Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının ağır metal içeriklerinin incelenmesi33
5. Araştırma topraklarının organik madde kapsamları yönünden sınıflandırıldığında %87sinin humusça fakir olduğu görülmektedir. Sürekli tarım yapılması nedeniyle azalan organik maddenin topraklarda artırılması gerekmektedir. Toprakların kireç içeriği değerlendirildiğinde %77si kireççe fakir, %13ü kireçli ,%10u kireççe zengin olduğu görülmektedir. Çiftlik topraklarının çoğunluğunun Vertisal Büyük Toprak grubuna girmesi özellikle üst katmanlarda kirecin yıkandığını göstermektedir. Bu nedenle araştırma topraklarının büyük bölümü kireççe fakirdir.
6. Araştırma topraklarının bitkiye yarayışlı fosfor içeriklerinin oransal dağılımına incelendiğinde ise, %27si çok fakir, %70i orta ve %3ü yüksek düzeyde olduğunu, toplam N içeriklerinin oransal dağılımı ise, toprakların %3 fakir, %57si orta, %40ı iyi düzeyde olduğu bulunmuştur.
7. Araştırma topraklarının değişebilir potasyum, kalsiyum, magnezyum kapsamları oldukça yüksektir.42. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Tokat-Kazova yöresinde sırık domates yetiştiriciliği yapılan arazilerde hasat sonrası yarayışlı fosfor birikimlerinin belirlenmesi - Sayfa 37
26 4.4. Kireç İçeriği (%) Örnekleme yapılan alanda üst toprakların kireç içerikleri % 2.97 ile 29.29 arasında değişmekte olup, ortalama 10.68 düzeyindedir. Dağılım olarak bakıldığında örnekleme yapılan üst toprakların %10’u az, %70’i orta, %14’ü fazla, %6’sı çok fazla kireçlidir. Alt toprakların kireç içerikleri % 2.54-27.99 arasında olup, ortalama %10.83 düzeyindedir. Örnekleme alanlarının %10’...
- Sayfa 38
Çizelge 7: Toprak örneklerinin suda eriyebilir toplam tuz değerlerine göre dağılımı % Toplam Tuz < 0.150 0.150-0.350 0.350-0.650 0.650< Değerlendirme Tuzdan ari Tuzun etkisi hafif Tuzun etkisi orta Tuzun etkisi büyük Bahçe Adedi 33 1 - %Oran 97 3 - incelenen bahçe topraklarının CaC03 içeriklerine bakıldığında, alınan örneklerin kireç içerikleri % 3. 87-13. 98 arasında deği...
Cd toksitesinin fasulye (Phaseolus vulgaris) bitkisinde meydana getirdiği stres proteinlerinin ve fizyolojik değişimlerin belirlenmesi - Sayfa 70
3.2.4. Toprak Örneklerinin Analizinde Uygulanan Yöntemler: Bünye Analizi: Denemeye ait toprak örneğinde; % kum, kil ve silt fraksiyonları hidrometre yöntemi ile analiz edilmiştir ve bu değerler bünye analiz üçgenine uygulanarak bünyeleri saptanmıştır (Saatçi ve ark. 1983). Kireç Analizi: Denemeye ait toprak örneğinde; kireç içeriği Scheibler kalsimetresiyle ölçülmüştür ve analiz sonucu % CaCO3...

42. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

toprak
fakir
kireç
organik
zengin
toprakların


42. SAYFA ICERIGI

33
5. Araştırma topraklarının organik madde kapsamları yönünden sınıflandırıldığında %87sinin humusça fakir olduğu görülmektedir. Sürekli tarım yapılması nedeniyle azalan organik maddenin topraklarda artırılması gerekmektedir. Toprakların kireç içeriği değerlendirildiğinde %77si kireççe fakir, %13ü kireçli ,%10u kireççe zengin olduğu görülmektedir. Çiftlik topraklarının çoğunluğunun Vertisal Büyük Toprak grubuna girmesi özellikle üst katmanlarda kirecin yıkandığını göstermektedir. Bu nedenle araştırma topraklarının büyük bölümü kireççe fakirdir.
6. Araştırma topraklarının bitkiye yarayışlı fosfor içeriklerinin oransal dağılımına incelendiğinde ise, %27si çok fakir, %70i orta ve %3ü yüksek düzeyde olduğunu, toplam N içeriklerinin oransal dağılımı ise, toprakların %3 fakir, %57si orta, %40ı iyi düzeyde olduğu bulunmuştur.
7. Araştırma topraklarının değişebilir potasyum, kalsiyum, magnezyum kapsamları oldukça yüksektir.

İlgili Kaynaklarsingle.php