diastemetomiyeli, sakral malformasyonlar, anal atrezi), gerilmis omurilik sendromu. SSSnin Edinsel Malformasyonları
Serebral spasite (perinatal asfiksi), progresif dejeneratif SSS hastalıkları, multipl skleroz, Guillain-Barre sendromu, radikülit, spinal travma, spinal enfeksiyonlar, spinal vasküler malformasyonlar, pelvik pleksus travması. Düz Kas Dogumsal Bozuklukları
Nöronal displazi (megakolon, megasistis sendromu). Çizgili Kas Dogumsal Bozuklukları
Duchenne musküler distrofisi, spinal kas atrofisi, amiyotrofik lateral skleroz. 2. Nöropatik Olmayan Detrüsör-Sfinkter islev Bozuklukları
Bilinen nörolojik veya anatomik bir neden olmaksızın idrar kaçırılması durumunu ifade eder(8).
Aşırı etkin Mesane (sıkısma sendromu), disfonksiyonel iseme, tembel mesane sendromu, kıkırdama sendromu inkontinansı, Hinman sendromu, Ochoa sendromu. 3. Yapısal inkontinans
Ekstrofi vesika, epispadias, kloakal anomaliler, prune belly sendromu gibi hastalıga baglı olarak ; erkek çocuklarında posterior üretral valv veya üretra travması sonrasında gelisen üretral striktür, inkontinans nedeni olabilir Dogumsal Durumlar
Ekstrofi vesika, epispadias, kloakal anomaliler, ektopik üreter, üreterosel, Posterior üretral valv, Prune-belly sendromu, Ehlers-Danlos sendromu Edinsel Durumlar
Travma, iyatrojenik nedenler, hiperkalsiüri, mesane duvarı fibrozisi
1620. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Hipospadiaslı çocuklarda ürodinaminin klinik önemi - Sayfa 13
• Nöropatik olmayan detrüsör-sfinkter işlev bozuklukları: Nöropatik olmayan detrüsör-sfinkter işlev bozukluğu veya fonksiyonel inkontinans, bilinen nörolojik veya anatomik bir neden olmaksızın idrar kaçırılması durumunu ifade eder17. • Yapısal inkontinans nedenleri: Ekstrofi vesika, epispadias, kloakal anomaliler, prune belly sendromu veya sakrokoksigeal teratomlarda hastalığa bağlı olarak veya y...
Kliniğimize idrar kaçırma şikayeti ile başvuran hastaların ürodinamik değerlendirilmesi - Sayfa 21
Ekstrofi vezika, epispadias, kloakal anomaliler, ektopik üreter, üreterosel, posterior üretral valv, prune belly sendromu gibi konjenital yapısal veya anatomik bozukluklar kendilerini çok nadiren sadece inkontinansla belli ederler. Bu tür konjenital hastalıklarda çocuğun inkontinans yanında mutlaka başka yakınmaları da vardır. Erkek çocuklarında posterior üretral valv veya her iki cinste üretra t...
Akut tek taraflı üreteral tam obstrüksiyona bağlı gelişen renal hasarın tedavisinde hiperbarik oksijen tedavisinin etkinliğinin araştırılması: Rat modeli ile deneysel çalışma - Sayfa 13
Tablo: 1 Obstrüktif Nefropati Nedenleri (17’ den uyarlanmıştır.) Renal Konjenital Polikistik böbrek Renal kist Peripelvik kist Üreteropelvik bileşkede fibröz obstrüksiyon Üreteropelvik bileşkede aberran damar Üreter Mesane - Üretra Striktür Üreterosel Üreteral valf Ektopik böbrek Retrokaval Üreter Üreterovezikal reflü Prune-belly Sendromu Posterior üretral valv Fimozis Üretral...

20. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

valv
üretra
mesane
üretral
sendromu
posterior


20. SAYFA ICERIGI

diastemetomiyeli, sakral malformasyonlar, anal atrezi), gerilmis omurilik sendromu. SSSnin Edinsel Malformasyonları
Serebral spasite (perinatal asfiksi), progresif dejeneratif SSS hastalıkları, multipl skleroz, Guillain-Barre sendromu, radikülit, spinal travma, spinal enfeksiyonlar, spinal vasküler malformasyonlar, pelvik pleksus travması. Düz Kas Dogumsal Bozuklukları
Nöronal displazi (megakolon, megasistis sendromu). Çizgili Kas Dogumsal Bozuklukları
Duchenne musküler distrofisi, spinal kas atrofisi, amiyotrofik lateral skleroz. 2. Nöropatik Olmayan Detrüsör-Sfinkter islev Bozuklukları
Bilinen nörolojik veya anatomik bir neden olmaksızın idrar kaçırılması durumunu ifade eder(8).
Aşırı etkin Mesane (sıkısma sendromu), disfonksiyonel iseme, tembel mesane sendromu, kıkırdama sendromu inkontinansı, Hinman sendromu, Ochoa sendromu. 3. Yapısal inkontinans
Ekstrofi vesika, epispadias, kloakal anomaliler, prune belly sendromu gibi hastalıga baglı olarak ; erkek çocuklarında posterior üretral valv veya üretra travması sonrasında gelisen üretral striktür, inkontinans nedeni olabilir Dogumsal Durumlar
Ekstrofi vesika, epispadias, kloakal anomaliler, ektopik üreter, üreterosel, Posterior üretral valv, Prune-belly sendromu, Ehlers-Danlos sendromu Edinsel Durumlar
Travma, iyatrojenik nedenler, hiperkalsiüri, mesane duvarı fibrozisi
16

İlgili Kaynaklarsingle.php