Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının ağır metal içeriklerinin incelenmesi22
Ülkemizin değişik bölgelerinde toprakların ağır metal içeriklerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmalarda Saatçı ve ark. (1988) İzmir yöresi topraklarında , Hakerlerler ve ark. (1992, 1994) Balçova ve Gümüldürdeki mandarin bahçesi topraklarında, Elmacı ve ark. (1993) M. Kemalpaşa, Karacabey ve Biga yöresi topraklarında Ni kirliliğinin bulunduğunu rapor etmişlerdir. Kaynak araştırmalarına göre topraklarda bitkilerce alınabilir Ni içerikleri ile ilgili sınır değerlerine rastlanılmadığından bir değerlendirme yapılamamıştır. Yine ülkemizin değişik bölgelerindeki topraklarının alınabilir (DTPA+TEA+CaCl2) Ni içerikleri, M. Kemalpaşada iz-12.10, Karacabeyde iz-7.65, Bigada iz-5.25 mg kg-1 (Elmacı 1995), Samsun yöresi topraklarında ise 0.74-4.32 mg Ni kg-1 (Kızılkaya ve ark. 1998), Bursa Ovasında 0.26-2.36 (ortalama 0.79) ve 0.24-2.52 (ortalama 0.81) mg Ni kg-1 (Başar ve ark. 2001), İznik Gölü çevresinde 0.08-1.28 (ortalama 0.50) mg Ni kg-1 arasında değiştiğini bildirmişlerdir (Başar ve ark. 2004).
Uludağ Üniversitesi tarım topraklarından 0-30 cm toprak derinliğinden alınan örneklerin kral suyu ve DTPA+TEA+CaCl2 yöntemleriyle yapılan analizlerinin sonucunda iz içerikte Cd belirlenmiştir.
4.2. Toprak Örneklerinin Fiziksel ve Kimyasal Analiz Sonuçları ve Tartışması
Bünye: Araştırmanın yürütüldüğü çiftlik topraklarından 0-30 cm derinliklerden alınan toprak örneklerinin %kum, % mil ve % kil içerikleri ile bünye analiz sonuçları sırasıyla Çizelge 4.3de verilmiştir. % Kum 16.28-51.44, % mil 11.09-28.00, % kil 31.73-61.57 arasında değişmektedir. Bu sonuçlara göre araştırma topraklarının %63ü kil, %20si killi tın, %10u kumlu kil, %6sı kumlu killi tın tekstür sınıfına girmektedir. Katkat ve Özgüven (1997) Uludağ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği topraklarının verimlilik durumlarının belirlenmesi çalışmasında, toprakların % kum içerikleri, 25.52-53.52, % mil 10.00-27.28, % kil ise 29.76-53.92 arasında değiştiğini, buna göre araştırma topraklarının ağır tekstürlü topraklar sınıfına girdiğini bildirmişlerdir.
Bursa yöresinde şeftali ağaçlarında görülen sarılığı yaprak ve toprak analizleri ile incelediği çalışmasında Özgümüş (1988) 11 bahçeden 3 farklı derinlikten aldığı toprak örneklerinin bünyelerinin genellikle kumlu tın ile killi tın arasında değiştiğini, Başar ve ark. (1998) Bursa yöresinde şeftali ağaçlarının beslenme durumlarını inceledikleri31. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 67
kullanılan bazı kuyu sularının tuzlu olduğunu ortaya koyan araştırma sonuçları bulunmaktadır (Akay ve Kaplan 1995). 4.1.4. Toprak örneklerinin bünye analiz sonuçlan Kumluca yöresi domates seraları toprak örneklerinin % kum, % silt ve % kil içerikleri ile bünye analiz sonuçları Ek l 'de; Finike yöresi için Ek 2'de verilmiştir. Kumluca yöresi domates seralarından 0-20 cm'lik derinlikten alınan to...
- Sayfa 67
kullanılan bazı kuyu sularının tuzlu olduğunu ortaya koyan araştırma sonuçları bulunmaktadır (Akay ve Kaplan 1995). 4.1.4. Toprak örneklerinin bünye analiz sonuçlan Kumluca yöresi domates seraları toprak örneklerinin % kum, % silt ve % kil içerikleri ile bünye analiz sonuçları Ek l 'de; Finike yöresi için Ek 2'de verilmiştir. Kumluca yöresi domates seralarından 0-20 cm'lik derinlikten alınan to...

31. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yöresi
toprak
içerikleri
araştırma
arasında
içeriklerini


31. SAYFA ICERIGI

22
Ülkemizin değişik bölgelerinde toprakların ağır metal içeriklerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmalarda Saatçı ve ark. (1988) İzmir yöresi topraklarında , Hakerlerler ve ark. (1992, 1994) Balçova ve Gümüldürdeki mandarin bahçesi topraklarında, Elmacı ve ark. (1993) M. Kemalpaşa, Karacabey ve Biga yöresi topraklarında Ni kirliliğinin bulunduğunu rapor etmişlerdir. Kaynak araştırmalarına göre topraklarda bitkilerce alınabilir Ni içerikleri ile ilgili sınır değerlerine rastlanılmadığından bir değerlendirme yapılamamıştır. Yine ülkemizin değişik bölgelerindeki topraklarının alınabilir (DTPA+TEA+CaCl2) Ni içerikleri, M. Kemalpaşada iz-12.10, Karacabeyde iz-7.65, Bigada iz-5.25 mg kg-1 (Elmacı 1995), Samsun yöresi topraklarında ise 0.74-4.32 mg Ni kg-1 (Kızılkaya ve ark. 1998), Bursa Ovasında 0.26-2.36 (ortalama 0.79) ve 0.24-2.52 (ortalama 0.81) mg Ni kg-1 (Başar ve ark. 2001), İznik Gölü çevresinde 0.08-1.28 (ortalama 0.50) mg Ni kg-1 arasında değiştiğini bildirmişlerdir (Başar ve ark. 2004).
Uludağ Üniversitesi tarım topraklarından 0-30 cm toprak derinliğinden alınan örneklerin kral suyu ve DTPA+TEA+CaCl2 yöntemleriyle yapılan analizlerinin sonucunda iz içerikte Cd belirlenmiştir.
4.2. Toprak Örneklerinin Fiziksel ve Kimyasal Analiz Sonuçları ve Tartışması
Bünye: Araştırmanın yürütüldüğü çiftlik topraklarından 0-30 cm derinliklerden alınan toprak örneklerinin %kum, % mil ve % kil içerikleri ile bünye analiz sonuçları sırasıyla Çizelge 4.3de verilmiştir. % Kum 16.28-51.44, % mil 11.09-28.00, % kil 31.73-61.57 arasında değişmektedir. Bu sonuçlara göre araştırma topraklarının %63ü kil, %20si killi tın, %10u kumlu kil, %6sı kumlu killi tın tekstür sınıfına girmektedir. Katkat ve Özgüven (1997) Uludağ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği topraklarının verimlilik durumlarının belirlenmesi çalışmasında, toprakların % kum içerikleri, 25.52-53.52, % mil 10.00-27.28, % kil ise 29.76-53.92 arasında değiştiğini, buna göre araştırma topraklarının ağır tekstürlü topraklar sınıfına girdiğini bildirmişlerdir.
Bursa yöresinde şeftali ağaçlarında görülen sarılığı yaprak ve toprak analizleri ile incelediği çalışmasında Özgümüş (1988) 11 bahçeden 3 farklı derinlikten aldığı toprak örneklerinin bünyelerinin genellikle kumlu tın ile killi tın arasında değiştiğini, Başar ve ark. (1998) Bursa yöresinde şeftali ağaçlarının beslenme durumlarını inceledikleri

İlgili Kaynaklarsingle.php