Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının ağır metal içeriklerinin incelenmesi25
%11.50sinde hiç yok, %10.20sinde çok fazla ve %7.50sinin fazla düzelerde kireç içerdiği bildirilmiştir (Anonymous 1995).
Organik Madde: Toprak örneklerinin organik madde içerikleri incelendiğinde (Çizelge 4.3) %1.13-2.31 arasında değiştiği görülmektedir. Bu sonuçlara göre toprak örneklerinin % organik madde içerikleri Scheffer ve Schachtschabelin verdiği kriterleri kaynak olarak gösteren Kovancı (1969)a göre sınıflandırıldığında %87sinin humusça fakir, %13ünün humuslu oldukları anlaşılmaktadır. Tarımsal Uygulama ve Araştırma merkezi topraklarında yapılan bir diğer çalışmada ise incelenen toprakların, yaklaşık % 71inin humusça fakir, %29unun humuslu olduğu saptanmıştır (Katkat ve Özgüven 1997). Her iki araştırma sonuçlarını karşılaştırdığımızda toprakların %16sının humusça fakirleştiği görülmektedir. Buna göre araştırma topraklarının organik maddece desteklenmesi gerekmektedir.
Bursa Ovası şeftali bahçelerinin % organik madde içeriklerinin 0-20 cmde %1.22-3.98, 20-40 cmde %0.58-3.60, 40-60 cmde %0.11-3.40 arasında değiştiğini Başar ve ark. (2001), Aynı araştırıcının il topraklarında yaptığı bir diğer çalışmada ise incelenen toprakların yaklaşık %88.71i %3ün altında ,%56.49u ise %2nin altında organik madde içerdiğini belirmiştir Başar ve ark. (2001).
Araştırma topraklarının organik C değerlerinin %0.67-1.34 arasında değiştiği belirlenmiştir (Çizelge 4.3). Başar ve ark. (2001) Bursa Ovasında Nilüfer Çayı ile sulanan şeftali bahçelerinde yaptıkları çalışmada toprakların organik C değerlerinin 1. derinlikte %1.03-1.78, 2. derinlikte %0.60-1.19 arasında değiştiğini bildirmiştir.34. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Organik ve geleneksel zeytin yetiştiriciliğinde bitki beslenme durumunun meyve, yaprak ve zeytinyağında önemli kalite ölçütleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesi - Sayfa 69
47 İkinci yılı temsil eden toprak örneklerinde (Çizelge 4.3) organik madde içeriklerinin geleneksel bahçelerde gösterdiği en düşük ve en yüksek değerler yukarıdan alt derinliklere doğru sırasıyla % 1.30–3.09, 0.72–2.74, 0.48–1.72 arasındadır. Bulunan değerler benzer ölçütlere göre sınıflandırıldığında birinci derinliğin % 42’si humusça fakir, % 58’i humuslu; ikinci derinliğin % 83’ü humusça fakir...

34. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

toprakların
inin
toprak
içerikleri
derinlikte
fakir


34. SAYFA ICERIGI

25
%11.50sinde hiç yok, %10.20sinde çok fazla ve %7.50sinin fazla düzelerde kireç içerdiği bildirilmiştir (Anonymous 1995).
Organik Madde: Toprak örneklerinin organik madde içerikleri incelendiğinde (Çizelge 4.3) %1.13-2.31 arasında değiştiği görülmektedir. Bu sonuçlara göre toprak örneklerinin % organik madde içerikleri Scheffer ve Schachtschabelin verdiği kriterleri kaynak olarak gösteren Kovancı (1969)a göre sınıflandırıldığında %87sinin humusça fakir, %13ünün humuslu oldukları anlaşılmaktadır. Tarımsal Uygulama ve Araştırma merkezi topraklarında yapılan bir diğer çalışmada ise incelenen toprakların, yaklaşık % 71inin humusça fakir, %29unun humuslu olduğu saptanmıştır (Katkat ve Özgüven 1997). Her iki araştırma sonuçlarını karşılaştırdığımızda toprakların %16sının humusça fakirleştiği görülmektedir. Buna göre araştırma topraklarının organik maddece desteklenmesi gerekmektedir.
Bursa Ovası şeftali bahçelerinin % organik madde içeriklerinin 0-20 cmde %1.22-3.98, 20-40 cmde %0.58-3.60, 40-60 cmde %0.11-3.40 arasında değiştiğini Başar ve ark. (2001), Aynı araştırıcının il topraklarında yaptığı bir diğer çalışmada ise incelenen toprakların yaklaşık %88.71i %3ün altında ,%56.49u ise %2nin altında organik madde içerdiğini belirmiştir Başar ve ark. (2001).
Araştırma topraklarının organik C değerlerinin %0.67-1.34 arasında değiştiği belirlenmiştir (Çizelge 4.3). Başar ve ark. (2001) Bursa Ovasında Nilüfer Çayı ile sulanan şeftali bahçelerinde yaptıkları çalışmada toprakların organik C değerlerinin 1. derinlikte %1.03-1.78, 2. derinlikte %0.60-1.19 arasında değiştiğini bildirmiştir.

İlgili Kaynaklarsingle.php