Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının ağır metal içeriklerinin incelenmesi24
s cm-1 olarak saptamışlardır. Araştırma topraklarının tuzluluk yönünden herhangi bir problemi bulunmamaktadır.
Başar ve ark. (2001) Bursa Ovasında Nilüfer Çayı ile sulanan şeftali bahçelerinde yaptıkları bir çalışmada, araştırma bahçelerinin topraklarını tuz içeriklerine göre tuzsuz olarak sınıflandırmışlardır. Başar ve ark. (2004) Bir diğer çalışmasında, İznik gölü havzasında değişik su kaynaklarıyla sulanan tarım topraklarının tuz içeriklerinin çoğunlukla ihmal edilebilir düzeyde olduğunu belirlemişlerdir. Son yıllarda Bursa ili genelinde yapılan bir çalışmada ildeki bütün toprakların ancak %1inde tuzluluk ve sodiklik sorunun görüldüğü, ilde yer alan tuzlu ve sodik toprakların tamamının çayır ve mera arazilerinde bulunduğu bildirilmiştir (Anonymous 1995).
CaCO3: Toprak örneklerinin CaCO3 içeriği 0-30 cm derinlikte %0.31 8.29 arasında değişmektedir (Çizelge 4.3). Bu topraklar %CaCO3 içerikleri yönünden Aereboe ve Falke (Evliya 1964) tarafından bildirilen kriterler dikkate alınarak sınıflandırıldığında kireççe fakir ve kireççe zengin sınıflarına girmektedir. Katkat ve Özgüven (1997) Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarında yaptıkları çalışmada benzer sonuçlar bulmuşlardır.
Bursa ili tarım topraklarının %41.6sının az, %22.4ünün orta, %24.2sinin kireçli, %6.9u fazla ve %4.9unun çok fazla kireçli olduğu bildirilmiştir (Anonymous 1983). Bursa Ovasında Nilüfer çayı ile sulanan şeftali bahçelerinin toprak örneklerinin CaC03 içeriği 0-30 cm derinlikte %1.16-6.38, 30-60 cm derinlikte %1.45-7.83 arasında değiştiğini ve bu toprakların bahçelere göre %CaC03 içerikleri yönünden kireççe fakir, kireçli ve kireççe zengin sınıflarına girdiğini belirtmişlerdir (Başar ve ark. 2001).Aynı araştırıcı bir diğer çalışmasında, İznik gölü havzasında değişik su kaynaklarıyla sulanan topraklarda yaptığı araştırma sonucunda toprakların kireç içeriklerinin çok az ile orta arasında bulunduğunu belirlemiştir (Başar ve ark.2004). Güney Marmara Bölgesinde domates yetiştirilen alanların kimi toprak özelliklerini belirlemek üzere yapılan bir çalışmada, Karacabey ve M. Kemalpaşa yörelerinden alınan toprak örneklerinin CaC03 içeriklerinin sırasıyla %1.29-3.95 ve %1.92-12.55 arasında değiştiği belirlenmiştir (Elmacı 1995). Bursa ili topraklarının verimlilik durumlarının incelendiği bir diğer çalışmada ise toprakların %36.40ının orta, %19.2sinin az, %17sinin çok az,33. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ının
topraklarının
topraklar
arasında
toprak
toprakların


33. SAYFA ICERIGI

24
s cm-1 olarak saptamışlardır. Araştırma topraklarının tuzluluk yönünden herhangi bir problemi bulunmamaktadır.
Başar ve ark. (2001) Bursa Ovasında Nilüfer Çayı ile sulanan şeftali bahçelerinde yaptıkları bir çalışmada, araştırma bahçelerinin topraklarını tuz içeriklerine göre tuzsuz olarak sınıflandırmışlardır. Başar ve ark. (2004) Bir diğer çalışmasında, İznik gölü havzasında değişik su kaynaklarıyla sulanan tarım topraklarının tuz içeriklerinin çoğunlukla ihmal edilebilir düzeyde olduğunu belirlemişlerdir. Son yıllarda Bursa ili genelinde yapılan bir çalışmada ildeki bütün toprakların ancak %1inde tuzluluk ve sodiklik sorunun görüldüğü, ilde yer alan tuzlu ve sodik toprakların tamamının çayır ve mera arazilerinde bulunduğu bildirilmiştir (Anonymous 1995).
CaCO3: Toprak örneklerinin CaCO3 içeriği 0-30 cm derinlikte %0.31 8.29 arasında değişmektedir (Çizelge 4.3). Bu topraklar %CaCO3 içerikleri yönünden Aereboe ve Falke (Evliya 1964) tarafından bildirilen kriterler dikkate alınarak sınıflandırıldığında kireççe fakir ve kireççe zengin sınıflarına girmektedir. Katkat ve Özgüven (1997) Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarında yaptıkları çalışmada benzer sonuçlar bulmuşlardır.
Bursa ili tarım topraklarının %41.6sının az, %22.4ünün orta, %24.2sinin kireçli, %6.9u fazla ve %4.9unun çok fazla kireçli olduğu bildirilmiştir (Anonymous 1983). Bursa Ovasında Nilüfer çayı ile sulanan şeftali bahçelerinin toprak örneklerinin CaC03 içeriği 0-30 cm derinlikte %1.16-6.38, 30-60 cm derinlikte %1.45-7.83 arasında değiştiğini ve bu toprakların bahçelere göre %CaC03 içerikleri yönünden kireççe fakir, kireçli ve kireççe zengin sınıflarına girdiğini belirtmişlerdir (Başar ve ark. 2001).Aynı araştırıcı bir diğer çalışmasında, İznik gölü havzasında değişik su kaynaklarıyla sulanan topraklarda yaptığı araştırma sonucunda toprakların kireç içeriklerinin çok az ile orta arasında bulunduğunu belirlemiştir (Başar ve ark.2004). Güney Marmara Bölgesinde domates yetiştirilen alanların kimi toprak özelliklerini belirlemek üzere yapılan bir çalışmada, Karacabey ve M. Kemalpaşa yörelerinden alınan toprak örneklerinin CaC03 içeriklerinin sırasıyla %1.29-3.95 ve %1.92-12.55 arasında değiştiği belirlenmiştir (Elmacı 1995). Bursa ili topraklarının verimlilik durumlarının incelendiği bir diğer çalışmada ise toprakların %36.40ının orta, %19.2sinin az, %17sinin çok az,

İlgili Kaynaklarsingle.php