Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının ağır metal içeriklerinin incelenmesi36
GEDİKOĞLU, İ., KALINBACAK, K., YURDAKUL, İ. ve YALÇIKLI, A. 1997. Bazı Ağır Metallerin Topraktan Ekstraksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması ve Buğday Yetiştirilerek Kalibrasyonu, Toprak Su Kaynakları Araştırma Yıllığı, Köy Hizmetleri Gen. Müd. APK Daire Başkanlığı, Yayın No: 106.
GUPTA, S.K. and ATEN, C. 1993. Comparison and Evaluation of Extraction Media and Their Suitability in a Simple Model to Predict the Biological Relevance of Heavy Metal Concentrations in Contamined Soils, Int. J Environ. Anal. Chem., 51: 25-46.
GONCHARUK, E.J. and SİDORENKA, G.J. 1986. Hygienic Regulation for Chemic Substance in Soils, Medicina, Moscow, 320 p.
HAKERLERLER, H. 1992. Tarımsal Toprakların Kirlenmesi, Lisans Ders Notları. E.Ü. Zir. Fak. Toprak Bölümü (Yayınlanmamış).
HAKERLERLER, H. TAYSUN A., OKUR, B. ve ARSLAN S. 1992. GAP Bölgesi Topraklarının Ağır Metal İçerikleri Üzerinde Bir Araştırma. E.Ü. Zir. Fak. Derg., 29 (23): 63-70.
HAKERLERLER, H., ANAÇ, D., OKUR, B. ve SAATÇI N. 1994. Gümüldür ve Balçovadaki Satsuma Mandarin Bahçelerinde Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması, E.Ü. Araştırma Fonu Proje No: 92-ZRF-47, Bornova-İzmir.
HAKTANIR, F. 1984. Trakya Bölgesi Topraklarının Çinko Durumu ve Bu Toprakların Yarayışlı Çinko Kapsamının Araştırma ve Eğitim Merkezi Nükleer Tarım Bölümü 684, Bilimsel Araştırmalar 26, Ankara.
HAQ, A.V., BATES, T.E. and SOON, Y.K. 1980. Comparison of Extractants for Plant Available Zn, Cd, Ni, and Cu in Contamined Soils, Soil Sci. Soc. Amer. J., 44: 772-7.
HUTCHINSON, T.C. 1981. Nickel, ed: N.W. Lepp, In: Effect of Heavy Metal Pollution on Plants, Vol. 1, Applied Science Publishers Inc., USA, 174 p.
JACKSON, M.L. 1960. Soil Chemical Analysis, Prentice-Hall Inc, Englewood, CliffsN.J.
KABATA PENDİAS, PENDİAS A. 1979. Current Problems in Chemical Degration of Soils, Paper Presented at the Conf. on Soil and Plant Analyses in Environment Protection, Falenty/Warsaw. October 29.7.
KABATA PENDİAS, A. and PENDİAS, H. 1992. Trace Elements in Soil and Plants 2 nd Edition CRS PRESS, London.
KACAR, B. 1962. Plant and Soil Analysis, University of Nebraska, Collage of Agriculture, Dept. of Agronomy, Lincoln, Nebraska, USA.
KACAR, B. 1972. Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri, II .Bitki Analizleri, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 453, Ankara.45. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Amasya-Tokat karayolu çevresinde doğal olarak yetişen kuşburnunda (Rosa spp) mesafeye bağlı olarak ağır metal kirliliğinin belirlenmesi - Sayfa 52
41 Goncharuk, E.J. and Sidorenka, G.J., 1986. Hygienic regulation for chemic substance in soils. Medicina, Moscow, 320 p. Gustavsson, L.A., 1998. Rosor för Nordiska Tradgardar. Natur Och Kultur. ISBN 91-27- 02861- 5. Güneş, M. ve Şen, S.M., 2001. Tokat yöresinde doğal olarak yetişen kuşburnuların (Rosa spp.) seleksiyon yoluyla ıslahı üzerinde bir araştırma. Bahçe 30 (1–2): 9–16, 2001. Güzel, E...
Edirne ve çevresinde otoban kenarlarındaki topraklarda bazı ağır metal kirliliğinin araştırılması - Sayfa 59
Dürüst N, Dürüst Y, Tuğrul D and Zengin M (2004). Heavy metal contents od pinus radiata trees of İzmit (Turkey). Asian J. of Chemistry, Vol: 16 (2): 1129- 1134. Eyüpoğlu F, Kurucu N, Talaz S (1996). Türkiye Topraklarının Bitkiye Yarayışlı Bazı Mikroelement (Fe, Cu, Zn, Mn) Bakımından Genel Durumu. Toprak ve Gübre Araşt. Enst. Gen Müd. Yayın No: 217, Ankara. Eyüpoğlu F (2002). Türkiye Gübre Gerek...
Alangüllü (Aydın) jeotermal kaynağının kimyasal özellikleri ve çevreye olan etkilerinin uzaktan algılama ve CBS kullanılarak belirlenmesi Chemical properties of Alangüllü - Sayfa 157
132 KAYNAKLAR DİZİNİ (devam) Gemici, Ü., Tarcan, G., Çolak, M. ve Helvacı, C., 2004, Hydrogeochemical and Hydrogeological İnvestigations of Thermal Water in the Emet Area (Kütahya, Turkey), Applied Geochemistry. Gürü, M., 2005, Jeotermal Enerji Kaynaklarının Değerlendirilmesi, Çevreye Genç Bakış, Mart 2005/ Sayı 7. Goncharuk, E.J. , Sğdorenka, G.J., 1986, Hygienic Regulation for Chemic Substan...

45. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

soils
trace
plant
soil
plants
anal


45. SAYFA ICERIGI

36
GEDİKOĞLU, İ., KALINBACAK, K., YURDAKUL, İ. ve YALÇIKLI, A. 1997. Bazı Ağır Metallerin Topraktan Ekstraksiyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması ve Buğday Yetiştirilerek Kalibrasyonu, Toprak Su Kaynakları Araştırma Yıllığı, Köy Hizmetleri Gen. Müd. APK Daire Başkanlığı, Yayın No: 106.
GUPTA, S.K. and ATEN, C. 1993. Comparison and Evaluation of Extraction Media and Their Suitability in a Simple Model to Predict the Biological Relevance of Heavy Metal Concentrations in Contamined Soils, Int. J Environ. Anal. Chem., 51: 25-46.
GONCHARUK, E.J. and SİDORENKA, G.J. 1986. Hygienic Regulation for Chemic Substance in Soils, Medicina, Moscow, 320 p.
HAKERLERLER, H. 1992. Tarımsal Toprakların Kirlenmesi, Lisans Ders Notları. E.Ü. Zir. Fak. Toprak Bölümü (Yayınlanmamış).
HAKERLERLER, H. TAYSUN A., OKUR, B. ve ARSLAN S. 1992. GAP Bölgesi Topraklarının Ağır Metal İçerikleri Üzerinde Bir Araştırma. E.Ü. Zir. Fak. Derg., 29 (23): 63-70.
HAKERLERLER, H., ANAÇ, D., OKUR, B. ve SAATÇI N. 1994. Gümüldür ve Balçovadaki Satsuma Mandarin Bahçelerinde Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması, E.Ü. Araştırma Fonu Proje No: 92-ZRF-47, Bornova-İzmir.
HAKTANIR, F. 1984. Trakya Bölgesi Topraklarının Çinko Durumu ve Bu Toprakların Yarayışlı Çinko Kapsamının Araştırma ve Eğitim Merkezi Nükleer Tarım Bölümü 684, Bilimsel Araştırmalar 26, Ankara.
HAQ, A.V., BATES, T.E. and SOON, Y.K. 1980. Comparison of Extractants for Plant Available Zn, Cd, Ni, and Cu in Contamined Soils, Soil Sci. Soc. Amer. J., 44: 772-7.
HUTCHINSON, T.C. 1981. Nickel, ed: N.W. Lepp, In: Effect of Heavy Metal Pollution on Plants, Vol. 1, Applied Science Publishers Inc., USA, 174 p.
JACKSON, M.L. 1960. Soil Chemical Analysis, Prentice-Hall Inc, Englewood, CliffsN.J.
KABATA PENDİAS, PENDİAS A. 1979. Current Problems in Chemical Degration of Soils, Paper Presented at the Conf. on Soil and Plant Analyses in Environment Protection, Falenty/Warsaw. October 29.7.
KABATA PENDİAS, A. and PENDİAS, H. 1992. Trace Elements in Soil and Plants 2 nd Edition CRS PRESS, London.
KACAR, B. 1962. Plant and Soil Analysis, University of Nebraska, Collage of Agriculture, Dept. of Agronomy, Lincoln, Nebraska, USA.
KACAR, B. 1972. Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri, II .Bitki Analizleri, A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 453, Ankara.

İlgili Kaynaklarsingle.php