Uludağ Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarım topraklarının ağır metal içeriklerinin incelenmesiÇİZELGELER DİZİNİ
Çizelge 3.1. Araştırma Toprak Örneklerinin Alındıkları Parseller . 8
Çizelge 4.1. Araştırma Topraklarının Toplam Ağır Metal İçerikleri. 14
Çizelge 4.2. Araştırma Topraklarının Bazı Alınabilir Ağır Metal İçerikleri . 15
Çizelge 4.3. Araştırma Topraklarından 0-30 cm Derinlikten Alınan Toprak Örneklerinin Kimi Fiziksel ve Kimyasal Analiz Sonuçları . 26
Çizelge 4.4. Araştırma Topraklarından 0-30 cm Derinlikten Alınan Toprak Örneklerinin Kimi Besin Elementi İçerikleri ve Doygunluk Ekstraktının Kimi Anyon ve Katyon İçeriği. 298. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Erciyes strato volkanından püskürtülen ana materyaller üzerinde oluşmuş toprakların ve su kaynaklarının toksik element kirliliği - Sayfa 12
ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge Sayfa Çizelge 3.1. Kayseri ilinin meteorolojik verileri ……………………………......................... 15 Çizelge 4.1. Su örneklerinin istatistik değerleri …………...................................................... 24 Çizelge 4.2. TSE, WHO ve ABD Çevre Koruma Ajansına göre toksik maddelerin sınır değerleri ………………………….....................................………...................
Manisa Salihli organik bağ yetiştiriciliği yapılan alanlarda ağır metal ve doğal radyonüklitlerin belirlenmesi - Sayfa 66
44 Şekil 3.23. 0-30 cm Derinlikten Alınan Toprak Örneklerinin Alınabilir Ni İçerikleri. Şekil 3.24. 30-60 cm Derinlikten Alınan Toprak Örneklerinin Alınabilir Ni İçerikleri. İkinci alandan alınan toprak örneklerinde alınabilir Ni konsantrasyonu, ilk alana göre bir miktar yüksek bulunmuştur (Şekil.3.23 ve 3.24). 31.05.2005 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 25831 sayılı Toprak Kirliliğinin Kon...
Manisa Salihli organik bağ yetiştiriciliği yapılan alanlarda ağır metal ve doğal radyonüklitlerin belirlenmesi - Sayfa 55
33 Çalışma alanını oluşturan ilk bağ sahasından alınan örneklerde; alınabilir Co içeriği 0-30 cm derinlikte 0.69 ile 0.82 ppm, 30-60 cm derinlikte ise 0.66 ile 0.81 ppm arasında belirlenmiştir. İkinci organik alandan alınan örneklerde ise alınabilir Co içeriği 0-30 cm derinlikte 0.82 ile 0.91 ppm, 30-60 cm derinlikte de 0.83 ile 0.91 ppm aralığında saptanmıştır (Çizelge 3.3 ve 3.4). Deveciler (200...

8. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

alınan
toprak
içerikleri
örneklerinin
ağır
metal


8. SAYFA ICERIGI

ÇİZELGELER DİZİNİ
Çizelge 3.1. Araştırma Toprak Örneklerinin Alındıkları Parseller . 8
Çizelge 4.1. Araştırma Topraklarının Toplam Ağır Metal İçerikleri. 14
Çizelge 4.2. Araştırma Topraklarının Bazı Alınabilir Ağır Metal İçerikleri . 15
Çizelge 4.3. Araştırma Topraklarından 0-30 cm Derinlikten Alınan Toprak Örneklerinin Kimi Fiziksel ve Kimyasal Analiz Sonuçları . 26
Çizelge 4.4. Araştırma Topraklarından 0-30 cm Derinlikten Alınan Toprak Örneklerinin Kimi Besin Elementi İçerikleri ve Doygunluk Ekstraktının Kimi Anyon ve Katyon İçeriği. 29

İlgili Kaynaklarsingle.php