Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının ağır metal içeriklerinin incelenmesi27
4.3. Toprak Örneklerinin Bazı Besin Elementi ve Doygunluk Ekstraktında Belirlenen Kimi Katyon ve Anyon İçerikleri ile İlgili Analiz Sonuçları ve Tartışması
Toplam N: Çizelge 4.4de görüldüğü gibi araştırma alanlarından alınan toprakların % toplam N içerikleri 0.06-0.16 arasında değişmektedir. Bu değerler, Wiegnerin genel toprak verimliliği için kabul ettiği kriterleri kaynak olarak gösteren Kovancı (1982)a göre sınıflandırıldığında azot orta ve iyi düzeydedir. Katkat ve Özgüven (1997) yaptıkları çalışmada araştırma topraklarının toplam azot kapsamlarının 0.05-0.12 arasında değiştiğini, buna göre toprakların önemli bir bölümünün azotça orta durumda olduğunu bildirmişlerdir. Bu durum uzun yıllar tarım yapılması ve organik gübrelemeye gereken önemin verilmemesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Başar (1995) Bursa ilinde farklı şeftali bahçelerinin azot içeriklerinin orta, iyi ve zengin düzeyde olduğunu, il topraklarında yapılan bir diğer çalışmasında 0-30 cm derinlikten alınan toprak örneklerinde toplam azotun iyi ve zengin düzeyde, 30-60 cm derinlikte ise azotun iyi düzeyde olduğunu saptamışlardır (Başar ve ark. 2001). Öte yandan, Güney Marmara Bölgesinde M. Kemalpaşa ve Karacabey yörelerinde domates yetiştirilen alanlarda toprakların %N içeriklerinin sırasıyla 0.06-0.15, 0.06-0.24 arasında değiştiği bildirilmiştir (Elmacı 1995).
Alınabilir fosfor: Araştırmanın yapıldığı çiftlik topraklarından alınan toprakların faydalı P içerikleri Çizelge 4.4de verilmiştir. Çizelgenin incelenmesinden de gibi toprakların alınabilir P içerikleri 4.07-29.45 mg P kg-1 arasında değiştiği anlaşılmaktadır. Bu değerler Olsen ve Dean (1965)in verdiği kriterlere göre sınıflandırıldığında, toprakların P içeriklerinin çok fakir ve orta düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Katkat ve Özgüven (1997) Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarında yaptıkları çalışmada toprakların alınabilir fosfor içerikleri yönünden benzer sonuçlar bulmuşlardır. Başar ve ark. (1997)nın 45 şeftali bahçesinde yaptıkları çalışma sonucunda toprakların alınabilir fosfor içeriklerinin ortalamasının 0-20 cmde 5.49 kg P2O5 da-1, 20-40 cmde 2.39 kg P2O5 da-1, olduğunu belirlemişler ve bu değerlere göre incelenen şeftali bahçelerinin P içeriklerinin alt toprakta çok fakir, üst toprakta çok fakir ve orta düzeylerde bulunduğunu bildirmişlerdir.36. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

toprak
topraklarının
içerikleri
toprakların
arasında
katkat


36. SAYFA ICERIGI

27
4.3. Toprak Örneklerinin Bazı Besin Elementi ve Doygunluk Ekstraktında Belirlenen Kimi Katyon ve Anyon İçerikleri ile İlgili Analiz Sonuçları ve Tartışması
Toplam N: Çizelge 4.4de görüldüğü gibi araştırma alanlarından alınan toprakların % toplam N içerikleri 0.06-0.16 arasında değişmektedir. Bu değerler, Wiegnerin genel toprak verimliliği için kabul ettiği kriterleri kaynak olarak gösteren Kovancı (1982)a göre sınıflandırıldığında azot orta ve iyi düzeydedir. Katkat ve Özgüven (1997) yaptıkları çalışmada araştırma topraklarının toplam azot kapsamlarının 0.05-0.12 arasında değiştiğini, buna göre toprakların önemli bir bölümünün azotça orta durumda olduğunu bildirmişlerdir. Bu durum uzun yıllar tarım yapılması ve organik gübrelemeye gereken önemin verilmemesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Başar (1995) Bursa ilinde farklı şeftali bahçelerinin azot içeriklerinin orta, iyi ve zengin düzeyde olduğunu, il topraklarında yapılan bir diğer çalışmasında 0-30 cm derinlikten alınan toprak örneklerinde toplam azotun iyi ve zengin düzeyde, 30-60 cm derinlikte ise azotun iyi düzeyde olduğunu saptamışlardır (Başar ve ark. 2001). Öte yandan, Güney Marmara Bölgesinde M. Kemalpaşa ve Karacabey yörelerinde domates yetiştirilen alanlarda toprakların %N içeriklerinin sırasıyla 0.06-0.15, 0.06-0.24 arasında değiştiği bildirilmiştir (Elmacı 1995).
Alınabilir fosfor: Araştırmanın yapıldığı çiftlik topraklarından alınan toprakların faydalı P içerikleri Çizelge 4.4de verilmiştir. Çizelgenin incelenmesinden de gibi toprakların alınabilir P içerikleri 4.07-29.45 mg P kg-1 arasında değiştiği anlaşılmaktadır. Bu değerler Olsen ve Dean (1965)in verdiği kriterlere göre sınıflandırıldığında, toprakların P içeriklerinin çok fakir ve orta düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Katkat ve Özgüven (1997) Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarında yaptıkları çalışmada toprakların alınabilir fosfor içerikleri yönünden benzer sonuçlar bulmuşlardır. Başar ve ark. (1997)nın 45 şeftali bahçesinde yaptıkları çalışma sonucunda toprakların alınabilir fosfor içeriklerinin ortalamasının 0-20 cmde 5.49 kg P2O5 da-1, 20-40 cmde 2.39 kg P2O5 da-1, olduğunu belirlemişler ve bu değerlere göre incelenen şeftali bahçelerinin P içeriklerinin alt toprakta çok fakir, üst toprakta çok fakir ve orta düzeylerde bulunduğunu bildirmişlerdir.

İlgili Kaynaklarsingle.php