Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının ağır metal içeriklerinin incelenmesi37
KATKAT, A.V., AYLA, F. ve GÜZEL, i. 1984. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uygulama ve Araştırma Çiftliği Arazisinin Toprak Etüdü ve Verimlilik Durumu, U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 3: 71-78.
KATKAT, A.V., ÖZGÜMÜŞ, A. ve BAŞAR, H. 1994. Bursa Yöresindeki Şeftali Ağaçlarının Demir, Çinko, Bakır ve Mangan ile Beslenme Durumları, Tr of Agricultural and Forestry, 18: 447-457.
KATKAT, A.V., ÖZGÜVEN, Ç.N. 1997. Uludağ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Topraklarının Verimlilik Durumunun Belirlenmesi, U.Ü. Zir. Fak. Dergisi Cilt 13, s 43-54, Bursa.
KELLOG, C. 1952. Our Garden Soils, Mc Millon Company, NY.
KICK, H., BÜRGER, H. und SOMMER K. 1980. Gesamtgehalde an Pb, Zn ,Sn, As, Cd, Hg, Ni, Cr und Co in Landwirtschaftlich und Gaertnerisch Genutzen Böden Nordhein Westfallens, Land. Forschung, 33 (1): 12-21.
KIZILKAYA, R., KARACA ve ARCAK, S. 1998. Samsun Yöresi Topraklarında Zn/Cd Oranı ve Bu Oran ile İz Element ve Ağır Metaller (Fe, Cu, Mn, Pb, Ni) Arasındaki İlişkiler. I. Ulusal Çinko Kongresi Bildiriler Kitabı, p 501-509.
KITAGISHI, K. and YAMANE, I. 1974. Heavy Metal Pollution in Soils of Japan, Japon Science Society Press. Tokyo, 302 p.
KLOKE, A. 1979. Content of Arsenic, Cadmium, Chromium, Fluorine, Lead, Mercury and Nickel in Plants Grown on Contamined Soil, Paper Presented at United NationsECE Symp. on Effect of Air-Borne, Pollution on Vegetation, Warsaw, August 20, 192 p.
KLOKE, A. 1982. Erluterungen Zur Klrsch lamm Verordnung Landwirtsch, Forsch., Soderhs, 39: 302-308.
KOVALSKİY, V.V. 1974. Geochemical Environment Health and Diseasses in Trace, ed: D.D. Hemphill, Subst. Environ. Health, Vol 8, University of Missouri, Colombia, 137p.
KOVANCI, İ. 1969. İzmir Bölgesi Tarla Topraklarında Nitrifikasyon Durumu ve Bunun Bazı Toprak Özellikleri ile Olan İlişkisi Üzerinde Araştırmalar, E.Ü. Zir. Fak., Bitki Besleme Kürsüsü, Doçentlik Tezi.
KRISHNAMURTI, G.S.R., SMITH, L.H. and NAIDU, R. 2000. Method for Assesing Plant-Available Cadmium in Soils, Aust. J Soil Res. 38: 823-36.
LAVADO, R.S., RODRİQUEZ, M.B., SCHNEİR, J.D., TABOADA, M.A., RUBİA., ALVAREZ, R., ALCONADA, M. and ZUBLLAGA, M.S. 1998. Heavy Metals in Soils of Argentina: Comparison Between Urban and Agricultural Soils, Commun. Soil Sic. Plant Anal., 29 (11-14): 1913-1917.46. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Amasya-Tokat karayolu çevresinde doğal olarak yetişen kuşburnunda (Rosa spp) mesafeye bağlı olarak ağır metal kirliliğinin belirlenmesi - Sayfa 53
42 Katkat, A.V., Özgümüs, A. ve Basar, H., 1994. Bursa yöresindeki şeftali ağaçlarının demir, çinko, bakır ve mangan ile beslenme durumları. Tr of Agricultural and Forestry, 18: 447-457. Kaya, B.B., 2010. Erciyes Strato Volkanından Püsküren Ana Materyaller Üzerinde Oluşmuş Topraklarda Yetiştirilen Meyvelerin Ağır Metal İçeriklerinin Belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi), Gaziosmanpaşa Üniversitesi ...
Bursa siyahı incir bitkisi (Ficus carica L.)'nde K, Ca, Mg ve P besin elementlerinin mevsimsel değişimlerinin araştırılması - Sayfa 92
Özgümüş, A. (1988) Bursa yöresindeki şeftali ağaçlarında görülen klorozun bitki ve toprak analizleri ile incelenmesi. U Ü Zir Fak Dergisi, 7: 18-21. Özgüven, N. (2000) Bursa ili topraklarının yarayışlı çinko durumu ve bu topraklarda çinko miktarının belirlenmesinde kullanılacak yöntemler, U.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Bursa, 100s. Özgüven, N. ve Katkat, A.V. (2001a) Bursa İli Toprak...

46. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

soil
plant
bitki
soils
toprak
anal


46. SAYFA ICERIGI

37
KATKAT, A.V., AYLA, F. ve GÜZEL, i. 1984. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Uygulama ve Araştırma Çiftliği Arazisinin Toprak Etüdü ve Verimlilik Durumu, U.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 3: 71-78.
KATKAT, A.V., ÖZGÜMÜŞ, A. ve BAŞAR, H. 1994. Bursa Yöresindeki Şeftali Ağaçlarının Demir, Çinko, Bakır ve Mangan ile Beslenme Durumları, Tr of Agricultural and Forestry, 18: 447-457.
KATKAT, A.V., ÖZGÜVEN, Ç.N. 1997. Uludağ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Topraklarının Verimlilik Durumunun Belirlenmesi, U.Ü. Zir. Fak. Dergisi Cilt 13, s 43-54, Bursa.
KELLOG, C. 1952. Our Garden Soils, Mc Millon Company, NY.
KICK, H., BÜRGER, H. und SOMMER K. 1980. Gesamtgehalde an Pb, Zn ,Sn, As, Cd, Hg, Ni, Cr und Co in Landwirtschaftlich und Gaertnerisch Genutzen Böden Nordhein Westfallens, Land. Forschung, 33 (1): 12-21.
KIZILKAYA, R., KARACA ve ARCAK, S. 1998. Samsun Yöresi Topraklarında Zn/Cd Oranı ve Bu Oran ile İz Element ve Ağır Metaller (Fe, Cu, Mn, Pb, Ni) Arasındaki İlişkiler. I. Ulusal Çinko Kongresi Bildiriler Kitabı, p 501-509.
KITAGISHI, K. and YAMANE, I. 1974. Heavy Metal Pollution in Soils of Japan, Japon Science Society Press. Tokyo, 302 p.
KLOKE, A. 1979. Content of Arsenic, Cadmium, Chromium, Fluorine, Lead, Mercury and Nickel in Plants Grown on Contamined Soil, Paper Presented at United NationsECE Symp. on Effect of Air-Borne, Pollution on Vegetation, Warsaw, August 20, 192 p.
KLOKE, A. 1982. Erluterungen Zur Klrsch lamm Verordnung Landwirtsch, Forsch., Soderhs, 39: 302-308.
KOVALSKİY, V.V. 1974. Geochemical Environment Health and Diseasses in Trace, ed: D.D. Hemphill, Subst. Environ. Health, Vol 8, University of Missouri, Colombia, 137p.
KOVANCI, İ. 1969. İzmir Bölgesi Tarla Topraklarında Nitrifikasyon Durumu ve Bunun Bazı Toprak Özellikleri ile Olan İlişkisi Üzerinde Araştırmalar, E.Ü. Zir. Fak., Bitki Besleme Kürsüsü, Doçentlik Tezi.
KRISHNAMURTI, G.S.R., SMITH, L.H. and NAIDU, R. 2000. Method for Assesing Plant-Available Cadmium in Soils, Aust. J Soil Res. 38: 823-36.
LAVADO, R.S., RODRİQUEZ, M.B., SCHNEİR, J.D., TABOADA, M.A., RUBİA., ALVAREZ, R., ALCONADA, M. and ZUBLLAGA, M.S. 1998. Heavy Metals in Soils of Argentina: Comparison Between Urban and Agricultural Soils, Commun. Soil Sic. Plant Anal., 29 (11-14): 1913-1917.

İlgili Kaynaklarsingle.php