sistemlerinden yararlanılmaktadır. Bu sistemlerden bir kısmı aynı gün içinde sonuç verirken, bir kısmı 24-48 saat sonra sonuç vermektedir. Ancak ticari sistemlerin hiçbiri klasik yöntemle tamamen uyumlu olmayıp, ticari sistemle yapılan tanı, morfolojik kriterlerle mutlaka desteklenmelidir (9-11).
Candida Türleri ile Gelişen Enfeksiyonlar
Candida türleri ile gelişen enfeksiyonlara kandidoz denir. Kandidozların büyük çoğunluğu, etkenin normal florada (gastrointestinal sitem, vajina, deri) bulunması nedeniyle endojen kaynaklıdır. Ancak vajinal kandidozlu anneden bebeğine, eşler arasında cinsel ilişkiyle ve el taşıyıcılığının %70lere ulaştığı hastane personelinden eller aracılığı ile kişiden kişiye bulaş da olabilir (12). Candida türleri deri ve deri eklerinde, mukozalarda hastalılar oluşturmakta ve özellikle immun sistemi zayıflamış kişilerde ciddi sistemik enfeksiyonlara yol açmaktadır. Tablo 1de Candida türleri ile gelişen enfeksiyonlar özetlenmiştir (12). C. albicans en sık görülen kandidoz etkenidir (2, 13). Hem endojen hem de ekzojen yolla enfeksiyona yol açabilir. Ancak son yıllarda diğer Candida türlerinde de göreceli bir artış olmuştur (13). Bu durum antifungal ajanların profilaktik ve ampirik kullanımının yaygınlaşması ile ilişkilendirilmektedir.
Tablo-1: Candida türleri ile gelişen enfeksiyonlar Kutanöz kandida enfeksiyonları Erosia interdigitalis blastomycetica Intertrigo Paronişi ve onikomikoz Kronik mukokutanöz kandidoz Mukozaların kandida enfeksiyonları Pamukçuk (oro-faringeal kandidoz) Kandida özafajiti Mide-barsak kandidozu Kandida vajiniti Kandidemiler Derin organ kandidozları Lokal derin organ enfeksiyonları (Genellikle kateter ve şantlarla ilişkili) Yaygın enfeksiyonlar
310. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Candida türlerinin tanımlanmasında iki farklı isitemin karşılaştırılması - Sayfa 10
III. Candida Türlerinin Oluşturduğu Hastalıklar Candida türleri ile gelişen enfeksiyonlara kandidoz denir. Kandidozların büyük çoğunluğu, etkenin normal florada (gastrointestinal sistem, vajina, deri) bulunması nedeniyle endojen kaynaklıdır. Ancak vajinal kandidozlu anneden bebeğine, eşler arasında cinsel ilişkiyle ve el taşıyıcılığının %70’lere ulaştığı hastane personelinden eller aracılığı ile ...
Hastane enfeksiyonu etkeni olarak izole edilen candida suşlarının genotipik ve fenotipik olarak tiplendirilmesi - Sayfa 30
antibiyotik tedavisine rağmen ateşin düşmemesi, nodüler deri lezyonları ve retinal tutulum bulgularının varlığı dissemine kandidozu düşünülmelidir. Bu hastaların çoğunda üriner sistem semptomları olmaksızın kandidüri vardır. Antifungal tedavi gereklidir (11). 2.3.3. Kandida Pnömonisi Kandida türleri sıklıkla hastanede yatan hastaların üst solunum yollarında kolonize olarak bulunabileceği gibi bun...
Violet lazer diyot ışınının mikroorganizmalar üzerine etkisi - Sayfa 45
32 nedenidir ve kreşlerde ve çocuk yuvalarında salgınlar yapar. E. coli bakterileri sıklıkla fekal-oral yolla veya besinlerin kontamine olmasıyla bulaşır (55). Barsak dışı E. coli enfeksiyonlarından en sık rastlananı, idrar yolu enfeksiyonlarıdır. E.coli, toplumdaki idrar yolu enfeksiyonlarının % 70-80’inden, nozokomiyal idrar yolu enfeksiyonlarının % 50’sinden sorumludur (54). E. coli’ye bağlı...

10. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kandidoz
endojen
candida
kandida
albicans
genellikle


10. SAYFA ICERIGI

sistemlerinden yararlanılmaktadır. Bu sistemlerden bir kısmı aynı gün içinde sonuç verirken, bir kısmı 24-48 saat sonra sonuç vermektedir. Ancak ticari sistemlerin hiçbiri klasik yöntemle tamamen uyumlu olmayıp, ticari sistemle yapılan tanı, morfolojik kriterlerle mutlaka desteklenmelidir (9-11).
Candida Türleri ile Gelişen Enfeksiyonlar
Candida türleri ile gelişen enfeksiyonlara kandidoz denir. Kandidozların büyük çoğunluğu, etkenin normal florada (gastrointestinal sitem, vajina, deri) bulunması nedeniyle endojen kaynaklıdır. Ancak vajinal kandidozlu anneden bebeğine, eşler arasında cinsel ilişkiyle ve el taşıyıcılığının %70lere ulaştığı hastane personelinden eller aracılığı ile kişiden kişiye bulaş da olabilir (12). Candida türleri deri ve deri eklerinde, mukozalarda hastalılar oluşturmakta ve özellikle immun sistemi zayıflamış kişilerde ciddi sistemik enfeksiyonlara yol açmaktadır. Tablo 1de Candida türleri ile gelişen enfeksiyonlar özetlenmiştir (12). C. albicans en sık görülen kandidoz etkenidir (2, 13). Hem endojen hem de ekzojen yolla enfeksiyona yol açabilir. Ancak son yıllarda diğer Candida türlerinde de göreceli bir artış olmuştur (13). Bu durum antifungal ajanların profilaktik ve ampirik kullanımının yaygınlaşması ile ilişkilendirilmektedir.
Tablo-1: Candida türleri ile gelişen enfeksiyonlar Kutanöz kandida enfeksiyonları Erosia interdigitalis blastomycetica Intertrigo Paronişi ve onikomikoz Kronik mukokutanöz kandidoz Mukozaların kandida enfeksiyonları Pamukçuk (oro-faringeal kandidoz) Kandida özafajiti Mide-barsak kandidozu Kandida vajiniti Kandidemiler Derin organ kandidozları Lokal derin organ enfeksiyonları (Genellikle kateter ve şantlarla ilişkili) Yaygın enfeksiyonlar
3

İlgili Kaynaklarsingle.php