Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının ağır metal içeriklerinin incelenmesi31
7.09 me Cl l-1, 0.10-1.05 ve 0.06-0.63 me S04 l-1 arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Araştırma topraklarının HCO3, Cl ve SO4 içeriklerini Bursa Ovasından Nilüfer çayı ile sulanan şeftali bahçesi topraklarının bazı özelliklerinin belirlendiği araştırmanın sonuçlarıyla karşılaştırıldığında HCO3, Cl ve SO4 içeriklerinin daha düşük olduğu izlenmektedir (Çizelge 4.4).40. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Laboratuvar koşullarında oluşturulan farklı tuzluluk ve derinlikteki taban suyundan kapillar tuz taşınımı - Sayfa 45
34   Çizelge 4.4’den görüleceği gibi C kalite su uygulamasında HCO3- oranları 1,033,79 me/l arasında, Cl- oranları 5,70-23,70 me/l arasında, SO4= oranları 4,32-8,39 me/l arasında, Na+ oranları 5,34-13,46 me/l arasında, K+ oranları 0,10-0,16 me/l arasında, Ca++ oranları 2,97-6,76 me/l arasında ve Mg++ oranları ise 5,39-8,73 me/l arasında değerler almıştır. Bu durum Şekil 4.7’te gösterilmiştir. 2...
Uluova'nın (Elazığ) hidrojeolojisinin coğrafi bilgi sistemleri ile incelenmesi Hydrogeologıc assesment - Sayfa 91
4. ARAŞTIRMA BULGULARI Murat ÇELİKER Schoeller diyagramlarına göre, sondaj kuyuları, Keban baraj gölü ve Haringet çayındaki iyonların sıranışları Çizelge 4.22-4.25’te verilmiştir. Çizelge 4.22. 39221, 18906, 19299, 19100 no’lu kuyu analiz sonuçlarına göre katyon ve anyonların mevsimsel değişimleri sonucu sıralanışları. Analiz Katyonlar meq/l Anyonlar meq/l (39221)-14.12.2004 (...

40. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

içeriklerinin
araştırma
içeriklerini
arasında
çayı
araştırmanın


40. SAYFA ICERIGI

31
7.09 me Cl l-1, 0.10-1.05 ve 0.06-0.63 me S04 l-1 arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Araştırma topraklarının HCO3, Cl ve SO4 içeriklerini Bursa Ovasından Nilüfer çayı ile sulanan şeftali bahçesi topraklarının bazı özelliklerinin belirlendiği araştırmanın sonuçlarıyla karşılaştırıldığında HCO3, Cl ve SO4 içeriklerinin daha düşük olduğu izlenmektedir (Çizelge 4.4).

İlgili Kaynaklarsingle.php