T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÜROLOJİ ANABİLİM DALI
Dr. ALPASLAN KUŞ
UZMANLIK TEZİ
VAN YÖRESİNDEKİ STAGHORN BÖBREK TAŞLARININ BİYOKİMYASAL ANALİZ SONUÇLARI VE
BAKTERİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ
TEZ DANIŞMANI YARD. DOÇ. DR. KADİR CEYLAN
VAN 2008
11. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ortaöğretim matematik konularının öğretminde etkinlik kullanmanın öğrenci başarısına etkisi - Sayfa 8
ÖN SÖZ Yazar, bu çalışmanın çeşitli aşamalarında destek ve katkılarından dolayı, aşağıda adı geçen kişi ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür eder. Prof Dr Cemil TUNÇ (Tez Danışmanı), çalışmanın tüm aşamalarında bilgi ve deneyimleri ile araştırma konusu ve yöntemlerinin belirlenmesinde, değerlendirme ve tezin oluşum aşamasında yol gösterici olmuştur. Tez çalışmasının gerçekleştiği, Anadolu Teknik,...
Van yöresinde kronik HCV enfeksiyonlu hastalarda HCV genotip dağılımı - Sayfa 1
T.C YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI VAN YÖRESİNDE KRONİK HCV ENFEKSİYONLU HASTALARDA HCV GENOTİP DAĞILIMI Dr. Türkan TOKA ÖZER Uzmanlık tezi TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ VAN 2010 ...
Van yöresinde hepatit B virüs genotip dağılımı ve prekor/bazal kor promoter mutasyon analizi - Sayfa 1
T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI VAN YÖRESİNDE HEPATİT B VİRÜS GENOTİP DAĞILIMI VE PREKOR/BAZAL KOR PROMOTER MUTASYON ANALİZİ Dr. Öznur ÖZTÜRK Uzmanlık Tezi TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Görkem YAMAN VAN-2010 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

danışmanı
tezi
yüzüncü
fakültesi
uzmanlık
üniversitesi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
ÜROLOJİ ANABİLİM DALI
Dr. ALPASLAN KUŞ
UZMANLIK TEZİ
VAN YÖRESİNDEKİ STAGHORN BÖBREK TAŞLARININ BİYOKİMYASAL ANALİZ SONUÇLARI VE
BAKTERİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ
TEZ DANIŞMANI YARD. DOÇ. DR. KADİR CEYLAN
VAN 2008
1

İlgili Kaynaklarsingle.php