Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının ağır metal içeriklerinin incelenmesiÖZET
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TOPRAKLARININ AĞIR METAL İÇERİKLERİNİN İNCELENMESİ
Bu çalışma, Uludağ Üniversitesinin Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi topraklarının ağır metal içeriklerinin ve verimlilik ile ilgili bazı özelliklerinin belirlenerek mevcut durumun değerlendirilmesi ve bu sayede günümüzde ve gelecekte toprak kirliliği ve verimliliği ile ilgili yapılacak çalışmalara kaynak oluşturmak amacıyla yapılmıştır.
Tarla Bitkileri yetiştiriciliği yapılan alanlardan 25, Bahçe Bitkileri yetiştiriciliği yapılan alanlardan da 5 adet olmak üzere 0-30 cm toprak derinliğinden alınan toplam 30 adet toprak örneği araştırma materyalini oluşturmaktadır.
Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; araştırma topraklarında toplam, Cu, Co, Cd, Zn ve Pb birikiminin olmadığı, toprakların %30unda Fe, %10unda Mn, %86sında Cr ve tamamında Ni kirliliği bulunduğu belirlenmiştir. Toprakların DTPA ile ekstrakte edilebilir ağır metal içerikleri bakımından durumları ise Mn ve Cu içeriklerinin iyi ve yeterli düzeyde, % 7sinde alınabilir Fe, %86sında alınabilir Znnun yetersiz düzeyde bulunduğu belirlenmiştir.
Araştırma topraklarının verimlilik ile ilgili araştırma sonuçlarına göre, genellikle ağır bünyeli toprak sınıfında, pHnın orta alkalin, tuzluluk problemi olmadığı, humusça ve kireççe fakir, yarayışlı fosfor içeriğinin orta düzeyde, değişebilir potasyum, kalsiyum ve magnezyum içerikleri bakımından oldukça yüksek düzeyde bulundukları görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Toprak, analiz, ağırmetal, verimlilik.3. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sarıseki?Dörtyol yöresi topraklarında ağır metallerin yersel dağılımının jeoistatistiksel yöntemlerle belirlenmesi - Sayfa 5
I ÖZET SARISEKİ – DÖRTYOL YÖRESİ TOPRAKLARINDA AĞIR METALLERİN YERSEL DAĞILIMININ JEOİSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERLE BELİRLENMESİ Bu çalışmada, fazla miktarda sanayi tesisleri ve yoğun bir trafik akışı olan Sarıseki-Dörtyol arasında kalan bölgede yer alan topraklardaki toplam ve bitkilerce alınabilir ağır metal konsantrasyonları belirlenmiş ve bu metallerin yersel dağılım haritaları oluşturulmuştur. ...
Edirne ve çevresinde otoban kenarlarındaki topraklarda bazı ağır metal kirliliğinin araştırılması - Sayfa 56
Toprak örneklerinin alındığı arazilerin büyük bir çoğunluğunun tekstürleri kumlu-killitınlı, kumlu-tınlı ve killi tınlı olarak tespit edildiğinden, toprakların tekstürlerinin tarımsal üretim açısından uygun sınıflarda oldukları görülmüştür. Araştırma alanı topraklarının bitkilere yarayışlı P miktarlarının yeterli ve yüksek düzeylerde olduğu belirlenmiştir. Bu durum, bölgede yürütülen tarımsal üre...

3. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

içerikleri
toprak
toprakların
ağır
metal
sinde


3. SAYFA ICERIGI

ÖZET
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TOPRAKLARININ AĞIR METAL İÇERİKLERİNİN İNCELENMESİ
Bu çalışma, Uludağ Üniversitesinin Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi topraklarının ağır metal içeriklerinin ve verimlilik ile ilgili bazı özelliklerinin belirlenerek mevcut durumun değerlendirilmesi ve bu sayede günümüzde ve gelecekte toprak kirliliği ve verimliliği ile ilgili yapılacak çalışmalara kaynak oluşturmak amacıyla yapılmıştır.
Tarla Bitkileri yetiştiriciliği yapılan alanlardan 25, Bahçe Bitkileri yetiştiriciliği yapılan alanlardan da 5 adet olmak üzere 0-30 cm toprak derinliğinden alınan toplam 30 adet toprak örneği araştırma materyalini oluşturmaktadır.
Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; araştırma topraklarında toplam, Cu, Co, Cd, Zn ve Pb birikiminin olmadığı, toprakların %30unda Fe, %10unda Mn, %86sında Cr ve tamamında Ni kirliliği bulunduğu belirlenmiştir. Toprakların DTPA ile ekstrakte edilebilir ağır metal içerikleri bakımından durumları ise Mn ve Cu içeriklerinin iyi ve yeterli düzeyde, % 7sinde alınabilir Fe, %86sında alınabilir Znnun yetersiz düzeyde bulunduğu belirlenmiştir.
Araştırma topraklarının verimlilik ile ilgili araştırma sonuçlarına göre, genellikle ağır bünyeli toprak sınıfında, pHnın orta alkalin, tuzluluk problemi olmadığı, humusça ve kireççe fakir, yarayışlı fosfor içeriğinin orta düzeyde, değişebilir potasyum, kalsiyum ve magnezyum içerikleri bakımından oldukça yüksek düzeyde bulundukları görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Toprak, analiz, ağırmetal, verimlilik.

İlgili Kaynaklarsingle.php