T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
VAN KEDİLERİNDEN ELEKTRO-EJEKÜLASYONLA SPERMA ALINMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE DONDURULMASI
Veteriner Hekim Saadet BELHAN DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA ANABİLİM DALI
DOKTORA TEZİ
DANIŞMAN Prof. Dr. Fetih GÜLYÜZ
VAN2012 Bu araştırma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından 2006-VF-B68 nolu proje olarak desteklenmiştir1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Van ilinde yaşayan lepradan etkilenmiş kişilerin tıbbi ve sosyo-ekonomik açıdan değerlendirilmesi - Sayfa 2
T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI VAN İLİNDE YAŞAYAN LEPRADAN ETKİLENMİŞ KİŞİLERİN TIBBİ VE SOSYO-EKONOMİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. İzzet ÇELEĞEN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Ayşe YÜKSEL VAN-2014 Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından 2013-TF-U043 numaralı proje olarak desteklenmiştir. Yüzüncü Y...
Pleuronema (Protista, Ciliophora) türleri üzerine morfolojik ve taksonomik araştırmalar - Sayfa 3
T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI PLEURONEMA (PROTİSTA, CİLİOPHORA) TÜRLERİ ÜZERİNE MORFOLOJİK VE TAKSONOMİK ARAŞTIRMALAR YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN: Saadet ALPDAĞTAŞ VAN-2012 Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından 2010-FBE-YL098 numaralı proje ile desteklenmiştir. ...
Van kedilerinde lyme hastalığının seroprevalansı üzerine araştırmalar - Sayfa 2
T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VAN KEDİLERİNDE LYME HASTALIĞININ SEROPREVALANSI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR Veteriner Hekim Gülüm SARGIN İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARACA VAN-2007 Bu araştırma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından 2006-SBE-109 nolu proje olarak desteklenmiştir. ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yüzüncü
tarafından
bilimsel
araştırma
tezi
dalı


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
VAN KEDİLERİNDEN ELEKTRO-EJEKÜLASYONLA SPERMA ALINMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE DONDURULMASI
Veteriner Hekim Saadet BELHAN DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA ANABİLİM DALI
DOKTORA TEZİ
DANIŞMAN Prof. Dr. Fetih GÜLYÜZ
VAN2012 Bu araştırma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından 2006-VF-B68 nolu proje olarak desteklenmiştir

İlgili Kaynaklarsingle.php