Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının ağır metal içeriklerinin incelenmesi23
çalışmasında, bahçe topraklarının bünye sınıflarının tın ile killi tın arasında değişiklik gösterirken, Başar ve ark. (2001) Bursa Ovasında Nilüfer Çayı ile sulanan şeftali bahçelerinin ağır metal kirliliğinin araştırması çalışmasında toprakların kumlu killi tın ile killi tın bünye sınıflarında olduğunu, Başar ve ark. (2001) Bursa ilinde farklı ürünlerin yetiştirildiği alanlardan alınan toplam 1018 adet toprak örneğinin %63ünün killi tın, %20sinin tın ve %17sinin kil bünyeli olduğunu, Başar ve ark. (2004) İznik Gölü havzasında değişik su kaynaklarıyla sulanan toprakların ağır metal içeriklerinin incelendiği diğer bir çalışmasında da toprakların bünye sınıflarının kumlu tın ile kil arasında değiştiğini bildirmişlerdir.
pH: Araştırma topraklarının toprak: 0.01M CaCl2 ve toprak: su süspansiyonlarında ölçülen pH değerleri Çizelge 4.3de sunulmuştur. 1:2.5 toprak: 0.01M CaCl2 süspansiyonunda ölçülen pH değerleri 6.1-7.6, 1:2.5 toprak: arı su süspansiyonunda ölçülen pH değerleri 6.6-8.4 arasında değişim gösterdiği belirlenmiştir. Kellog (1952) tarafından yapılan sınıflandırmaya göre toprak: CaCl2 süspansiyonunda ölçülen pH değerlerine göre toprakların hafif asit ile hafif alkalin, toprak: su süspansiyonunda ölçülen pH değerlerine göre toprakların nötr ile orta alkalin karakterde oldukları anlaşılmaktadır. Katkat ve Özgüven (1997) yaptıkları çalışmada araştırma topraklarının pH değerlerini en düşük 6.08 ve en yüksek 8.21 arasında değiştiğini ve incelenen toprakların yarısına yakınının zayıf alkali karakterde olduğunu belirlemişlerdir.
Bursa ilinde şeftali ağaçlarında yaptığı bir çalışmada araştırma bahçesi topraklarının toprak:su süspansiyonunda ölçülen pHlarının 6.9-8.4 arasında, toprak: CaCl2 süspansiyonunda belirlenen pHlarının ise 7.1-7.8 arasında değiştiğini ve incelenen toprakların nötr ve orta alkalin karakterde olduğunu belirlemiştir Başar (2001). Bir diğer çalışmasında, Bursa ili genelinde incelediği 1018 toprak örneğinin %86sının nötr ve hafif alkalin reaksiyonlu olduğunu bildirmiştir Başar (2001).
Elektriksel İletkenlik: Analizleri yapılan 30 adet toprak örneğinin elektriksel iletkenlik değerleri 60.3-607 s cm-1 arasında değişim göstermektedir. Buna göre araştırılan topraklar tuz içeriklerine göre tuzsuz olarak sınıflandırılabilir (Soil Survey Staff 1951). Uygulama ve Araştırma merkezi tarım topraklarında benzer bir çalışma yapan Katkat ve Özgüven (1997) toprakların elektriksel iletkenlik değerlerini 121-55532. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bursa ili topraklarının alınabilir demir durumu ve bu topraklarda alınabilir demir miktarının belirlenmesinde kullanılabilecek yöntemler - Sayfa 41
4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 4.1. Araştırma Topraklarının Kimi Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Araştırma konusu olan Bursa ili tarım topraklarının kimi fiziksel ve kimyasal özellikleri Çizelge 4.1’de sunulmuştur. 4.1.1. Toprakların Tekstürü (Bünye) Çizelge 4.1’in incelenmesinden de anlaşılacağı gibi toprakların genel olarak kum miktarları % 12.44 - 68.86, silt miktarları % 13.13 - 48.00...
Bursa ili topraklarının alınabilir demir durumu ve bu topraklarda alınabilir demir miktarının belirlenmesinde kullanılabilecek yöntemler - Sayfa 44
Özgüven ve Katkat (2001a) Bursa ili toprakları ile yaptıkları çalışmada deneme topraklarının genellikle kumlu tın, killi tın ve kumlu killi tın tekstürde olduğunu, kum miktarlarının % 32.0-78.0, silt miktarlarının % 6.0-42.0 ve kil miktarlarının % 14.0-39.2 arasında değiştiğini belirtmişlerdir. Araştırmamızda bulduğumuz sonuçların yöre toprakları ile yapılan önceki çalışmalarla da uyumlu olduğu gö...
Bursa ili topraklarının alınabilir demir durumu ve bu topraklarda alınabilir demir miktarının belirlenmesinde kullanılabilecek yöntemler - Sayfa 45
Başar (2001), Bursa ilinde değişik ürünlerin yetiştirildiği toprakların kimi verimlilik özelliklerini belirlemek için yaptığı çalışmasında toplam 1018 adet toprak örneğinden % 98.5’inin tuzsuz, % 1.3’ünün hafif tuzlu bulunduğunu bildirmiştir. Yöre toprakları ile yapılan diğer çalışmalarda da benzer değerlere ulaşılmış ve yöre topraklarının tuzluluk sorununun bulunmadığı vurgulanmıştır (Anonim 198...

32. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çalışma
toprakların
toprak
katkat
topraklar
bursa


32. SAYFA ICERIGI

23
çalışmasında, bahçe topraklarının bünye sınıflarının tın ile killi tın arasında değişiklik gösterirken, Başar ve ark. (2001) Bursa Ovasında Nilüfer Çayı ile sulanan şeftali bahçelerinin ağır metal kirliliğinin araştırması çalışmasında toprakların kumlu killi tın ile killi tın bünye sınıflarında olduğunu, Başar ve ark. (2001) Bursa ilinde farklı ürünlerin yetiştirildiği alanlardan alınan toplam 1018 adet toprak örneğinin %63ünün killi tın, %20sinin tın ve %17sinin kil bünyeli olduğunu, Başar ve ark. (2004) İznik Gölü havzasında değişik su kaynaklarıyla sulanan toprakların ağır metal içeriklerinin incelendiği diğer bir çalışmasında da toprakların bünye sınıflarının kumlu tın ile kil arasında değiştiğini bildirmişlerdir.
pH: Araştırma topraklarının toprak: 0.01M CaCl2 ve toprak: su süspansiyonlarında ölçülen pH değerleri Çizelge 4.3de sunulmuştur. 1:2.5 toprak: 0.01M CaCl2 süspansiyonunda ölçülen pH değerleri 6.1-7.6, 1:2.5 toprak: arı su süspansiyonunda ölçülen pH değerleri 6.6-8.4 arasında değişim gösterdiği belirlenmiştir. Kellog (1952) tarafından yapılan sınıflandırmaya göre toprak: CaCl2 süspansiyonunda ölçülen pH değerlerine göre toprakların hafif asit ile hafif alkalin, toprak: su süspansiyonunda ölçülen pH değerlerine göre toprakların nötr ile orta alkalin karakterde oldukları anlaşılmaktadır. Katkat ve Özgüven (1997) yaptıkları çalışmada araştırma topraklarının pH değerlerini en düşük 6.08 ve en yüksek 8.21 arasında değiştiğini ve incelenen toprakların yarısına yakınının zayıf alkali karakterde olduğunu belirlemişlerdir.
Bursa ilinde şeftali ağaçlarında yaptığı bir çalışmada araştırma bahçesi topraklarının toprak:su süspansiyonunda ölçülen pHlarının 6.9-8.4 arasında, toprak: CaCl2 süspansiyonunda belirlenen pHlarının ise 7.1-7.8 arasında değiştiğini ve incelenen toprakların nötr ve orta alkalin karakterde olduğunu belirlemiştir Başar (2001). Bir diğer çalışmasında, Bursa ili genelinde incelediği 1018 toprak örneğinin %86sının nötr ve hafif alkalin reaksiyonlu olduğunu bildirmiştir Başar (2001).
Elektriksel İletkenlik: Analizleri yapılan 30 adet toprak örneğinin elektriksel iletkenlik değerleri 60.3-607 s cm-1 arasında değişim göstermektedir. Buna göre araştırılan topraklar tuz içeriklerine göre tuzsuz olarak sınıflandırılabilir (Soil Survey Staff 1951). Uygulama ve Araştırma merkezi tarım topraklarında benzer bir çalışma yapan Katkat ve Özgüven (1997) toprakların elektriksel iletkenlik değerlerini 121-555

İlgili Kaynaklarsingle.php