Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının ağır metal içeriklerinin incelenmesi34
KAYNAKLAR
ALBAN, L.A and KUBOTA J. 1960. A Study of Extractable Soil Cobalt in Soils of The Eastern United States, Soil Sci. Soc Amer. Proc., 24: 183-5.
ALLOWAY, B. 1990. Heavy Metals in Soils. Blackie and Sou Ltd., Glasgow and London.
ALT, D., SACHER, B. und RADİKE, K. 1981. Ergebnis Einer Erebungssuntresuchung und Schwermetallbelastung von Gemüsebaulich Genutzten Parzellen in Kleingrten, Landwirstsch, Forsch., Soderheft, 38: 682-692.
ALTINBAŞ, Ü., HAKERLERLER, H., ANAÇ, D., TUNCAY, H. ve OKUR, B. 1994. Gediz Havzası Sulanabilir Tarım Alanlarında Ağır Metal Kirliliği ve Nedenleri Üzerinde Araştırmalar, E.Ü. Araştırmalar, E.Ü. Araştırma Fonu, Araştırma Raporu, Proje No: 91-ZRF-51s.
ANGLE, J.S., CHANEY, R.L., and RHEE, D. 1993. Bacterial Resistance to Heavy Metals Related to Extractable and Total Metal Concentrations in Soil and Media, SoilBiology and Biochemistry, 25 (10): 1443:1446.
ANONİM, 1991. Türkiye Topraklarının Verimlilik Envanteri. Tar. Orm. ve Köy İş. Bakanlığı Köy Hizm. Gen. Md. Yay.
ANONYMOUS, 1982. Methods of Soil Analysis ed: A.L. Page, Number 9, Part 2, Madison, Wisconsin, USA.
ANONYMOUS, 1983. Bursa İli Verimlilik Envanteri ve Gübre İhtiyacı Raporu, Toprak Su Genel Müdürlüğü Yayınları ,Tovep Yayın No: 06 Genel Yayın No: 734, Ankara.
ANONYMOUS, 1995. Bursa İli Arazi Varlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, İl Rapor No: 16, Ankara.
ARCAK, S., HAKTANIR, K. and KARACA, A. 1996. Karayolları Yakınındaki Topraklarda Trafikten Kaynaklanan Ağır Metallerin Üreaz Enzim Aktivitesine Etkisi, Tr J of Agriculture and Forestry, 20: 101-107.
AYDINALP, C. 1996. Characterization of the Main Soil Tupes in the Bursa Pravince, Turkey, phD Thesis, University of Aberdeen, UK.
BAŞAR, H. 1995. Şeftali Ağaçlarında Görülen Demir Klorozunun Değerlendirilmesinde Çeşitli Analiz Yöntemlerinin Karşılaştırılması, U.Ü. Fen Bil. Ens., (Doktora Çalışması), Yayınlanmamış Çalışma.
BAŞAR, H., ÖZGÜMÜŞ, A. ve KATKAT, A.V. 1997. Bursa Yöresinde Yetiştirilen Şeftali Ağaçlarının Azot, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum ve Magnezyum ile Beslenme Durumlarının Yaprak Analizleri ile İncelenmesi, Tr J of Agriculture and Forestry, 21: 257-266.43. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bursa ovası aluviyal,koluviyal ve vertisol grubu tarım topraklarının ağır metal kirliliği yönünden incelenmesi - Sayfa 63
  KAYNAKLAR 52 AKSOY, T. 1980. Bursa Yöresinde Yetiştirilen Şeftalilerin Beslenme Sorunları. Tübitak VII. Bilim Kongresi (6-10 Ekim 1980) Adana . Toprak-Bitki Besleme Seksiyonu Tebliğleri .497-512 ALLER A.J. and L. DEBAN L. 1989. Total and Extractable Contents of Trace Metals in Agricultural Soils of the Valderas Area, Spain. Sci Total Environ. 79:253-270. ALLOWAY, B.J. 1990. In Heavy...
Bursa ovası aluviyal,koluviyal ve vertisol grubu tarım topraklarının ağır metal kirliliği yönünden incelenmesi - Sayfa 64
53   ANONİM. 2005. Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği. Resmi Gazete, sayı: 25831. AUSTENFELD, F.A. 1979. Zur Phytotoxizitat von Nickel und Kobaltsalzen in Hydrokultur bei Phaseolus vulgaris L. Z. Pflanzenernahr Bodenkd, 142: 786-791. AYDINALP, C. and S. MARINOVA. 2002. Distribution Some Heavy Metals in the Alluvial Soils of the Bursa Plain, Turkey. J. of Agricultural Science and Forest Scie...

43. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

soil
soils
metal
heavy
toprak
araştırma


43. SAYFA ICERIGI

34
KAYNAKLAR
ALBAN, L.A and KUBOTA J. 1960. A Study of Extractable Soil Cobalt in Soils of The Eastern United States, Soil Sci. Soc Amer. Proc., 24: 183-5.
ALLOWAY, B. 1990. Heavy Metals in Soils. Blackie and Sou Ltd., Glasgow and London.
ALT, D., SACHER, B. und RADİKE, K. 1981. Ergebnis Einer Erebungssuntresuchung und Schwermetallbelastung von Gemüsebaulich Genutzten Parzellen in Kleingrten, Landwirstsch, Forsch., Soderheft, 38: 682-692.
ALTINBAŞ, Ü., HAKERLERLER, H., ANAÇ, D., TUNCAY, H. ve OKUR, B. 1994. Gediz Havzası Sulanabilir Tarım Alanlarında Ağır Metal Kirliliği ve Nedenleri Üzerinde Araştırmalar, E.Ü. Araştırmalar, E.Ü. Araştırma Fonu, Araştırma Raporu, Proje No: 91-ZRF-51s.
ANGLE, J.S., CHANEY, R.L., and RHEE, D. 1993. Bacterial Resistance to Heavy Metals Related to Extractable and Total Metal Concentrations in Soil and Media, SoilBiology and Biochemistry, 25 (10): 1443:1446.
ANONİM, 1991. Türkiye Topraklarının Verimlilik Envanteri. Tar. Orm. ve Köy İş. Bakanlığı Köy Hizm. Gen. Md. Yay.
ANONYMOUS, 1982. Methods of Soil Analysis ed: A.L. Page, Number 9, Part 2, Madison, Wisconsin, USA.
ANONYMOUS, 1983. Bursa İli Verimlilik Envanteri ve Gübre İhtiyacı Raporu, Toprak Su Genel Müdürlüğü Yayınları ,Tovep Yayın No: 06 Genel Yayın No: 734, Ankara.
ANONYMOUS, 1995. Bursa İli Arazi Varlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, İl Rapor No: 16, Ankara.
ARCAK, S., HAKTANIR, K. and KARACA, A. 1996. Karayolları Yakınındaki Topraklarda Trafikten Kaynaklanan Ağır Metallerin Üreaz Enzim Aktivitesine Etkisi, Tr J of Agriculture and Forestry, 20: 101-107.
AYDINALP, C. 1996. Characterization of the Main Soil Tupes in the Bursa Pravince, Turkey, phD Thesis, University of Aberdeen, UK.
BAŞAR, H. 1995. Şeftali Ağaçlarında Görülen Demir Klorozunun Değerlendirilmesinde Çeşitli Analiz Yöntemlerinin Karşılaştırılması, U.Ü. Fen Bil. Ens., (Doktora Çalışması), Yayınlanmamış Çalışma.
BAŞAR, H., ÖZGÜMÜŞ, A. ve KATKAT, A.V. 1997. Bursa Yöresinde Yetiştirilen Şeftali Ağaçlarının Azot, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum ve Magnezyum ile Beslenme Durumlarının Yaprak Analizleri ile İncelenmesi, Tr J of Agriculture and Forestry, 21: 257-266.

İlgili Kaynaklarsingle.php