T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNIVERSITESI
TIP FAKÜLTESI ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON ANABILIM DALI
VENTILATÖR ILISKILI PNÖMONI GELISIMINI ÖNLEMEDE, GLUTAMIN DESTEKLI TOTAL PARENTERAL BESLENMENIN, GLUTAMINSIZ ENTERAL
VE TOTAL PARENTERAL BESLENME ILE KARSILASTIRILMASI
Dr. Meltem TÜRKAY AYDOGMUS UZMANLIK TEZI
TEZ DANISMANI Doç. Dr. Ismail KATI
VAN-20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Total parenteral beslenme konusunda hemşirelerin bilgi düzeyini geliştirmede modüler ve standart eğitim yöntemlerinin karşılaştırılması - Sayfa 80
EK I. MODtiL 1 OGRENME HEDEFLERI 1- Total parenteral beslenmenin tanimi 2- Pediatride total paren'ce.ral beslenmenin uygulama alan- lari 3- Total parenteral beslenmenin uygulanamadigi durumlar 4- Total parenteral beslenmede kullanilan soltisyonlar 5- Total parenteral beslenmenin uygulama basamaklari 6- Total parenteral beslenme komplikasyonlari 7- Total parenteral beslenmede hem~irelik i§levl...
Prematüre yenidoğanlarda total parenteral nutrisyonun böbrek fonksiyonları üzerine etkileri - Sayfa 1
T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PREMATÜRE YENİDOĞANLARDA TOTAL PARENTERAL NUTRİSYONUN BÖBREK FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİLERİ UZMANLIK TEZİ Dr. MEHMET ÖNCÜL ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. YILMAZ TABEL MALATYA–2009 ...
Total parenteral beslenme konusunda hemşirelerin bilgi düzeyini geliştirmede modüler ve standart eğitim yöntemlerinin karşılaştırılması - Sayfa 82
EK III. TOTAL PARENTERAL BESLENME KONUSUNDA HAZIRLANAN ~N-TEST VE SON-TEST SORULARI 1-) Total parenteral beslenme nedir? Kisaca anlatiniz. Z~) Hangi durumda total parenteral beslenme uygulanmasi gereklidir? a- Dehidratasyonlu ve asidozlu olgularda b- Karaciger bozukluklarinda c- Gastrointestinal yolla beslemenin milmklin oldugu olgularda d- Agir malnlitrisyonlu olgularda 3-) Total parenteral b...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

enteral
parenteral
total
beslenme
dalı
uzmanlık


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNIVERSITESI
TIP FAKÜLTESI ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON ANABILIM DALI
VENTILATÖR ILISKILI PNÖMONI GELISIMINI ÖNLEMEDE, GLUTAMIN DESTEKLI TOTAL PARENTERAL BESLENMENIN, GLUTAMINSIZ ENTERAL
VE TOTAL PARENTERAL BESLENME ILE KARSILASTIRILMASI
Dr. Meltem TÜRKAY AYDOGMUS UZMANLIK TEZI
TEZ DANISMANI Doç. Dr. Ismail KATI
VAN-2006

single.php