Uterusun mezenşimal tümörlerinde CD117 ekspresyonunun araştırılması
T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI
UTERUSUN MEZENŞİMAL TÜMÖRLERİNDE CD117 EKSPRESYONUNUN ARAŞTIRILMASI
DR. TÜMAY ÖZGÜR
UZMANLIK TEZİ
BURSA 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI
UTERUSUN MEZENŞİMAL TÜMÖRLERİNDE CD117 EKSPRESYONUNUN ARAŞTIRILMASI
DR. TÜMAY ÖZGÜR
UZMANLIK TEZİ
BURSA 2008

İlgili Kaynaklarsingle.php