Uydu tekniklerinin ağ sıklaştırmasında kullanılabilirliği üzerine bir araştırma

T.C.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

UYDU TEKNİKLERİNİN AG
SIKLAŞTIRMASINDA KULLANILABİLİRLİGİ
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Hrt.Yük.Müh. Mustafa ŞİMŞEK
F.B.E. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabillm Dalında
hazırlanan
DOKTORA TEZİ

Tez Savunma Tarihi : 20 Ocak 1995

Tez Danışmanı
Jüri Üyeleri

: Prof.Dr. Hüseyin DEMİREL (YTÜ) : Prof.Dr. Ahmet AKSOY (İTÜ)
Prof.Dr. Tevfik AYAN (İTÜ)

İSTANBUL, Ocak 19951. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Silisyum karbür takviyeli alüminyum matris kompozitlerin tribolojik davranışlarının incelenmesi - Sayfa 2
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ! FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİLİSYUM KARBÜR TAKVİYELİ ALÜMİNYUM MATRİS KOMPOZİTLERİN TRİBOLOJİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ DOKTORA TEZİ Y. Müh. Harun MİNDİVAN (506012046) Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 19 Ekim 2006 Tezin Savunulduğu Tarih : 12 Ocak 2007 Tez Danõşmanõ : Diğer Jüri Üyeleri Prof.Dr. E.Sabri KAYALI Prof.Dr. Hüseyin ÇİMENOĞLU (İTÜ) Prof.Dr...
Soma Deniş kömürü ve ayçekirdeği kabuğu yarıkokunun birlikte briketlenmesi - Sayfa 3
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOMA DENİŞ KÖMÜRÜ VE AYÇEKİRDEĞİ KABUĞU YARIKOKUNUN BİRLİKTE BRİKETLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fulya ULU (506081033) Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 20 Aralık 2010 Tezin Savunulduğu Tarih : 25 Ocak 2011 Tez Danışmanı : Prof.Dr. Serdar YAMAN (İTÜ) Diğer Jüri Üyeleri : Prof.Dr. Sadriye KÜÇÜKBAYRAK(İTÜ) Doç.Dr. Nilgün YAVUZ (İTÜ) OCAK 2011...
İstanbul metrosu Otogar-Kirazlı 1 arasının mühendislik jeolojisi ve tünel kazılarına bağlı oluşan deformasyonların değerlendirilmesi - Sayfa 2
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL METROSU OTOGAR-KİRAZLI 1 ARASININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ VE TÜNEL KAZILARINA BAĞLI OLUŞAN DEFORMASYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Jeoloji Müh. Gülşen GÜVEN (505051302) Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 26 Aralık 2008 Tezin Savunulduğu Tarih : 19 Ocak 2009 Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Yılmaz MAHMUTOĞLU (İTÜ) Diğer J...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istanbul
ocak
jüri
üyeleri
profdr
tezi


1. SAYFA ICERIGI

T.C.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

UYDU TEKNİKLERİNİN AG
SIKLAŞTIRMASINDA KULLANILABİLİRLİGİ
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Hrt.Yük.Müh. Mustafa ŞİMŞEK
F.B.E. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabillm Dalında
hazırlanan
DOKTORA TEZİ

Tez Savunma Tarihi : 20 Ocak 1995

Tez Danışmanı
Jüri Üyeleri

: Prof.Dr. Hüseyin DEMİREL (YTÜ) : Prof.Dr. Ahmet AKSOY (İTÜ)
Prof.Dr. Tevfik AYAN (İTÜ)

İSTANBUL, Ocak 1995

İlgili Kaynaklarsingle.php