Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının ağır metal içeriklerinin incelenmesiİÇİNDEKİLER
ÖZET. i ABSTRACT .ii İÇİNDEKİLER DİZİNİ .iii ŞEKİL DİZİNİ . vi ÇİZELGELER DİZİNİ .vii 1. GİRİŞ . 1 2. KAYNAK ARAŞTIRMASI . 3 3. MATERYAL ve YÖNTEM. 8
3.1. Materyal. 8 3.2. Toprak Örneklerinin Alınması ve Analize Hazırlanması. 10 3.3. Toprak Örneklerinde Yapılan Fiziksel ve Kimyasal Analizler . 10
3.3.1. Bünye. 10 3.3.2. Toprak reaksiyonu (pH). 10 3.3.3. Elektriksel iletkenlik (EC) . 10 3.3.4. Kireç (CaCO3) . 10 3.3.5. Organik madde . 10 3.3.6. Toplam azot (N). 11 3.3.7. Alınabilir fosfor (P) . 11 3.3.8. Değişebilir potasyum (K), kalsiyum (Ca), magnezyum, (mg) ve sodyum
(Na) . 11 3.4. Doygunluk Çamuru Ekstraktlarında Yapılan Bazı Analizler. 11
3.4.1. Sodyum (Na), potasyum (K), kalsiyum (Ca). 11 3.4.2. Magnezyum (Mg) . 11
3.4.3. Karbonat ( CO3 ) ve bikarbonat (HCO3 ). 11 3.4.4 Klor ( Cl- ). 12
3.4.5. Sülfat ( SO 4 ) . 12 3.5. Toprak Örneklerinde Yapılan Toplam ve Alınabilir Ağır Metal
Analizleri. 12 4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI ve TARTIŞMA. 13
4.1. Toprak Örneklerinin Bazı Toplam ve Alınabilir Ağır Metal İçerikleri İle İlgili Analiz Sonuçları ve Tartışması. 13
4.2. Toprak Örneklerinin Fiziksel ve Kimyasal Analiz Sonuçları ve Tartışması. 225. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Azotlu ve organik gübrelemenin Beypazarı yöresinde yetiştirilen bazı sebzelerin nitrat kapsamına etkisi - Sayfa 5
İÇİNDEKİLER ÖZET.........................................................................................................................i ABSTRACT ..............................................................................................................ii TEŞEKKÜR .............................................................................................................iii ŞEKİLLER DİZİNİ ...
Arıtma çamuru ve humik asit uygulamalarının marulun verim, besin elementi ve ağır metal içeriğine etkisi - Sayfa 7
İÇİNDEKİLER Sayfa >ZET .\BSTRACT ÖN SÖZ İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER DİZİNİ SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ 1. GİRİŞ 2. LİTERATÜR BİLDİRİŞLERI 3. MATERYAL VE YÖNTEM 3.1. Materyal 3.1.1. Araştırma yerinin tanımı ve iklim özellikleri 3. 1.2. Araştırma yerinin toprak özellikleri 3.1.3. Tarla denemesi 3. 1.4. Denemede kullanılan arıtma çamuru, ahır gübresi ve humik asitin özelikler 3.2. Yöntem 3...
Kahramanmaraş'ta buğday tarımında sık rastlanılan üç yabancı otun buğdayın besin maddesi alımına etkisi - Sayfa 3
İÇİNDEKİLER Gül Demet DÜNDAR İÇİNDEKİLER SAYFA İÇİNDEKİLER.....................................................................................................................I ÖZET..................................................................................................................................III ABSTRACT.........................................................................

5. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

içindekiler
magnezyum
kalsiyum
potasyum
madde
analiz


5. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER
ÖZET. i ABSTRACT .ii İÇİNDEKİLER DİZİNİ .iii ŞEKİL DİZİNİ . vi ÇİZELGELER DİZİNİ .vii 1. GİRİŞ . 1 2. KAYNAK ARAŞTIRMASI . 3 3. MATERYAL ve YÖNTEM. 8
3.1. Materyal. 8 3.2. Toprak Örneklerinin Alınması ve Analize Hazırlanması. 10 3.3. Toprak Örneklerinde Yapılan Fiziksel ve Kimyasal Analizler . 10
3.3.1. Bünye. 10 3.3.2. Toprak reaksiyonu (pH). 10 3.3.3. Elektriksel iletkenlik (EC) . 10 3.3.4. Kireç (CaCO3) . 10 3.3.5. Organik madde . 10 3.3.6. Toplam azot (N). 11 3.3.7. Alınabilir fosfor (P) . 11 3.3.8. Değişebilir potasyum (K), kalsiyum (Ca), magnezyum, (mg) ve sodyum
(Na) . 11 3.4. Doygunluk Çamuru Ekstraktlarında Yapılan Bazı Analizler. 11
3.4.1. Sodyum (Na), potasyum (K), kalsiyum (Ca). 11 3.4.2. Magnezyum (Mg) . 11
3.4.3. Karbonat ( CO3 ) ve bikarbonat (HCO3 ). 11 3.4.4 Klor ( Cl- ). 12
3.4.5. Sülfat ( SO 4 ) . 12 3.5. Toprak Örneklerinde Yapılan Toplam ve Alınabilir Ağır Metal
Analizleri. 12 4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI ve TARTIŞMA. 13
4.1. Toprak Örneklerinin Bazı Toplam ve Alınabilir Ağır Metal İçerikleri İle İlgili Analiz Sonuçları ve Tartışması. 13
4.2. Toprak Örneklerinin Fiziksel ve Kimyasal Analiz Sonuçları ve Tartışması. 22

İlgili Kaynaklarsingle.php