Van yöresinde kadın ve çocuğa yönelik aile içi şiddet
T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİGİ ANADİLİM DALI
VAN YÖRESİNDE KADIN VE ÇOCUGA YÖNELİK
AİLE İÇİ ŞİDDET
Dr. Mustafa Haki SUCAKLI
TEZ DANIŞMANI Yrd.Doç. Dr. Hüseyin Avni ŞAHİN
VAN-20031. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Van bölgesinde kadınların cinsel bilgi tutum ve davranışlarının araştırılması - Sayfa 1
T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ VAN BÖLGESİNDE KADINLARIN CİNSEL BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARININ ARAŞTIRILMASI DR. DİLEK KUŞASLAN AVCI AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZİ DANIŞMAN DOÇ. DR. HÜSEYİN AVNİ ŞAHİN VAN - 2008 ...
Van il merkezi yetişkin yaş grubunda diabetes mellitus sıklığı ve etkileyen faktörler - Sayfa 1
T.C YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI VAN İL MERKEZİ YETİŞKİN YAŞ GRUBUNDA DİABETES MELLİTUS SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER UZMANLIK TEZİ Dr. Ahmet YILMAZ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Hüseyin AVNİ ŞAHİN VAN–2010 ...
Meslek seçiminde öğrencinin karşılaştığı sorunlar ve farkındalık - Sayfa 1
T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI MESLEK SEÇİMİNDE ÖĞRENCİNİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR VE FARKINDALIK Dr. Veysel KARS TIPTA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Hüseyin Avni ŞAHİN VAN-2012 1 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

aile
üniversitesi
yüzüncü
dalı
fakültesi
kadın


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİGİ ANADİLİM DALI
VAN YÖRESİNDE KADIN VE ÇOCUGA YÖNELİK
AİLE İÇİ ŞİDDET
Dr. Mustafa Haki SUCAKLI
TEZ DANIŞMANI Yrd.Doç. Dr. Hüseyin Avni ŞAHİN
VAN-2003

İlgili Kaynaklar

single.php