Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının ağır metal içeriklerinin incelenmesi32
5. SONUÇ ve ÖNERİLER
Araştırmanın amaçlarına uygun olarak Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım arazisinden 30 adet toprak örneği alınmıştır. Toprakların ağır metal içerikleri ve verimlilikle ilgili bazı özellikleri belirlenmiştir. Bu sayede ağır metal içeriklerindeki zamana bağlı olarak değişimin değerlendirilmesi için temel veriler oluşturulması saptanmıştır. Bununla birlikte Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının verimlilik özellikleri de belirlenerek bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen ilgililere veri kaynağı oluşturulması sağlanmıştır. Araştırmamızdan alınan sonuçlar aşağıda özetlenerek verilmiştir;
1. Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Tarım topraklarının ağır metal içeriklerini belirlemek üzere yürütülen araştırmamızda, toprakların toplam Cu, Co, Cd, Zn ve Pb içerikleri belirtilen sınır değerin altında bulunmuştur. Bu durum söz konusu elementlerin araştırma topraklarında kirlilik unsuru oluşturmadıklarını göstermektedir.
2. Araştırma topraklarının %30unda Fe, %10unda Mn sınır değerin üzerinde saptanmıştır. Araştırma topraklarının %86sı sınır değerinin üzerinde Cr içermesi nedeniyle bu topraklarda aşırı Cr birikiminin olduğu ve toprakların tamamında toplam Ni içeriğinin sınır değerlerinin üzerinde bulunduğu belirlenmiştir.Bilindiği gibi U.Ü. Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi civarında toprakları kirleten bir faktör olmadığı gibi, bu topraklarda kirlilik oluşturacak bir su kaynağıyla da sulanmamaktadır. Bu nedenle, topraklaerda toplam içeriği yüksek düzeyde bulunan metallerin topraklarda niçin bu düzeylerde bulundukları hakkında bir değerlendirme yapılmaktadır.
3. Kampüs topraklarının tamamında alınabilir Mn ve Cu iyi ve yeterli düzeyde belirlenirken, toprakların %7sinde alınabilir Fe ve %86sında alınabilir Zn yetersiz düzeyde bulunmuştur.
4. Uludağ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği topraklarının mekanik analiz sonucunda elde edilen değerlerden toprakların genellikle ağır bünyeli olduğu anlaşılmaktadır. Araştırma topraklarının pH gruplandırılmasında yarısından fazlasının orta alkalin grubuna girdiği, tuzluluk gruplandırılmasında tamamının tuzluluk yönünden bir problemi olmadığı belirlenmiştir.41. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bursa ovası aluviyal,koluviyal ve vertisol grubu tarım topraklarının ağır metal kirliliği yönünden incelenmesi - Sayfa 61
6. SONUÇ 50 Bu çalışmada, Bursa ovasının batı kesiminde yer alan Aluviyal, Koluviyal ve Vertisol grubu tarım topraklarının iz element ve ağır metal miktarları belirlenmiş ve toprakların bu elementler yönünden kirlilik durumları incelenmiştir. Mevcut toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri de bu çalışma kapsamında incelenmiştir. Aluviyal topraklar genel olarak nötr reaksiyonlu olup...
Bursa ovası aluviyal,koluviyal ve vertisol grubu tarım topraklarının ağır metal kirliliği yönünden incelenmesi - Sayfa 62
51 Mg, K miktarları yüksek düzeyde, Na miktarları ise yeterli düzeyde bulunmuştur. Araştırma alanı topraklarının alınabilir Fe, Mn, Zn ve Cu miktarları yeterli düzeyde bulunmuştur. Toplam Fe, Mn, Zn ve Cu miktarları belirtilen sınır değerler arasında olup araştırma alanında bu elementler yönünden bir kirlilik gözlenmemiştir. İncelenen tarım topraklarında Cd, Co, Cr, Ni ve Pb yönünden sınır değer...

41. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

toprak
metal
ağır
orta
alınabilir
yüksek


41. SAYFA ICERIGI

32
5. SONUÇ ve ÖNERİLER
Araştırmanın amaçlarına uygun olarak Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım arazisinden 30 adet toprak örneği alınmıştır. Toprakların ağır metal içerikleri ve verimlilikle ilgili bazı özellikleri belirlenmiştir. Bu sayede ağır metal içeriklerindeki zamana bağlı olarak değişimin değerlendirilmesi için temel veriler oluşturulması saptanmıştır. Bununla birlikte Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının verimlilik özellikleri de belirlenerek bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen ilgililere veri kaynağı oluşturulması sağlanmıştır. Araştırmamızdan alınan sonuçlar aşağıda özetlenerek verilmiştir;
1. Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Tarım topraklarının ağır metal içeriklerini belirlemek üzere yürütülen araştırmamızda, toprakların toplam Cu, Co, Cd, Zn ve Pb içerikleri belirtilen sınır değerin altında bulunmuştur. Bu durum söz konusu elementlerin araştırma topraklarında kirlilik unsuru oluşturmadıklarını göstermektedir.
2. Araştırma topraklarının %30unda Fe, %10unda Mn sınır değerin üzerinde saptanmıştır. Araştırma topraklarının %86sı sınır değerinin üzerinde Cr içermesi nedeniyle bu topraklarda aşırı Cr birikiminin olduğu ve toprakların tamamında toplam Ni içeriğinin sınır değerlerinin üzerinde bulunduğu belirlenmiştir.Bilindiği gibi U.Ü. Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi civarında toprakları kirleten bir faktör olmadığı gibi, bu topraklarda kirlilik oluşturacak bir su kaynağıyla da sulanmamaktadır. Bu nedenle, topraklaerda toplam içeriği yüksek düzeyde bulunan metallerin topraklarda niçin bu düzeylerde bulundukları hakkında bir değerlendirme yapılmaktadır.
3. Kampüs topraklarının tamamında alınabilir Mn ve Cu iyi ve yeterli düzeyde belirlenirken, toprakların %7sinde alınabilir Fe ve %86sında alınabilir Zn yetersiz düzeyde bulunmuştur.
4. Uludağ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği topraklarının mekanik analiz sonucunda elde edilen değerlerden toprakların genellikle ağır bünyeli olduğu anlaşılmaktadır. Araştırma topraklarının pH gruplandırılmasında yarısından fazlasının orta alkalin grubuna girdiği, tuzluluk gruplandırılmasında tamamının tuzluluk yönünden bir problemi olmadığı belirlenmiştir.

İlgili Kaynaklarsingle.php