hastalarda yüksek miktarda vitamin-Anin (10-25 bin ünite/gün) yara iyilesmesini düzelttigini bildirilmistir (15). Günlük vitamin ihtiyaci Tablo 3 de gösterilmistir.
Tablo 3: Günlük vitamin ihtiyaci (13):

Vitaminler A D E K C B1

Günlük ihtiyaç 2500 ü 200-400 ü 8-15 ü 0.15-1.0 mg 300-500 mg 3-50 mg

Vitaminler B2 B3 B5 B6 B12 Folik Asit

Günlük ihtiyaç 3-10 mg 40-100 mg 15-40 mg 4-100 mg 5-60 mg 400 mg

5.2.2.6. Elektrolitler Vücuttaki majör elektrolitler, Na+, K+, Mg++, Ca++ ile fosfordur ve normal vücut fonksiyonu için gereklidirler. Enteral beslenmede elektrolitlerin normal diyetteki miktarlarinin verilmesi önerilir. Bazi elektrolitlerin asiri kaybi, bazi hastalarda destegi gerekli kilabilir. Mg++ aliminin artmasi, kardiyovasküler fonksiyonu düzeltir, aritmileri azaltir ve organ hasarindan korur (15). Günlük elektrolit ihtiyaci Tablo 4de gösterilmistir. Tablo 4: Günlük elektrolit ihtiyaci (13):

Elektrolitler Na+ K+ Ca++ Mg++
Fosfor

Günlük ihtiyaç 100-200 mmol 80-120 mmol 20-30 mmol 10-16 mmol 15-40 mmol

5.2.2.7. Sivi Ihtiyaci Sivi ihtiyaci, vücudun sivi içerigi ve sivi kaybina göre ayarlanir. Spesifik sivi ihtiyacini belirlemek zordur. 1,5-6 L/gün arasinda degisir. Sivi ihtiyacini belirlemede klinik degerlendirme faydalidir. Eriskin hastalarin sivi ihtiyaci yaklasik 1 mL/kcal iken, infantlarda 1,5 mL/kcal dir (15).

1819. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Yoğun bakım hastalarında enteral ve parenteral yollar ile uygulanan glutaminin mortalite ve morbiditeye etkisi - Sayfa 16
Yaklaşık olarak su kaybı; 350 mL deriden, 350 mL akciğerden, 100 mL ter yoluyla, 100 mL feçesle, 1400 mL idrarla olmaktadır (9). Günlük normal elektrolit ihtiyacı; 100-200 mmol sodyum, 80-120 mmol potasyum, 20-30 mmol kalsiyum ve 10-16 mmol magnezyum olarak hesaplanmıştır (9). Vitaminler ve demir, bakır, selenyum gibi eser elementler mikronutriyentler şeklinde sınıflandırılmaktadır. Mikronutrientl...
Sepsisli hastalarda omega-3 yağ asidi ile desteklenmiş total parenteral beslenmenin biyokimyasal ve inflamatuar parametrelere etkisi - Sayfa 22
11 metabolik hız artmıştır. Bu nedenle glikoneogenez için protein yıkımı sonucu negatif nitrojen dengesi gelişir (29). Sepsisin ilk dönemlerinde (ilk 2-4 gün) glikoza bağımlı dokuların beslenmesi açısından günde 200-300 g glikoz verilmesi ve yanında elektrolit ve vitamin desteği yapılması yeterli olacaktır. Günlük glikoz miktarı 600 gramı geçmemelidir. Sepsis seyri çok değişken olabilmektedir. B...

19. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

vitamin
vitaminler
günlük
fosfor
yara
normal


19. SAYFA ICERIGI

hastalarda yüksek miktarda vitamin-Anin (10-25 bin ünite/gün) yara iyilesmesini düzelttigini bildirilmistir (15). Günlük vitamin ihtiyaci Tablo 3 de gösterilmistir.
Tablo 3: Günlük vitamin ihtiyaci (13):

Vitaminler A D E K C B1

Günlük ihtiyaç 2500 ü 200-400 ü 8-15 ü 0.15-1.0 mg 300-500 mg 3-50 mg

Vitaminler B2 B3 B5 B6 B12 Folik Asit

Günlük ihtiyaç 3-10 mg 40-100 mg 15-40 mg 4-100 mg 5-60 mg 400 mg

5.2.2.6. Elektrolitler Vücuttaki majör elektrolitler, Na+, K+, Mg++, Ca++ ile fosfordur ve normal vücut fonksiyonu için gereklidirler. Enteral beslenmede elektrolitlerin normal diyetteki miktarlarinin verilmesi önerilir. Bazi elektrolitlerin asiri kaybi, bazi hastalarda destegi gerekli kilabilir. Mg++ aliminin artmasi, kardiyovasküler fonksiyonu düzeltir, aritmileri azaltir ve organ hasarindan korur (15). Günlük elektrolit ihtiyaci Tablo 4de gösterilmistir. Tablo 4: Günlük elektrolit ihtiyaci (13):

Elektrolitler Na+ K+ Ca++ Mg++
Fosfor

Günlük ihtiyaç 100-200 mmol 80-120 mmol 20-30 mmol 10-16 mmol 15-40 mmol

5.2.2.7. Sivi Ihtiyaci Sivi ihtiyaci, vücudun sivi içerigi ve sivi kaybina göre ayarlanir. Spesifik sivi ihtiyacini belirlemek zordur. 1,5-6 L/gün arasinda degisir. Sivi ihtiyacini belirlemede klinik degerlendirme faydalidir. Eriskin hastalarin sivi ihtiyaci yaklasik 1 mL/kcal iken, infantlarda 1,5 mL/kcal dir (15).

18

single.php