5.2.2.8. Nükleik Asitler Nükleik asitler, vücutta sentezlenirler ve esansiyel diyetin kompanenti degildirler. Beslenmedeki önemleri de açik degildir. Enteral ve parenteral formüllerde bulunmazlar (15).
5.2.3. Hastaliklara Spesifik Öze l Formüller (44) Karaciger hastaliklarina özel formüller: Karaciger yetmezligi ve hepatik ensefalopatide, dalli zincirli aminoasitlerden zenginlestirilmis, aromatik aminoasitler ve metioninden fakirlestirilmis formüller gelistirilmistir. Renal hastaliklara özel formüller: Akut renal yetmezlikli hastalar, genellikle hipermetabolik ve hiperkataboliktir. Stabil predializ hastalari, esansiyel aminoasitlerden zengin, düsük protein enerjili formüllere, dializ hastalari ise, yüksek protein enerjili yogunlastirilmis formüllere ihtiyaç duyarlar. Gastrointestinal disfonksiyona özel formüller: Çözünebilir lifler ve glutamin ile zenginlestirilmis formüller barsak iyilesmesini artirir. Immünomodülatör diyetler: Inflamatuar cevabi etkileyerek enfeksiyona direnci artirmak amaçlanmistir. Glutamin, arginin, omega-3 yag asitleri, nükleotidler, dalli zincirli yag asitleri ile zenginlestirilmis diyetler kritik hastalarda faydali bulunmustur. Akciger hastaliklarina özel formüller: Karbonhidrattan zengin formüller, O2 tüketimini ve CO2 üretimini artirirlar. Bu nedenle pulmoner yetmezligi olan hastalarda beslenmenin azaltilmasi ya da yagdan zengin formüllerle beslenme önerilir. Diabetik hastalara özel formüller: Diabetik hastalarda dikkatli kan glukozu takib i ve yeterli medikasyonlarla birlikte standart formüllerle beslenme önerilir. Diabetik diyetlerde, %15 protein, %30 lipid, %55 karbonhidrat ve yüksek liflerden olusan bir kompozisyon uygundur.
5.2.4. Enteral Beslenme Yaklasimi Yogun bakim ünitesine alindiktan sonraki 24-48 saat içinde enteral beslenmeye baslanabilir. Oral beslenme mümkün degilse, gastrik bir tüple ya da incebarsaklara yerlestirilen bir tüple hasta beslenebilir. Alternatif olarak, aspirasyon riski yüksek hastalar ya da gastrik bosalmanin yavas oldugu hastalar ince barsaga bir tüp yerlestirilerek beslenebilir. Aspirasyon riskini azaltmak için yatak basi 30 derece yükseltilir (15). Eriskinlerde beslenme, her 2-4 saatte bir 100-250 mL bolus verilerek ya da 25-30 mL/saat devamli infüzyonla baslanir ve her 1-4 saatte 10-25 mL/saat arttirilir. Tolerasyon varsa 25-30 mL/kg/gün kaloriye ulasincaya kadar artirilir. Protein yeterli olmazsa yüksek
1920. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Majör abdominal kanser cerrahisi uygulanan hastalarda total parenteral nutrisyon ve enteral immünonutrisyonun karşılaştırılması (klinik çalışma) - Sayfa 37
besin kullanımı veya zorlu injektör kullanımının sonucudur. Dondurulmuş formüllerin uygulama öncesinde oda ısısına kadar ısıtılması, sorun injektörden kaynaklanıyorsa yada intermittent geniş volümlü beslenme ile ilgili ise hız azaltılarak veya sürekli beslenmeye geçilerek çözülür. Bulantı ve Kusma : Tüp ile beslenenlerde %10-22'dir. Neden olarak formülün hızla infüzyonu, laktoz intoleransı veya g...

20. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

beslenme
hasta
enteral
hastalar
protein
yüksek


20. SAYFA ICERIGI

5.2.2.8. Nükleik Asitler Nükleik asitler, vücutta sentezlenirler ve esansiyel diyetin kompanenti degildirler. Beslenmedeki önemleri de açik degildir. Enteral ve parenteral formüllerde bulunmazlar (15).
5.2.3. Hastaliklara Spesifik Öze l Formüller (44) Karaciger hastaliklarina özel formüller: Karaciger yetmezligi ve hepatik ensefalopatide, dalli zincirli aminoasitlerden zenginlestirilmis, aromatik aminoasitler ve metioninden fakirlestirilmis formüller gelistirilmistir. Renal hastaliklara özel formüller: Akut renal yetmezlikli hastalar, genellikle hipermetabolik ve hiperkataboliktir. Stabil predializ hastalari, esansiyel aminoasitlerden zengin, düsük protein enerjili formüllere, dializ hastalari ise, yüksek protein enerjili yogunlastirilmis formüllere ihtiyaç duyarlar. Gastrointestinal disfonksiyona özel formüller: Çözünebilir lifler ve glutamin ile zenginlestirilmis formüller barsak iyilesmesini artirir. Immünomodülatör diyetler: Inflamatuar cevabi etkileyerek enfeksiyona direnci artirmak amaçlanmistir. Glutamin, arginin, omega-3 yag asitleri, nükleotidler, dalli zincirli yag asitleri ile zenginlestirilmis diyetler kritik hastalarda faydali bulunmustur. Akciger hastaliklarina özel formüller: Karbonhidrattan zengin formüller, O2 tüketimini ve CO2 üretimini artirirlar. Bu nedenle pulmoner yetmezligi olan hastalarda beslenmenin azaltilmasi ya da yagdan zengin formüllerle beslenme önerilir. Diabetik hastalara özel formüller: Diabetik hastalarda dikkatli kan glukozu takib i ve yeterli medikasyonlarla birlikte standart formüllerle beslenme önerilir. Diabetik diyetlerde, %15 protein, %30 lipid, %55 karbonhidrat ve yüksek liflerden olusan bir kompozisyon uygundur.
5.2.4. Enteral Beslenme Yaklasimi Yogun bakim ünitesine alindiktan sonraki 24-48 saat içinde enteral beslenmeye baslanabilir. Oral beslenme mümkün degilse, gastrik bir tüple ya da incebarsaklara yerlestirilen bir tüple hasta beslenebilir. Alternatif olarak, aspirasyon riski yüksek hastalar ya da gastrik bosalmanin yavas oldugu hastalar ince barsaga bir tüp yerlestirilerek beslenebilir. Aspirasyon riskini azaltmak için yatak basi 30 derece yükseltilir (15). Eriskinlerde beslenme, her 2-4 saatte bir 100-250 mL bolus verilerek ya da 25-30 mL/saat devamli infüzyonla baslanir ve her 1-4 saatte 10-25 mL/saat arttirilir. Tolerasyon varsa 25-30 mL/kg/gün kaloriye ulasincaya kadar artirilir. Protein yeterli olmazsa yüksek
19

single.php