için rekabete girerler ve aromatik aminoasitlerin kan beyin bariyerinden geçisini azaltirlar. Dalli zincirli aminoasitler ensefalopatiyi düzeltmek için faydalidir ve kronik hepatik ensefalopatiyi düzeltmek için kullanildigi zaman olasilikla surveyi düzeltirler. Bu hastalarda 1.0 gr/kg/gün protein uygulanmalidir. Hepatik ensefalopatinin ilk tedavisinde dalli zincirli aminoasitler kullanilmamalidir. Sepsis ve travmali kritik hastalarda dalli zincirli aminoasitlerle zenginlestirilmis parenteral formüllerin faydasi kanitlanmis degildir (22).
5.3.2.3. Lipidler Streste lipid metabolizmasi kompleks ve tam anlasilamamis bir proçestir. Parenteral uygulamanin bir parçasi olarak lipid uygulamasi tartismali kalmistir. Lipidler 9,3 kcal/gr enerji saglarlar. Lipid emülsiyonlari uygunsuz kullanildiklari zaman: 1. Retiküloendotelyal sistemde ve kismen kupffer hücrelerinde fagosit fonksiyonunu
bozarlar, 2. Adult respiratuar distres sendromu (ARDS)unda oksijenasyonu bozarlar, 3. Uzun dönem uygulandiklarinda enfeksiyon riski tasirlar, 4. Immünosupresif eikosanoid derivelerinin olusmasina katkida bulunurlar (22). Yan etkilerinden kaçinmak için, siddetli stresli hastalarda lipid uygulama hizi 0.11 gr/kg/saati geçmemelidir. Parenteral lipid uygulamasinin potansiyel faydalari (22): 1. Diabetik hastalarda dekstroz uygulamasinda azalma ile daha iyi glisemik kontrol, 2. Esansiyel yag asidi yetmezliginin önlenmesi, 3. CO2 üretiminin azaltilmasidir. Parenteral lipid emülsiyonlarinin uygulanmasindan sonra serum trigliserid seviyeleri periyodik kontrol edilmeli ve trigliserid seviyesi 200-400ün üzerinde ise TPN kesilmelidir (22).
5.3.2.4. Elektrolitler Elektrolitler parenteral formüllerin bir kompanenti olarak uygulanirlar. Hastalarin volüm ekspansiyonu için sodyum kullanilmalidir. Klorid, sodyum ve potasyuma bagli bir anyondur ve asid-baz düzenlenmesinde çok önemlidir. Büyük klorid kayiplari, nazogastrik tüpten ya da diarede barsaklardan olur ve metabolik alkaloz gelisimi ile sonuçlanir (22). Metabolik asidozda, sodyum ve potasyum asetatin ilavesi gerekli olabilir. Bikarbonat tuzlari, TPN ile ayni hattan asla kullanilmamalidir (22).
2526. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Total parenteral nütrisyon uygulamasının vasküler endotel üzerinde hasar yapıcı etkisinin deneysel olarak araştırılması - Sayfa 18
Karı ık emülsiyonların oksidatif streste karaci er enzim anomalilerini azalttı ı, antioksidanların seviyesini minimal artırdı ı gözlenmi tir.(48) Karı ık emülsiyonların immünolojik özellikleri ara tırılmaktadır. Sonuç olarak; TPN uygulaması sırasında TPN içeri indeki lipidler tarafından olu turulan immünmodülasyon dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. Bu konudaki çalı malar küçük boyutlu ça...
Mekanik ventilasyon uygulanan yoğun bakım hastalarında enerji tüketiminin belirlenmesinde indirekt kalorimetri metodu ile ampirik formüllerin karşılaştırılması - Sayfa 9
kullanılmasından kaçınılmalıdır. Yağlar enerji açısından çok etkin bileşikler olmanın yanında, vücutta üretilemeyen esansiyel yağ asitlerinin sağlanması için de önemli bir kaynaktır. Bu nedenle hastaya verilecek enerjinin bir bölümü yağlardan karşılanmalıdır. Ancak, yağlar günde 2 g/kg’dan daha yüksek dozlarda kullanılmamalıdır. Parenteral yağ emülsiyonlarının bir kısmı soya yağından elde edilir ...

26. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

parenteral
lipid
protein
uzun
enerji
esansiyel


26. SAYFA ICERIGI

için rekabete girerler ve aromatik aminoasitlerin kan beyin bariyerinden geçisini azaltirlar. Dalli zincirli aminoasitler ensefalopatiyi düzeltmek için faydalidir ve kronik hepatik ensefalopatiyi düzeltmek için kullanildigi zaman olasilikla surveyi düzeltirler. Bu hastalarda 1.0 gr/kg/gün protein uygulanmalidir. Hepatik ensefalopatinin ilk tedavisinde dalli zincirli aminoasitler kullanilmamalidir. Sepsis ve travmali kritik hastalarda dalli zincirli aminoasitlerle zenginlestirilmis parenteral formüllerin faydasi kanitlanmis degildir (22).
5.3.2.3. Lipidler Streste lipid metabolizmasi kompleks ve tam anlasilamamis bir proçestir. Parenteral uygulamanin bir parçasi olarak lipid uygulamasi tartismali kalmistir. Lipidler 9,3 kcal/gr enerji saglarlar. Lipid emülsiyonlari uygunsuz kullanildiklari zaman: 1. Retiküloendotelyal sistemde ve kismen kupffer hücrelerinde fagosit fonksiyonunu
bozarlar, 2. Adult respiratuar distres sendromu (ARDS)unda oksijenasyonu bozarlar, 3. Uzun dönem uygulandiklarinda enfeksiyon riski tasirlar, 4. Immünosupresif eikosanoid derivelerinin olusmasina katkida bulunurlar (22). Yan etkilerinden kaçinmak için, siddetli stresli hastalarda lipid uygulama hizi 0.11 gr/kg/saati geçmemelidir. Parenteral lipid uygulamasinin potansiyel faydalari (22): 1. Diabetik hastalarda dekstroz uygulamasinda azalma ile daha iyi glisemik kontrol, 2. Esansiyel yag asidi yetmezliginin önlenmesi, 3. CO2 üretiminin azaltilmasidir. Parenteral lipid emülsiyonlarinin uygulanmasindan sonra serum trigliserid seviyeleri periyodik kontrol edilmeli ve trigliserid seviyesi 200-400ün üzerinde ise TPN kesilmelidir (22).
5.3.2.4. Elektrolitler Elektrolitler parenteral formüllerin bir kompanenti olarak uygulanirlar. Hastalarin volüm ekspansiyonu için sodyum kullanilmalidir. Klorid, sodyum ve potasyuma bagli bir anyondur ve asid-baz düzenlenmesinde çok önemlidir. Büyük klorid kayiplari, nazogastrik tüpten ya da diarede barsaklardan olur ve metabolik alkaloz gelisimi ile sonuçlanir (22). Metabolik asidozda, sodyum ve potasyum asetatin ilavesi gerekli olabilir. Bikarbonat tuzlari, TPN ile ayni hattan asla kullanilmamalidir (22).
25

single.php