Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının ağır metal içeriklerinin incelenmesi21
Kızılkaya ve ark. (1998) Samsun yöresi topraklarının toplam Pb içeriğinin 22.82-80.20 mg kg-1 arasında değiştiğini bildirmişlerdir.
Topraklarda bitkilerce alınabilir Pb içerikleri ile ilgili literatüre rastlanılmadığından, araştırmada belirlenen ekstrakte edilebilir Pb içerikleri ile ilgili sonuçlar değerlendirilememiştir. Bununla birlikte, benzer bir çalışma yapan Başar ve ark. (2001) ve Başar ve ark. (2004) sırasıyla Bursa Ovası şeftali bahçesi topraklarının alınabilir Pb içeriklerinin 0.76-1.86 (ortalama 1.20) ve 0.58-1.70 (ortalama 1.16) mg kg1, İznik Gölü çevresi tarım topraklarının alınabilir Pb içeriklerinin 0.33 2.62 (ortalama 1.23) mg kg-1arasında değiştiğini, Elmacı (1995) Güney Marmara Bölgesi topraklarının alınabilir (DTPA+TEA+CaCl2) Pb içeriklerinin M. Kemalpaşada 0.92-5.56 mg kg-1, Karacabeyde 1.58-13.86 mg kg-1 ve Bigada 1.24-3.46 mg kg-1 arasında değiştiğini bildirmişlerdir.
Araştırma topraklarının toplam ve alınabilir Ni içeriği sırasıyla 147.82-340.29 (ortalama 239.80) ve 0.42-12.48 (ortalama 2.83) mg kg-1 arasında değişmektedir. Dünya topraklarının ortalama toplam Ni içeriğinin 2.2 mg kg-1 olduğu ileri sürülmüştür (Kabata-Pendias ve Pendias 1992). Bergmann (1993), normal şartlarda topraklarda 5500 mg kg-1 arasında Ni bulunduğunu bildirmiştir. Topraklarda toplam Niin bitki yetiştiriciliği için zehir etkisi yaptığı sınır değerlerini El-Bassam ve Tietjen (1977), Kabata-Pendias (1979), Kitagishi ve Yamane (1981) ve Linzon (1978) 100 mg kg-1, Goncharuk ve Sideronko (1986) 35 mg kg-1 , Schachtschabel ve Blume (1984) ve Kloke (1982) 50 mg kg-1, Bergmann (1993) 40-50 mg kg-1 olarak bildirmişlerdir. Ülkemizde tarım topraklarının ağır metal kirliliğini belirlemek üzere yapılan çalışmalarda ise Ni kirliliğinin izin verilebilir sınır değeri olarak 50 mg kg-1 değeri kabul edilmiştir. (Saatçı ve ark. 1988, Hakerlerler ve ark. 1994 Elmacı ve ark. 1993). Bu konudaki uygulamalar ve literatür bilgilerine göre 50 mg kg-1 toplam Ni içeriği kritik değer olarak alındığında, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının tamamında Ni kirliliği olduğu anlaşılmaktadır. Başar ve ark. (2001) Bursa Ovasında Nilüfer çayı ile sulanan şeftali bahçelerinin ağır metal kirliliğinin araştırılması çalışmasında toplam Ni içeriklerine göre 0-30 cm toprak derinliğinde %9.5, 30-60 cm toprak derinliğinde ise incelenen tüm bahçelerde Ni kirliliğinin olduğunu, İznik Gölü çevresinde yaptığı diğer bir çalışmada bahçelerin %54nün sınır değerinin üzerinde Ni içerdiğini bildirmişlerdir (Başar ve ark. (2004)).30. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Alangüllü (Aydın) jeotermal kaynağının kimyasal özellikleri ve çevreye olan etkilerinin uzaktan algılama ve CBS kullanılarak belirlenmesi Chemical properties of Alangüllü - Sayfa 94
69 Kabata-Pendias ve Pendias (1992), dünya topraklarının ortalama toplam Ni içeriğinin 2.2 mg/kg olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bergmann (1993), normal şartlarda topraklarda 5-500 mg/kg arasında Ni bulunduğunu bildirmiştir. Topraklarda toplam Ni‘in toksite etkisi gösterdiği sınır değerleri, El-Bassam ve Tietjen (1977), Kabata-Pendias (1979) ve Linzon (1978) tarafından 100 mg/kg, Goncharuk ve Sidero...

30. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

elmacı
değer
araştırma
topraklarının
çalışma
arasında


30. SAYFA ICERIGI

21
Kızılkaya ve ark. (1998) Samsun yöresi topraklarının toplam Pb içeriğinin 22.82-80.20 mg kg-1 arasında değiştiğini bildirmişlerdir.
Topraklarda bitkilerce alınabilir Pb içerikleri ile ilgili literatüre rastlanılmadığından, araştırmada belirlenen ekstrakte edilebilir Pb içerikleri ile ilgili sonuçlar değerlendirilememiştir. Bununla birlikte, benzer bir çalışma yapan Başar ve ark. (2001) ve Başar ve ark. (2004) sırasıyla Bursa Ovası şeftali bahçesi topraklarının alınabilir Pb içeriklerinin 0.76-1.86 (ortalama 1.20) ve 0.58-1.70 (ortalama 1.16) mg kg1, İznik Gölü çevresi tarım topraklarının alınabilir Pb içeriklerinin 0.33 2.62 (ortalama 1.23) mg kg-1arasında değiştiğini, Elmacı (1995) Güney Marmara Bölgesi topraklarının alınabilir (DTPA+TEA+CaCl2) Pb içeriklerinin M. Kemalpaşada 0.92-5.56 mg kg-1, Karacabeyde 1.58-13.86 mg kg-1 ve Bigada 1.24-3.46 mg kg-1 arasında değiştiğini bildirmişlerdir.
Araştırma topraklarının toplam ve alınabilir Ni içeriği sırasıyla 147.82-340.29 (ortalama 239.80) ve 0.42-12.48 (ortalama 2.83) mg kg-1 arasında değişmektedir. Dünya topraklarının ortalama toplam Ni içeriğinin 2.2 mg kg-1 olduğu ileri sürülmüştür (Kabata-Pendias ve Pendias 1992). Bergmann (1993), normal şartlarda topraklarda 5500 mg kg-1 arasında Ni bulunduğunu bildirmiştir. Topraklarda toplam Niin bitki yetiştiriciliği için zehir etkisi yaptığı sınır değerlerini El-Bassam ve Tietjen (1977), Kabata-Pendias (1979), Kitagishi ve Yamane (1981) ve Linzon (1978) 100 mg kg-1, Goncharuk ve Sideronko (1986) 35 mg kg-1 , Schachtschabel ve Blume (1984) ve Kloke (1982) 50 mg kg-1, Bergmann (1993) 40-50 mg kg-1 olarak bildirmişlerdir. Ülkemizde tarım topraklarının ağır metal kirliliğini belirlemek üzere yapılan çalışmalarda ise Ni kirliliğinin izin verilebilir sınır değeri olarak 50 mg kg-1 değeri kabul edilmiştir. (Saatçı ve ark. 1988, Hakerlerler ve ark. 1994 Elmacı ve ark. 1993). Bu konudaki uygulamalar ve literatür bilgilerine göre 50 mg kg-1 toplam Ni içeriği kritik değer olarak alındığında, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının tamamında Ni kirliliği olduğu anlaşılmaktadır. Başar ve ark. (2001) Bursa Ovasında Nilüfer çayı ile sulanan şeftali bahçelerinin ağır metal kirliliğinin araştırılması çalışmasında toplam Ni içeriklerine göre 0-30 cm toprak derinliğinde %9.5, 30-60 cm toprak derinliğinde ise incelenen tüm bahçelerde Ni kirliliğinin olduğunu, İznik Gölü çevresinde yaptığı diğer bir çalışmada bahçelerin %54nün sınır değerinin üzerinde Ni içerdiğini bildirmişlerdir (Başar ve ark. (2004)).

İlgili Kaynaklarsingle.php