Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının ağır metal içeriklerinin incelenmesi30
Değişebilir Magnezyum: Araştırmanın yapıldığı tarım alanlarından alınan toprakların değişebilir magnezyum içerikleri Çizelge 4.4de verilmiştir. İlgili çizelgenin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere toprakların değişebilir magnezyum içerikleri 3.014.11 me 100 g-1 arasında değişmektedir. Loue (1968) tarafından bildireilen yeterlilik sınır değerlerine göre araştırma toprakları değişebilir Mg içeriklerine göre sınıflandırıldığında, tüm çiftlik topraklarının iyi durumda olduğu anlaşılmaktadır. Katkat ve Özgüven (1997) araştırma topraklarında değişebilir magnezyum içeriklerinin 2.80-17.29 me 100 g-1 arasında değiştiğini ve toprakların tamamının değişebilir magnezyum kapsamları yönünden iyi durumda olduğunu bildirmişlerdir. Başar ve ark. (2001) Bursa Ovasında Nilüfer çayı ile sulanan şeftali bahçelerinde yaptıkları çalışma sonucunda toprakların değişebilir Mg içeriklerini 2.1-2.8 ve 2.0-2.9 me100g-1 olarak belirlerken tüm bahçe topraklarının iyi gruba girdiğini bildirmişlerdir. Başar ve ark. (2004) İznik Gölü havzasında değişik su kaynaklarıyla sulanan topraklarda yapılan Başka çalışmalarında ise toprakların değişebilir Mg içeriklerinin 0.59-14.65 me 100 g-1 arasında değiştiğini ve değişebilir Mg içeriklerinin genel olarak iyi durumda olduğunu bildirmişlerdir.
Değişebilir Sodyum: Araştırma topraklarının değişebilir Na içeriklerinin 0-30 cm derinlikle 0.16-0.88 me 100 g-1 arasında değiştiği belirlenmiştir (Çizelge 4.4). Toprak örneklerinin değişebilir sodyum yüzdeleri hesaplanmış ve değerlerin %15den düşük olduğu belirlenmiştir. Benzer bulgular Katkat ve Özgüven (1997)in yaptığı çalışmada da görülmektedir.
Toprakların Doygunluk Ekstraktların Belirlenen Anyonlar: Çizelge 4.4ün incelenmesinden de görüleceği gibi kampüs topraklarının HC03, Cl ve S04 içerikleri 030 cm derinlikten alınan toprak örneklerinde sırasıyla 1.63-4.36 me HC03 l-1, 0.38-5.00 me Cl l-1, 0.12-2.14 me SO4 l-1 arasında değişmektedir. Boxma (1972) meyve bahçesi topraklarında belirlenen 200-300 mg l-1 HC03un neden olduğu sarılığın ortaya çıkışında kritik değer olduğunu bildirmiştir. Bu bilgilere göre araştırma topraklarının HCO3 içeriği değerlendirildiğinde, bu değerlere yakın veya üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Başar ve ark. (2001) Bursa Ovasında Nilüfer Çayı ile sulanan şeftali bahçelerinde yapılan araştırma sonucunda HCO3, Cl ve C04 içerikleri 1. ve 2. derinlikten alınan toprak örneklerinde sırasıyla 3.89-7.40 ve 3.60-6.83 me HCO3 l-1, 0.98-11.52 ve 0.98-39. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bahçe
arasında
şeftali
araştırma
toprakları
içeriklerini


39. SAYFA ICERIGI

30
Değişebilir Magnezyum: Araştırmanın yapıldığı tarım alanlarından alınan toprakların değişebilir magnezyum içerikleri Çizelge 4.4de verilmiştir. İlgili çizelgenin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere toprakların değişebilir magnezyum içerikleri 3.014.11 me 100 g-1 arasında değişmektedir. Loue (1968) tarafından bildireilen yeterlilik sınır değerlerine göre araştırma toprakları değişebilir Mg içeriklerine göre sınıflandırıldığında, tüm çiftlik topraklarının iyi durumda olduğu anlaşılmaktadır. Katkat ve Özgüven (1997) araştırma topraklarında değişebilir magnezyum içeriklerinin 2.80-17.29 me 100 g-1 arasında değiştiğini ve toprakların tamamının değişebilir magnezyum kapsamları yönünden iyi durumda olduğunu bildirmişlerdir. Başar ve ark. (2001) Bursa Ovasında Nilüfer çayı ile sulanan şeftali bahçelerinde yaptıkları çalışma sonucunda toprakların değişebilir Mg içeriklerini 2.1-2.8 ve 2.0-2.9 me100g-1 olarak belirlerken tüm bahçe topraklarının iyi gruba girdiğini bildirmişlerdir. Başar ve ark. (2004) İznik Gölü havzasında değişik su kaynaklarıyla sulanan topraklarda yapılan Başka çalışmalarında ise toprakların değişebilir Mg içeriklerinin 0.59-14.65 me 100 g-1 arasında değiştiğini ve değişebilir Mg içeriklerinin genel olarak iyi durumda olduğunu bildirmişlerdir.
Değişebilir Sodyum: Araştırma topraklarının değişebilir Na içeriklerinin 0-30 cm derinlikle 0.16-0.88 me 100 g-1 arasında değiştiği belirlenmiştir (Çizelge 4.4). Toprak örneklerinin değişebilir sodyum yüzdeleri hesaplanmış ve değerlerin %15den düşük olduğu belirlenmiştir. Benzer bulgular Katkat ve Özgüven (1997)in yaptığı çalışmada da görülmektedir.
Toprakların Doygunluk Ekstraktların Belirlenen Anyonlar: Çizelge 4.4ün incelenmesinden de görüleceği gibi kampüs topraklarının HC03, Cl ve S04 içerikleri 030 cm derinlikten alınan toprak örneklerinde sırasıyla 1.63-4.36 me HC03 l-1, 0.38-5.00 me Cl l-1, 0.12-2.14 me SO4 l-1 arasında değişmektedir. Boxma (1972) meyve bahçesi topraklarında belirlenen 200-300 mg l-1 HC03un neden olduğu sarılığın ortaya çıkışında kritik değer olduğunu bildirmiştir. Bu bilgilere göre araştırma topraklarının HCO3 içeriği değerlendirildiğinde, bu değerlere yakın veya üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Başar ve ark. (2001) Bursa Ovasında Nilüfer Çayı ile sulanan şeftali bahçelerinde yapılan araştırma sonucunda HCO3, Cl ve C04 içerikleri 1. ve 2. derinlikten alınan toprak örneklerinde sırasıyla 3.89-7.40 ve 3.60-6.83 me HCO3 l-1, 0.98-11.52 ve 0.98-

İlgili Kaynaklarsingle.php