27

2. MATERYAL VE YÖNTEM

2.1. Materyal

2.1.1. Kullanılan Uçucu Yağlar

Çalışmada kullanılmak amacıyla, Umbelliferae familyasına ait 14 farklı bitki türünden (Çizelge 2. 1.) hidrodistilasyon yöntemiyle elde edilmiş uçucu yağlar ve çalışmada kullanılan 1-0ktanol, b-3-Karen ve Metil öjenol, Anadolu Üniversitesi, Tıbbi ve Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi’nden (TBAM) temin edilmiştir.

Çizelge 2.1. Uçucu Yağları Elde Edilen Bitki Türleri ve Kaynakları

Kod Bitki Türü

Elde Edilen Kısmı Kaynak

A Echinophra teunifolia subsp. sibtorphiana (Guss.) Tutin

Herba

ESSE: 13039

B Heracleum sphondylium subsp. ternatum (Yelen) Brummit
c Heracleum persicum Desf.

Dövülmüş meyve Dövülmüş meyve

ESSE: 12874 K.H.C. Başer, İran, 1996

D Heracleum argaeum Boiss.&Bal. Dövülmüş meyve Z. Aytaç, No: 7502

E Heracleum platytaenium Boiss.

Dövülmüş meyve ESSE: 10636

F Seseli campestre Besser G Foeniculum vulgare Miller

Dövülmüş meyve Dövülmüş meyve

ESSE: 12431 H. Yörükoğlu, İzmir, 1993

H Laserpitium petrophilum Boiss.&Heldr.

Herba

ESSE: 11323

I Laser trilobum (L.) Borkh

H. Şahin Kekik ve Baharat Dövülmemiş meyve
Ticaret, Alanya, 1991

J Coriandrum sativum L.

Dövülmüş meyve

K.H.C. Başer, Silifke, 1994

K Ferulago asparagifolia Boiss.

Dövülmüş meyve

ESSE: 11644

L Ferulago trachycarpa Boiss.

Herba

ESSE: 12667

M Ferulago cassia Boiss.

Dövülmüş meyve

ESSE: 11540

N Angelica sylvestris L. var. sylvestris Dövülmüş meyve K. Günaydın, İSTO: 27599

ESSE : Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu İSTO.: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Herbaryumu39. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı hyperıcum türlerinin uçucu yağ bileşimleri ve antianjiyojenik aktiviteleri - Sayfa 31
GEREÇLER VE YÖNTEMLER Hypericum Türlerinin Uçucu Yağları Tez kapsamında dört farklı Hypericum türünün çiçekli kısımlarından su distilasyonu yöntemiyle uçucu yağları elde edilmiştir. Çalışılan Hypericum türleri ve bu türlere ait toplanma bilgileri Çizelge 3’de verilmiştir. Bitkilere ait herbaryum örnekleri Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu‟nda (ESSE) saklanmaktadır. Çizelge...
Türkiye'de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler - Sayfa 101
88 40. Başer, K.H.C., Tümen, G., Öztürk, M. (1996). Breviflamentum Sectio sundan dört endemik tür: Origanum acutidens (Hand-Mazz.) Ietswaart, Origanum haussknechtii Boiss., Origanum rotundifolium Boiss. ve Origanum leptocladum Boiss. üzerinde morfolojik ve anatomik çalışmalar. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi: 17-20 Eylül 1996-İstanbul: Botanik Seksiyonu Bildiri Özetleri. İstanbul. 41. Başer, K.H....

39. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

boiss
uçucu
subsp
bitki
yağlar
yağları


39. SAYFA ICERIGI

27

2. MATERYAL VE YÖNTEM

2.1. Materyal

2.1.1. Kullanılan Uçucu Yağlar

Çalışmada kullanılmak amacıyla, Umbelliferae familyasına ait 14 farklı bitki türünden (Çizelge 2. 1.) hidrodistilasyon yöntemiyle elde edilmiş uçucu yağlar ve çalışmada kullanılan 1-0ktanol, b-3-Karen ve Metil öjenol, Anadolu Üniversitesi, Tıbbi ve Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi’nden (TBAM) temin edilmiştir.

Çizelge 2.1. Uçucu Yağları Elde Edilen Bitki Türleri ve Kaynakları

Kod Bitki Türü

Elde Edilen Kısmı Kaynak

A Echinophra teunifolia subsp. sibtorphiana (Guss.) Tutin

Herba

ESSE: 13039

B Heracleum sphondylium subsp. ternatum (Yelen) Brummit
c Heracleum persicum Desf.

Dövülmüş meyve Dövülmüş meyve

ESSE: 12874 K.H.C. Başer, İran, 1996

D Heracleum argaeum Boiss.&Bal. Dövülmüş meyve Z. Aytaç, No: 7502

E Heracleum platytaenium Boiss.

Dövülmüş meyve ESSE: 10636

F Seseli campestre Besser G Foeniculum vulgare Miller

Dövülmüş meyve Dövülmüş meyve

ESSE: 12431 H. Yörükoğlu, İzmir, 1993

H Laserpitium petrophilum Boiss.&Heldr.

Herba

ESSE: 11323

I Laser trilobum (L.) Borkh

H. Şahin Kekik ve Baharat Dövülmemiş meyve
Ticaret, Alanya, 1991

J Coriandrum sativum L.

Dövülmüş meyve

K.H.C. Başer, Silifke, 1994

K Ferulago asparagifolia Boiss.

Dövülmüş meyve

ESSE: 11644

L Ferulago trachycarpa Boiss.

Herba

ESSE: 12667

M Ferulago cassia Boiss.

Dövülmüş meyve

ESSE: 11540

N Angelica sylvestris L. var. sylvestris Dövülmüş meyve K. Günaydın, İSTO: 27599

ESSE : Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu İSTO.: İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Herbaryumu

İlgili Kaynaklar
single.php