5.2.6.2. Gastrik Içerigin Aspirasyonu: Enteral beslenmenin en önemli komplikasyonu pulmoner aspirasyondur. Gastrik volümün fazla olmasi (saglikli eriskinde yaklasik 1000 mL), gastrik reflü ve aspirasyona predispozedir. Ayrica hasta pozisyonu ve alt özefajial sfinkterin fonksiyon kaybida aspirasyond a önemlidir. Yatak basinin 30-45 derece elevasyonu reflü ve aspirasyonu minimize eder. Promotil ajanlarda (eritromisin, metaklopromid, sisaprid) gastroparezisin tedavisi gastrik volüm ve aspirasyonu azaltir (15). 5.2.6.3. Diare: Enteral beslenen hastalarda diare sik görülür. Diare, ilaç tedavisi, barsak atrofisi, sindirim ve absorbsiyonun bozulmasi, hipersekretuar durumlar, barsak enfeksiyonu ve hipoalbüminemiye bagli olarak görülebilir. Diareye neden olan ilaçlar, magnezyum içeren antasidler, sorbitol ve antibiyotik lerdir. Diare, multiorgan yetmezligi olan hastalarda barsak yetmezliginin belirtisi olabilir (15). Formül ozmolalitesi, tüple beslenmeye bagli dairede haksiz yere suçlanmaktadir. Diarenin tedavisinde, enteral formüllerin konsantrasyon ve volümünün azaltilmasi önerilir. Spesifik tedavinin saptanmasinda diarenin enfeksiyöz olup olmadigida önemlidir. Diare siklikla, diyet içerigi degistirilerek uzun zincirli yag asitleri azaltilarak, peptid temelli diyet kullanilarak tedavi edilebilir. Diareli hastalarda sivi elektrolit monitörizasyonu yapilmali ve yeterli sivi replasmani saglanmalidir. Inatçi diare multiorgan yetmezliginin bir göstergesi olabilir ki, buda yüksek mortalite ile birliktedir (15). 5.2.6.4. Diger Komplikasyonlar: Nazal tüple beslenmede sinüzit ve otitis media görülebilir. Takildigi alanlarda erozyon gelisebilir. Gastrostomi ve jejenostominin takildigi yerden çikmasi nadiren görülür. Hiperglisemi gibi metabolik komplikasyonlar diabetik hastalarda siktir. Hipokalemi ve hipofosfatemi nadir fakat hayati tehdit eden komplikasyonlardir. Asiri beslenme, zayif gastrointestinal intolerans ve metabolik komplikasyonlarla birliktedir ve kötü sonuçlara neden olabilir (15).
5.2.7.1. Enteral Beslenmenin Kontrendikasyonlari Enteral yol, beslenme uygulamasinin yapilacagi zaman basvurulacak ilk seçenek olmalidir, ancak kontrendike oldugu durumlarda vardir. Bu kontrendikasyonlar: A. Siddetli inflamasyon ya da ameliyat sonrasi staz gibi bazi özel durumlarda ortaya çikan yetersizlige bagli intestinal fonksiyonun olmayisi, B. Komplet intestinal tikaniklik,
2122. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Majör abdominal kanser cerrahisi uygulanan hastalarda total parenteral nutrisyon ve enteral immünonutrisyonun karşılaştırılması (klinik çalışma) - Sayfa 36
İdeal günlük lif alımı için önerilen miktar 10-13 gr./1000 kcal./gün' dür. Diyetteki lifin miktarı ile ilişkili olarak mineral absorbsiyonunu azalttığı, bu nedenle 15 gr./L'nin aşılmaması gerektiği söylenir. Elektrolit- Vitamin ve Eser Element İçeriği : Renal ve hepatik formüller haricinde tüm ürünler elektrolit, vitamin ve eser element için önerilen günlük alımın tamamını karşılayacak şekilde ha...
Pediatri yoğun bakım ünitesinde ventilatör ilişkili pnömoniyi önlemede iki farklı beslenme yönteminin etkinliği - Sayfa 30
18 Gaudelus ve ark hastaneye yatan hastaların % 79’unun hastanede bulundukları süre içerisinde kilo kaybettiğini (>2%) bildirmişlerdir (Sermet-Gaudelus ve ark. 2000). Yoğun bakımda beslenme enteral ve parenteral yollar kullanılarak gerçekleştrilir. Enteral beslenme, uygulaması basit, ucuz ve infeksiyon oranı düşük olması nedeniyle parenteral beslenmeye oranla daha fazla tercih edilen bir yoldur (...

22. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hasta
beslenme
enteral
eden
olan
neden


22. SAYFA ICERIGI

5.2.6.2. Gastrik Içerigin Aspirasyonu: Enteral beslenmenin en önemli komplikasyonu pulmoner aspirasyondur. Gastrik volümün fazla olmasi (saglikli eriskinde yaklasik 1000 mL), gastrik reflü ve aspirasyona predispozedir. Ayrica hasta pozisyonu ve alt özefajial sfinkterin fonksiyon kaybida aspirasyond a önemlidir. Yatak basinin 30-45 derece elevasyonu reflü ve aspirasyonu minimize eder. Promotil ajanlarda (eritromisin, metaklopromid, sisaprid) gastroparezisin tedavisi gastrik volüm ve aspirasyonu azaltir (15). 5.2.6.3. Diare: Enteral beslenen hastalarda diare sik görülür. Diare, ilaç tedavisi, barsak atrofisi, sindirim ve absorbsiyonun bozulmasi, hipersekretuar durumlar, barsak enfeksiyonu ve hipoalbüminemiye bagli olarak görülebilir. Diareye neden olan ilaçlar, magnezyum içeren antasidler, sorbitol ve antibiyotik lerdir. Diare, multiorgan yetmezligi olan hastalarda barsak yetmezliginin belirtisi olabilir (15). Formül ozmolalitesi, tüple beslenmeye bagli dairede haksiz yere suçlanmaktadir. Diarenin tedavisinde, enteral formüllerin konsantrasyon ve volümünün azaltilmasi önerilir. Spesifik tedavinin saptanmasinda diarenin enfeksiyöz olup olmadigida önemlidir. Diare siklikla, diyet içerigi degistirilerek uzun zincirli yag asitleri azaltilarak, peptid temelli diyet kullanilarak tedavi edilebilir. Diareli hastalarda sivi elektrolit monitörizasyonu yapilmali ve yeterli sivi replasmani saglanmalidir. Inatçi diare multiorgan yetmezliginin bir göstergesi olabilir ki, buda yüksek mortalite ile birliktedir (15). 5.2.6.4. Diger Komplikasyonlar: Nazal tüple beslenmede sinüzit ve otitis media görülebilir. Takildigi alanlarda erozyon gelisebilir. Gastrostomi ve jejenostominin takildigi yerden çikmasi nadiren görülür. Hiperglisemi gibi metabolik komplikasyonlar diabetik hastalarda siktir. Hipokalemi ve hipofosfatemi nadir fakat hayati tehdit eden komplikasyonlardir. Asiri beslenme, zayif gastrointestinal intolerans ve metabolik komplikasyonlarla birliktedir ve kötü sonuçlara neden olabilir (15).
5.2.7.1. Enteral Beslenmenin Kontrendikasyonlari Enteral yol, beslenme uygulamasinin yapilacagi zaman basvurulacak ilk seçenek olmalidir, ancak kontrendike oldugu durumlarda vardir. Bu kontrendikasyonlar: A. Siddetli inflamasyon ya da ameliyat sonrasi staz gibi bazi özel durumlarda ortaya çikan yetersizlige bagli intestinal fonksiyonun olmayisi, B. Komplet intestinal tikaniklik,
21

single.php