Ürün formülasyonu için optimum karışım deney tasarımları-Altı sigma için tasarım yaklaşımıYILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ÜRÜN FORMÜLASYONU İÇİN OPTİMUM KARIŞIM DENEY TASARIMLARI
ALTI SİGMA İÇİN TASARIM YAKLAŞIMI
Kim. Y. Müh. Gündüz GÜZEL
FBE Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliği Programında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı: Y. Doç. Dr. Semra KOŞUCUOĞLU ÖZKAN
İSTANBUL, 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Akışkan yataklı membran reaktörlerde izobütan dehidrojenasyonunun incelenmesi - Sayfa 2
Saliha KILIÇARSLAN tarafından hazırlanan AKIŞKAN YATAKLI MEMBRAN REAKTÖRLERDE İZOBÜTAN DEHİDROJENASYONUNUN İNCELENMESİ adlı bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Y.Doç. Dr. Meltem DOĞAN Tez Danışmanı, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı ……………………. Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği/oy çokluğu ile Kimya Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans tezi olarak kabul...
Polietilen atıklardan elde edilmiş piroliz sıvısının polimerizasyonu - Sayfa 2
Prof. Dr. Ali Y. BİLGESÜ danışmanlığında, Emine KANGALLI tarafından hazırlanan “Polietilen Atıklardan Elde Edilmiş Piroliz Sıvısının Polimerizasyonu” adlı tez çalışması 23/05/2007 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından oybirliği ile Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı’nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Başkan: Prof. Dr. Mehmet SAÇAK Ankara Üniver...
Demir-krom yüklemesinin ve yüzey sülfolamanın sba-15 in yapısal özellikleri üzerine etkisi - Sayfa 2
Cansu MUSAOĞLU tarafından hazırlanan “DEMİR, KROM YÜKLEMESİNİN VE YÜZEY SÜLFOLAMANIN SBA-15’İN YAPISAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ” adlı bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Prof. Dr. F. Suna BALCI Tez Danışmanı, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı …….………………………. Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği ile Kimya Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans tezi olarak ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tezi
anabilim
kimya
üniversitesi
dalı
bilimleri


1. SAYFA ICERIGI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ÜRÜN FORMÜLASYONU İÇİN OPTİMUM KARIŞIM DENEY TASARIMLARI
ALTI SİGMA İÇİN TASARIM YAKLAŞIMI
Kim. Y. Müh. Gündüz GÜZEL
FBE Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliği Programında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı: Y. Doç. Dr. Semra KOŞUCUOĞLU ÖZKAN
İSTANBUL, 2008

İlgili Kaynaklarsingle.php