Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının ağır metal içeriklerinin incelenmesi35
BAŞAR, H., OKUR, N. ve AYDINALP, C. 2001. Bursa Ovasında Nilüfer Çayı ile Sulanan Şeftali Bahçelerinin Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması. TÜBİTAKTOGTAG, Proje No: Tarp-2397s.
BERGMANN, 1993. Ernhrungsstörungen bei Kulturpflanzen, Dritte Erweiterte Auflage, Gustav Fisher Verleag Jena, Stutgart.
BLACK, C.A. 1957. Soil-Plant Relationships, John Wiley and Sons. İnc., New York, USA.
BOUYOUCOS, G.J. 1955. A Recalibration of the Hydrometer Method for Making Mechanical Analysis of the Soils, Agronomy Journal, 4 (9): 434.
BOXMA, R. 1972. Bicarbonate as the Mast Important Soil Factor in Lime Induced Chlorosis in the Netherlands. Plant and Soil, 37: 233-243.
BÖREKÇİ, M., SÖNMEZ, B. ve AĞAR, A. 1960. Tuzluluk Yönünden Toprak ve Su Analizlerinde Kullanılan Yöntemler, ed: A. Tüzüner, In: Toprak ve Su Analiz Laboratuarı El Kitabı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
BREMMER, J.M. 1965. Nitrogen, ed: C.A. Black, In: Method of Soil Analysis Part II. Chemical and Microbiological Properties Agronomy Series, No: 9. Agron. Inc., Madison. Wisconsin, USA.
CHAPMAN, N.D., PRATT, P.F. and PARKER, F. 1961. Methods of Analysis for Soils, Plants and Waters, Univ. of Calif. Dif of Agri. Sci., p 137-138.
ÇAĞLAR, K.Ö. 1949. Toprak Bilgisi, A.Ü. Zir. Fak. Yayınları No: 10.
DOLAR, S.G., KEENEY, D.R. and WALSCH, 1971. Availabilitiy of Cu, Fe and Mn in Soils, III. Predictability of Plant Uptake, J of Sci. Food Agr., 22: 282-286.
EKEN, D. 1996. İç Anadolu Kahverengi Büyük Toprak Grubunun Çeşitli Faylarına Ait Toprakların Bazı Mikro Besin Maddesi Kapsamları, (Y.Lisans Tezi), Basılmamış Eser, Ank. Üniv. Fen Bil. Ens.
EL-BASSAM, N. and TİETJEN, C. 1977. Municipal Sludge as Organic Fertilizer with Special Reference to the Heavy Metals Constituents in Soil Organic Matter Studies, Vol 2 IAEE, Vienna , 253 p.
ELMACI, Ö.L. 1995. Güney Marmara Bölgesi Sanayi Domates Alanlarındaki Toprak, Sulama Suyu ve Domates (Lycopersicum esculentum) Meyvelerinde Ağır Metal İçeriklerinin Belirlenmesi, Doktora Tezi, E.Ü. Fen Bil. Ens., Bornova.
ERDEN, A.B. 1991. Çağımız ve Çevre Kirliliği, Kadıoğlu Matbaası, Rüzgarlı Sok. Ankara ISBN 975-95437-0-2.
FAO, 1990. Micronutrient Assesment at the Country Level: An International Studdy. FAO Soil Bulletion 63. Rome.44. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı toprak özellikleri ile çinko fraksiyonları arasındaki ilişkiler - Sayfa 150
Usta, S. 1995. Toprak Kimyası. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1387, 217 s., Ankara. Uygur, V. 1998. the sorption/desorption chemistry of Zn in calcareous soils from Turkey. PhD Thesis. The University of Newcastle upon Tyne. Ülgen, N. ve Yurtsever, N. 1984. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi. Topraksu Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesi Başkanlığı Yayın No:47, Rehber No:8, s.1-183, ...
Toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin jeoistatistiksel yöntemlerle uzaysal değişkenliğinin saptanması - Sayfa 154
132 Kaynaklar Dizini (Devam) Baxter, S.J., Oliver, M.A., Gaunt,J., 2003. A Geostatistical Analysis of the Spatial Variation of Soil Mineral Nitrogen and Potentially Available Nitrogen Within an Arable Field. Precision Agriculture, 4, 213-226. Bekele, A., Hudnall, W.H., 2006. Spatial Variability of Soil Chemical Propeties of a Prairie-Forest Transition in Louisiana. Plant and Soil, 280:7-21. Bing...

44. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

analysis
soils
soil
method
agron
plant


44. SAYFA ICERIGI

35
BAŞAR, H., OKUR, N. ve AYDINALP, C. 2001. Bursa Ovasında Nilüfer Çayı ile Sulanan Şeftali Bahçelerinin Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması. TÜBİTAKTOGTAG, Proje No: Tarp-2397s.
BERGMANN, 1993. Ernhrungsstörungen bei Kulturpflanzen, Dritte Erweiterte Auflage, Gustav Fisher Verleag Jena, Stutgart.
BLACK, C.A. 1957. Soil-Plant Relationships, John Wiley and Sons. İnc., New York, USA.
BOUYOUCOS, G.J. 1955. A Recalibration of the Hydrometer Method for Making Mechanical Analysis of the Soils, Agronomy Journal, 4 (9): 434.
BOXMA, R. 1972. Bicarbonate as the Mast Important Soil Factor in Lime Induced Chlorosis in the Netherlands. Plant and Soil, 37: 233-243.
BÖREKÇİ, M., SÖNMEZ, B. ve AĞAR, A. 1960. Tuzluluk Yönünden Toprak ve Su Analizlerinde Kullanılan Yöntemler, ed: A. Tüzüner, In: Toprak ve Su Analiz Laboratuarı El Kitabı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
BREMMER, J.M. 1965. Nitrogen, ed: C.A. Black, In: Method of Soil Analysis Part II. Chemical and Microbiological Properties Agronomy Series, No: 9. Agron. Inc., Madison. Wisconsin, USA.
CHAPMAN, N.D., PRATT, P.F. and PARKER, F. 1961. Methods of Analysis for Soils, Plants and Waters, Univ. of Calif. Dif of Agri. Sci., p 137-138.
ÇAĞLAR, K.Ö. 1949. Toprak Bilgisi, A.Ü. Zir. Fak. Yayınları No: 10.
DOLAR, S.G., KEENEY, D.R. and WALSCH, 1971. Availabilitiy of Cu, Fe and Mn in Soils, III. Predictability of Plant Uptake, J of Sci. Food Agr., 22: 282-286.
EKEN, D. 1996. İç Anadolu Kahverengi Büyük Toprak Grubunun Çeşitli Faylarına Ait Toprakların Bazı Mikro Besin Maddesi Kapsamları, (Y.Lisans Tezi), Basılmamış Eser, Ank. Üniv. Fen Bil. Ens.
EL-BASSAM, N. and TİETJEN, C. 1977. Municipal Sludge as Organic Fertilizer with Special Reference to the Heavy Metals Constituents in Soil Organic Matter Studies, Vol 2 IAEE, Vienna , 253 p.
ELMACI, Ö.L. 1995. Güney Marmara Bölgesi Sanayi Domates Alanlarındaki Toprak, Sulama Suyu ve Domates (Lycopersicum esculentum) Meyvelerinde Ağır Metal İçeriklerinin Belirlenmesi, Doktora Tezi, E.Ü. Fen Bil. Ens., Bornova.
ERDEN, A.B. 1991. Çağımız ve Çevre Kirliliği, Kadıoğlu Matbaası, Rüzgarlı Sok. Ankara ISBN 975-95437-0-2.
FAO, 1990. Micronutrient Assesment at the Country Level: An International Studdy. FAO Soil Bulletion 63. Rome.

İlgili Kaynaklarsingle.php