Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının ağır metal içeriklerinin incelenmesi20
Yamane (1981) 125 mg kg-1 olarak bildirmişlerdir. Yurt dışında olduğu gibi 100 mg Cr kg-1 içeriği ülkemizde kimi araştırıcılar tarafından da toprakların toplam Cr içeriklerinin yeterlilik durumlarının belirlenmesinde kullanılmaktadır (Saatçı ve ark. 1988, Hakerlerler ve ark. 1994). Bu değerlendirmelere göre Uludağ Üniversitesi tarım topraklarının %86sı bu sınır değerinin (100 mg kg-1) üzerinde Cr içermesi nedeniyle bu topraklarda Cr kirlenmesi olduğu anlaşılmaktadır. Başar ve ark. (2001) nın Bursa Ovasında yaptıkları çalışma sonucunda; 0.-30 cm derinlikten aldığı toprak örneklerinin %43ü; 30-60 cm derinlikten aldığı toprak örneklerinin %33ü bildirilen sınır değerinin üzerinde Cr içerdiğini, Başar ve ark. (2004) İznik Gölü çevresinde yaptıkları diğer bir çalışmada ise incelenen toprakların toplam Cr içeriklerinin sınır değerinin altında olduğunu bildirmişlerdir.
Topraklarda bitkiler tarafından alınabilir Cr içerikleri ile ilgili kaynak bulunamadığından, araştırma topraklarında belirlenen Cr içerikleri ile ilgili değerlendirme yapılamamıştır.
Uludağ Üniversitesi tarım topraklarından alınan toprak örneklerinin kral suyu ve DTPA+TEA+CACl2 yöntemleriyle yapılan analiz sonuçlarına göre, toprakların toplam ve alınabilir Pb içeriklerini sırasıyla 11.25-20.13 (ortalama 15.41) ve 0.52-2.20 (ortalama 1.56) mg kg-1 arasında değiştiği belirlenmiştir. Normal koşullarda kirlenmemiş toprakların Pb içeriklerinin 10-20 mg kg-1 (Alt ve ark. 1981) 1-20 mg kg-1 (Bergmann 1993) ve 2-300 mg kg-1 (Alloway1990) olduğu bildirilmektedir. Topraklarda Pb birikiminin ölçütü olarak, El-Bassam ve Tietjen (1977), KabataPendias (1979), Kloke (1982) ve Schachtschabel ve Blume (1984), 100 mg kg-1 , Kitagishi ve Yamane (1981) 400 mgkg-1 , Linzon (1978) 200 mg kg-1 sınır değerlerini önermektedirler. Ülkemizde tarım topraklarının Pb içeriğini değerlendirmek üzere yapılan çalışmalarda sınır değeri olarak 100 mg kg-1 değeri alınmıştır (Saatçı ve ark. 1988, Hakerlerler ve ark 1994, Elmacı 1995). Bu değerler ile araştırma topraklarında belirlenen toplam Pb içerikleri karşılaştırıldığında, incelenen toprakların tamamında Pb kirliliğinin bulunmadığı görülmüştür. Başar ve ark. (2001) ve Başar ve ark. (2004) sırasıyla İznik Gölü çevresindeki tarım toprakları ve Bursa Ovasında yaptıkları çalışma sonucunda toprakların tamamında Pb kirliliğinin bulunmadığını bildirmişlerdir. Elmacı (1995) M. Kemalpaşa ve Biga yöresi topraklarının tamamında, Karacabey yöresi topraklarının ise %89unda sınır değerlerinin (100 mg kg-1) altında Pb bulunduğunu,29. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

içerikleri
arasında
toprak
araştırma
çalışma
elmacı


29. SAYFA ICERIGI

20
Yamane (1981) 125 mg kg-1 olarak bildirmişlerdir. Yurt dışında olduğu gibi 100 mg Cr kg-1 içeriği ülkemizde kimi araştırıcılar tarafından da toprakların toplam Cr içeriklerinin yeterlilik durumlarının belirlenmesinde kullanılmaktadır (Saatçı ve ark. 1988, Hakerlerler ve ark. 1994). Bu değerlendirmelere göre Uludağ Üniversitesi tarım topraklarının %86sı bu sınır değerinin (100 mg kg-1) üzerinde Cr içermesi nedeniyle bu topraklarda Cr kirlenmesi olduğu anlaşılmaktadır. Başar ve ark. (2001) nın Bursa Ovasında yaptıkları çalışma sonucunda; 0.-30 cm derinlikten aldığı toprak örneklerinin %43ü; 30-60 cm derinlikten aldığı toprak örneklerinin %33ü bildirilen sınır değerinin üzerinde Cr içerdiğini, Başar ve ark. (2004) İznik Gölü çevresinde yaptıkları diğer bir çalışmada ise incelenen toprakların toplam Cr içeriklerinin sınır değerinin altında olduğunu bildirmişlerdir.
Topraklarda bitkiler tarafından alınabilir Cr içerikleri ile ilgili kaynak bulunamadığından, araştırma topraklarında belirlenen Cr içerikleri ile ilgili değerlendirme yapılamamıştır.
Uludağ Üniversitesi tarım topraklarından alınan toprak örneklerinin kral suyu ve DTPA+TEA+CACl2 yöntemleriyle yapılan analiz sonuçlarına göre, toprakların toplam ve alınabilir Pb içeriklerini sırasıyla 11.25-20.13 (ortalama 15.41) ve 0.52-2.20 (ortalama 1.56) mg kg-1 arasında değiştiği belirlenmiştir. Normal koşullarda kirlenmemiş toprakların Pb içeriklerinin 10-20 mg kg-1 (Alt ve ark. 1981) 1-20 mg kg-1 (Bergmann 1993) ve 2-300 mg kg-1 (Alloway1990) olduğu bildirilmektedir. Topraklarda Pb birikiminin ölçütü olarak, El-Bassam ve Tietjen (1977), KabataPendias (1979), Kloke (1982) ve Schachtschabel ve Blume (1984), 100 mg kg-1 , Kitagishi ve Yamane (1981) 400 mgkg-1 , Linzon (1978) 200 mg kg-1 sınır değerlerini önermektedirler. Ülkemizde tarım topraklarının Pb içeriğini değerlendirmek üzere yapılan çalışmalarda sınır değeri olarak 100 mg kg-1 değeri alınmıştır (Saatçı ve ark. 1988, Hakerlerler ve ark 1994, Elmacı 1995). Bu değerler ile araştırma topraklarında belirlenen toplam Pb içerikleri karşılaştırıldığında, incelenen toprakların tamamında Pb kirliliğinin bulunmadığı görülmüştür. Başar ve ark. (2001) ve Başar ve ark. (2004) sırasıyla İznik Gölü çevresindeki tarım toprakları ve Bursa Ovasında yaptıkları çalışma sonucunda toprakların tamamında Pb kirliliğinin bulunmadığını bildirmişlerdir. Elmacı (1995) M. Kemalpaşa ve Biga yöresi topraklarının tamamında, Karacabey yöresi topraklarının ise %89unda sınır değerlerinin (100 mg kg-1) altında Pb bulunduğunu,

İlgili Kaynaklarsingle.php