Uniform olmayan akımda çalışan gemi pervanelerinde tabaka kavitasyonunun incelenmesi
T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜZLEMSEL HOMOTETİK HAREKETLER ALTINDAT.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
UNİFORM OLMAYAN AKIMDA ÇALIŞAN GEMİ PERVANELERİNDE TABAKA KAVİTASYONUNUN İNCELENMESİ
ELİS PEHLİVANOĞLU
DANIŞMANNURTEN BAYRAK
YÜKSEK LİSANS TEZİ GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ PROGRAMI
YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
HABERLEŞME PROGRAMI DANIŞMAN
YRD. DOÇ.DR. SERKAN EKİNCİ
İSTANBUL, 2011DANIŞMAN DOÇ. DR. SALİM YÜCE
İSTANBUL, 20121. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Gemi dizel motorlarındaki hareketli elemanlarda oluşan hasarlar ve nedenleri - Sayfa 1
T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜZLEMSEL HOMOTETİK HAREKETLER ALTINDAT.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GEMİ DİZEL MOTORLARINDAKİ HAREKETLİ ELEMANLARDA OLUŞAN HASARLAR ve NEDENLERİ SERTAÇ KESEBOL DANIŞMANNURTEN BAYRAK YÜKSEK LİSANS TEZİ GEMİ İNŞAATI ve GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GEMİ İNŞAATI ve GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAM...
Gemi ana makine ve sevk sistemlerinin titreşim analizi - Sayfa 1
T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜZLEMSEL HOMOTETİK HAREKETLER ALTINDAT.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GEMİ ANA MAKİNE VE SEVK SİSTEMLERİNİN TİTREŞİM ANALİZİ FATİH CÜNEYD KORKMAZ DANIŞMANNURTEN BAYRAK YÜKSEK LİSANS TEZİ GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS...
Süreksiz sınır şartları etkisindeki katmanlı kompozit kabukların yüksek mertebeli kayma deformasyon teorisi ile analizi - Sayfa 1
T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜZLEMSEL HOMOTETİK HAREKETLER ALTINDAT.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SÜREKSİZ SINIR ŞARTLARI ETKİSİNDEKİ KATMANLI KOMPOZİT KABUKLARIN YÜKSEK MERTEBELİ KAYMA DEFORMASYON TEORİSİ İLE ANALİZİ VEYSEL ALANKAYA DANIŞMANNURTEN BAYRAK DOKTORA TEZİ GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GEMİ İNŞAATI V...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yıldız
yüksek
lisans
tezi
makineleri
mühendisliği


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜZLEMSEL HOMOTETİK HAREKETLER ALTINDAT.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
UNİFORM OLMAYAN AKIMDA ÇALIŞAN GEMİ PERVANELERİNDE TABAKA KAVİTASYONUNUN İNCELENMESİ
ELİS PEHLİVANOĞLU
DANIŞMANNURTEN BAYRAK
YÜKSEK LİSANS TEZİ GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ PROGRAMI
YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
HABERLEŞME PROGRAMI DANIŞMAN
YRD. DOÇ.DR. SERKAN EKİNCİ
İSTANBUL, 2011DANIŞMAN DOÇ. DR. SALİM YÜCE
İSTANBUL, 2012

İlgili Kaynaklarsingle.php