Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının ağır metal içeriklerinin incelenmesi39
SAATÇI, F., TUNCAY, H., ALTINBAŞ, Ü. ve AKINCI, Ç. 1983. Toprak ve Su Analiz Yöntemleri, E.Ü. Zir. Fak. Teksir No: 18-II, Bornova.
SAATÇI, F., HAKERLERLER, H., TUNCAY, H. ve OKUR, B. 1988. İzmir İli Civarındaki Bazı Önemli Endüstri Kuruluşlarından Tarım Arazileri ve Sulama Sularında Oluşturdukları Çevre Kirliliği Sorunu Üzerinde Bir Araştırma, E.Ü. Araştırma Fonu Proje No: 127, Bornova-İzmir.
SOURBECK, D.R. and STYPEREK, P. 1985. The Signifigance of Soil Parameters for Improving the Correlations Between Plant and Soil Cadmium Contents, FAO Europen Cooperative Network on Trace Elements, Newsletter, 4th Issue, Coordinating Centre of the State Univ., Belgium, 15 p.
SCHACHTSCHABEL, P., BLUME, H.P. 1984. Hartge, K.H. und Schwertmann, U., Lehrbuch der Bodenkunde, F. Enke Verlag, Stuttgart, 441 p.
SCHEFFER, F. und SCHACHTSCHABEL, P. 1989. Lehrbuch der Bodenkunde, 12 Aufl., Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 442 p.
SILLANP, 1990. Micronutrient Assesment at the Coutry Level: An International Study, FAO Soils Bulletion ,63.208 p.
SLAWIN, W. 1968. Atomic Absoption Spectroscopy, Interscience Publishers, New York-London-Sydney.
SOIL SURVEY STAFF, 1991. Soil Survey Manuel, U.S. Dept. Agr. Handbook, No: 18.
SYMEONIDES, C. and MC RAE, G.R. 1977. The Assesment of Plant-Available Cadmium in Soils, J. Environ. Qual., 7: 286-290.
TORUNOĞLU, T. 1986. Bursa İlindeki Su Kaynaklarında Kirlenme Kontrolü. Çevre86 Sempozyumu. Dokuz Eylül Üni. Müh. Mim. Fak. Çevre Müh. Bölümü Yayını, İzmir.
WİMBERLEY, J.W. 1968. Anal Chim. Acta. 42: 327.48. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Aydın Germencik alangüllü havzası termal su kaynaklarında bulunan radyonüklitlerin ve ağır metallerin toprak, su ve bitkilerde yarattığı kirlilik üzerinde araştırmalar - Sayfa 208
184 KAYNAKLAR DİZİNİ (Devamı) Reuter, D.J., Robinson, J.B., 1986. Plant analysis. An Interpretatation Manual. Inkata press, Melbourne, Sydney. Saatçi, F., Hakerlerler, H., Tuncay, H., Okur, B., 1988. Izmir Ili ve Civarındaki Bazı Önemli Endüstri Kuruluşlarının Tarım Arazileri ve Sulama Sularında Oluşturdukları Çevre Kirliliği Sorunu Üzerinde Bir Araştırma. E.Ü. Araştırma Fonu Proje No: 127. Bor...
- Sayfa 76
62 Yaprakları Mikro Element içeriği Arasındaki İlişkiler üzerine Bir Araştırma. E.Ü Ziraat Fakültesi yayınları, No:396. Saatçı,. N., 1987, İzmir Bölgesi Mandarinlerinin Mikro Element Durumu üzerinde Araştırmalar. E.Ü Ziraat Fak. Toprak Bölümü Yüksek Lisans Tezi. Scheffer, F. und Schachtschabel, P.,1966, Bodenkunde. Ferdinand Enke Verlag. Stuttgart. Shimizu, T. and Morii, M., 1985, lnfluence of...
Alangüllü (Aydın) jeotermal kaynağının kimyasal özellikleri ve çevreye olan etkilerinin uzaktan algılama ve CBS kullanılarak belirlenmesi Chemical properties of Alangüllü - Sayfa 160
135 KAYNAKLAR DİZİNİ (devam) Sayhan, S., 2005,Kırşehir İl Merkezindeki Jeotermal Suların Fiziksel Ve Kimyasal Özelliklerinin Zamana Bağlı Olarak Değişimlerinin İncelenmesi Ve Coğrafi Açıdan Önemi, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, Coğrafya Bölümü Schachtschabel, P. and Blume, H.P., 1984, Hartge, K.H. und Schwertmann, U., Lehrbuch der Bodenkunde, F. Enke Verlag, Stuttgart, 441 p. Sch...

48. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bodenkunde
soil
izmir
schachtschabel
scheffer
verlag


48. SAYFA ICERIGI

39
SAATÇI, F., TUNCAY, H., ALTINBAŞ, Ü. ve AKINCI, Ç. 1983. Toprak ve Su Analiz Yöntemleri, E.Ü. Zir. Fak. Teksir No: 18-II, Bornova.
SAATÇI, F., HAKERLERLER, H., TUNCAY, H. ve OKUR, B. 1988. İzmir İli Civarındaki Bazı Önemli Endüstri Kuruluşlarından Tarım Arazileri ve Sulama Sularında Oluşturdukları Çevre Kirliliği Sorunu Üzerinde Bir Araştırma, E.Ü. Araştırma Fonu Proje No: 127, Bornova-İzmir.
SOURBECK, D.R. and STYPEREK, P. 1985. The Signifigance of Soil Parameters for Improving the Correlations Between Plant and Soil Cadmium Contents, FAO Europen Cooperative Network on Trace Elements, Newsletter, 4th Issue, Coordinating Centre of the State Univ., Belgium, 15 p.
SCHACHTSCHABEL, P., BLUME, H.P. 1984. Hartge, K.H. und Schwertmann, U., Lehrbuch der Bodenkunde, F. Enke Verlag, Stuttgart, 441 p.
SCHEFFER, F. und SCHACHTSCHABEL, P. 1989. Lehrbuch der Bodenkunde, 12 Aufl., Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 442 p.
SILLANP, 1990. Micronutrient Assesment at the Coutry Level: An International Study, FAO Soils Bulletion ,63.208 p.
SLAWIN, W. 1968. Atomic Absoption Spectroscopy, Interscience Publishers, New York-London-Sydney.
SOIL SURVEY STAFF, 1991. Soil Survey Manuel, U.S. Dept. Agr. Handbook, No: 18.
SYMEONIDES, C. and MC RAE, G.R. 1977. The Assesment of Plant-Available Cadmium in Soils, J. Environ. Qual., 7: 286-290.
TORUNOĞLU, T. 1986. Bursa İlindeki Su Kaynaklarında Kirlenme Kontrolü. Çevre86 Sempozyumu. Dokuz Eylül Üni. Müh. Mim. Fak. Çevre Müh. Bölümü Yayını, İzmir.
WİMBERLEY, J.W. 1968. Anal Chim. Acta. 42: 327.

İlgili Kaynaklarsingle.php