Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının ağır metal içeriklerinin incelenmesi



















































28
Değişebilir Potasyum: Toprak örneklerinin değişebilir K içerikleri 0.44-1.59 me 100 g-1 arasında değiştiği belirlenmiştir. (Çizelge 4.4). Pizer (1967)e göre sınıflandırıldığında, araştırma topraklarının %10u orta, %33ü iyi, %34ü yüksek, %23ü çok yüksek düzeylerde K içerdiği anlaşılmaktadır. Katkat ve Özgüven (1997) araştırma topraklarının değişebilir potasyum içeriklerinin 0.38-1.73 me 100 g-1 arasında değiştiğini ve araştırma topraklarının tamamına yakınında değişebilir potasyum miktarlarının oldukça iyi ve yüksek düzeyde bulunduğunu bildirmişlerdir. Başar ve ark. (1995) Bursa yöresinde şeftali bahçesinde yaptıkları çalışmalarında Kun yüksek ve çok yüksek, Başar ve ark. (1997) Bölge topraklarının kimi özelliklerini belirlemek için yapılan çalışmalarda toprakların alınabilir K içeriklerinin genellikle iyi ve çok yüksek, Başar ve ark. (2001) incelenen il topraklarının %42.14ünün çok yüksek düzeyde olduğunu belirlemişlerdir. Başar ve ark. (2001) Bursa ilinde yaptığı diğer bir çalışmasında da deneme bahçelerinin topraklarında K çok yüksek düzeylerde bulunduğunu bildirmişlerdir.
Değişebilir Kalsiyum: Araştırmanın yürütüldüğü çiftlik topraklarındaki değişebilir kalsiyum içerikleri 24.43-45.09 me100 g-1 arasında değişmektedir (Çizelge 4.4). Toprakların Ca içerikleri Loue (1968)e göre sınıflandırıldığında, 0-30 cm derinlikten alınan toprak örneklerinin iyi düzeyde değişebilir Ca içerdiği anlaşılmaktadır. Araştırmada belirlenen toprakların Ca içerikleri ile ilgili sonuçların, Araştırma ve Uygulama Merkezi tarım topraklarında önceki yıllarda yapılan araştırma sonuçlarıyla da uyumlu olduğu anlaşılmaktadır (Katkat ve Özgüven 1997). Elmacı (1995) Güney Marmara Bölgesi topraklarının, Başar ve ark. (1995) Bursa Ovası şeftali bahçelerinin, Başar ve ark. (2001) Bursa Ovasında Nilüfer Çayı ile sulanan toprakların, Başar ve ark. (2004) İznik Gölü havzasında değişik su kaynaklarıyla sulanan toprakların iyi düzeyde kalsiyum içerdiklerini bildirmişlerdir.



37. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

toprak
içerikleri
arasında
bursa
araştırma
topraklarının


37. SAYFA ICERIGI

28
Değişebilir Potasyum: Toprak örneklerinin değişebilir K içerikleri 0.44-1.59 me 100 g-1 arasında değiştiği belirlenmiştir. (Çizelge 4.4). Pizer (1967)e göre sınıflandırıldığında, araştırma topraklarının %10u orta, %33ü iyi, %34ü yüksek, %23ü çok yüksek düzeylerde K içerdiği anlaşılmaktadır. Katkat ve Özgüven (1997) araştırma topraklarının değişebilir potasyum içeriklerinin 0.38-1.73 me 100 g-1 arasında değiştiğini ve araştırma topraklarının tamamına yakınında değişebilir potasyum miktarlarının oldukça iyi ve yüksek düzeyde bulunduğunu bildirmişlerdir. Başar ve ark. (1995) Bursa yöresinde şeftali bahçesinde yaptıkları çalışmalarında Kun yüksek ve çok yüksek, Başar ve ark. (1997) Bölge topraklarının kimi özelliklerini belirlemek için yapılan çalışmalarda toprakların alınabilir K içeriklerinin genellikle iyi ve çok yüksek, Başar ve ark. (2001) incelenen il topraklarının %42.14ünün çok yüksek düzeyde olduğunu belirlemişlerdir. Başar ve ark. (2001) Bursa ilinde yaptığı diğer bir çalışmasında da deneme bahçelerinin topraklarında K çok yüksek düzeylerde bulunduğunu bildirmişlerdir.
Değişebilir Kalsiyum: Araştırmanın yürütüldüğü çiftlik topraklarındaki değişebilir kalsiyum içerikleri 24.43-45.09 me100 g-1 arasında değişmektedir (Çizelge 4.4). Toprakların Ca içerikleri Loue (1968)e göre sınıflandırıldığında, 0-30 cm derinlikten alınan toprak örneklerinin iyi düzeyde değişebilir Ca içerdiği anlaşılmaktadır. Araştırmada belirlenen toprakların Ca içerikleri ile ilgili sonuçların, Araştırma ve Uygulama Merkezi tarım topraklarında önceki yıllarda yapılan araştırma sonuçlarıyla da uyumlu olduğu anlaşılmaktadır (Katkat ve Özgüven 1997). Elmacı (1995) Güney Marmara Bölgesi topraklarının, Başar ve ark. (1995) Bursa Ovası şeftali bahçelerinin, Başar ve ark. (2001) Bursa Ovasında Nilüfer Çayı ile sulanan toprakların, Başar ve ark. (2004) İznik Gölü havzasında değişik su kaynaklarıyla sulanan toprakların iyi düzeyde kalsiyum içerdiklerini bildirmişlerdir.

İlgili Kaynaklar







single.php