Van yöresinde hepatit B virüs genotip dağılımı ve prekor/bazal kor promoter mutasyon analiziT.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
VAN YÖRESİNDE HEPATİT B VİRÜS GENOTİP DAĞILIMI VE PREKOR/BAZAL KOR PROMOTER MUTASYON ANALİZİ
Dr. Öznur ÖZTÜRK Uzmanlık Tezi
TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Görkem YAMAN
VAN-20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ortaöğretim matematik konularının öğretminde etkinlik kullanmanın öğrenci başarısına etkisi - Sayfa 8
ÖN SÖZ Yazar, bu çalışmanın çeşitli aşamalarında destek ve katkılarından dolayı, aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder. Prof Dr Cemil TUNÇ (Tez Danışmanı), çalışmanın tüm aşamalarında bilgi ve deneyimleri ile araştırma konusu ve yöntemlerinin belirlenmesinde, değerlendirme ve tezin oluşum aşamasında yol gösterici olmuştur. Tez çalışmasının gerçekleştiği, Anadolu Teknik,...
Van yöresinde kronik HCV enfeksiyonlu hastalarda HCV genotip dağılımı - Sayfa 1
T.C YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI VAN YÖRESİNDE KRONİK HCV ENFEKSİYONLU HASTALARDA HCV GENOTİP DAĞILIMI Dr. Türkan TOKA ÖZER Uzmanlık tezi TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ VAN 2010 ...
Van ve yöresinde sağlıklı çocuklarda oküler biyometrik değerler - Sayfa 1
T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI VAN VE YÖRESİNDE SAĞLIKLI ÇOCUKLARDA OKÜLER BİYOMETRİK DEĞERLER Dr. ADEM GÜL UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. ADNAN ÇİNAL VAN - 2010 1 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

danışmanı
tezi
yüzüncü
fakültesi
uzmanlık
üniversitesi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
VAN YÖRESİNDE HEPATİT B VİRÜS GENOTİP DAĞILIMI VE PREKOR/BAZAL KOR PROMOTER MUTASYON ANALİZİ
Dr. Öznur ÖZTÜRK Uzmanlık Tezi
TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Görkem YAMAN
VAN-2010

İlgili Kaynaklarsingle.php