TC YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ
KT SAT ANA B L M DALI KT SAT YÜKSEK L SANS PROGRAMI
YÜKSEK L SANS TEZ
VADEL LEM P YASALARINA GENEL B R BAKI VE VADEL LEM SÖZLE MELER LE
R SKTEN KORUNMA
FEYZA KAYA 06710009
TEZ DANI MANI Doç. Dr. HÜSEY N TA TAN
STANBUL 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İktisatta formalist devrim - Sayfa 1
TC YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ KT SAT ANA B L M DALI KT SAT YÜKSEK L SANS PROGRAMI YÜKSEK L SANS TEZ KT SATTA FORMAL ST DEVR M Elif KARAHAN TOKER 06710006 TEZ DANI MANI Prof. Dr. Turan YAY STANBUL 2010 ...
Dijital bölünme olgusu ve Türkiye üzerine bir uygulama - Sayfa 1
T.C. ÇUKUROVA ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ KT SAT ANAB L M DALI D J TAL BÖLÜNME OLGUSU VE TÜRK YE ÜZER NE B R UYGULAMA Cengiz AYTUN YÜKSEK L SANS TEZ ADANA - 2005 ...
Türkiye'de bankacılık sisteminin regülasyonu Basel standartları açısından bir değerlendirme - Sayfa 1
TC ULUDA ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ KT SAT ANAB L M DALI TÜRK YE’DE BANKACILIK S STEM N N REGÜLASYONU BASEL STANDARTLARI AÇISINDAN B R DE ERLEND RME (YÜKSEK L SANS TEZ ) MERYEM F L Z BURSA-2006 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

vers
sosyal
mler
enst
tüsü
dalı


1. SAYFA ICERIGI

TC YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ
KT SAT ANA B L M DALI KT SAT YÜKSEK L SANS PROGRAMI
YÜKSEK L SANS TEZ
VADEL LEM P YASALARINA GENEL B R BAKI VE VADEL LEM SÖZLE MELER LE
R SKTEN KORUNMA
FEYZA KAYA 06710009
TEZ DANI MANI Doç. Dr. HÜSEY N TA TAN
STANBUL 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php