Hiperglisemi açisindan en duyarli grup diabetli hastalardir. Bu hastalarda dekstroz infüzyon hizi 4 mg/kg/dk sinirinin üzerine çikarilmamalidir (18). 5. Asiri CO2 üretimi, 6. Hipoglisemi: TPN solüsyonu aniden kesildiginde hastaya baska glukoz kaynaklari da verilemiyorsa ortaya çikabilen bir komplikasyondur. Bu nedenle infüzyon tedricen azaltilarak sona erdirilir ve bu sirada hastanin enteral yoldan beslenmesi saglanir. 7. Metabolik asidoz veya alkaloz, 8. Hipernatremi, 9. Hiperkalemi, 10. Hipokalemi, 11. Hipokalsemi, 12. Hipofosfatemi, 13. Hiperlipidemi, 14. Pankreatit, 15. Yag embolisi sendromu, 16. Anemi, 17. Vitamin-D eksikligi, Vitamin-K eksikligi, 18. Esansiyel yag asitleri eksikligi, 19. Hipervitaminoz-A, hipervitaminoz-D Metabolik komplikasyonlardan korunmak için hastanin kliniginin ve laboratuvar parametrelerinin yakindan takib i gerekir (18).
C. Septik komplikasyonlar: TPN’ye gereksinimi olan hastalarin genellikle malign etyolojiye sahip olmasi, malnütrisyonun immun cevabi azaltmasi, verilen sivilarin hipertonik olmasi nedeniyle çesitli mikroorganizmalarin üremesine uygun olmasi ve kateterin uzun süre kalmasi TPN sirasinda enfektif komplikasyonlarin görülmesine neden olabilir. Kateter sepsisi %2.5-19 arasinda görülür ve sorumlu mikroorganizmalar çogunlukla Candida albicans, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus ve Streptococcusdur. TPN alan bir hastanin atesinin aniden yükselmesi halinde torba ve ara setler degistirilerek kültüre gönderilirken, atese neden olabilecek diger kaynaklar da arastirilmalidir. Baska bir odak saptanamamasi ve atesin 24 saatten uzun süre devam etmesi halinde ise kateter çikarilarak kültüre gönderilmelidir (18).
TPN sirasinda görülebilecek önemli sorunlarda biri de refeeding sendromu gelismesidir. Olay hala tam olarak açiklanamasa da gereksinimlerin üzerinde beslenme ile
2829. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ciddi malnütrisyonu olan gastrointestinal sistem kanserli hastalarda perioperatif total parenteral beslenmenin postoperatif morbidite ve mortalite üzerine etkileri - Sayfa 40
29 Hiperglisemi, TPN’nin en çok görülen metabolik komplikasyonudur. Bu daha çok diabet hastalarında veya formüle yağların konulamadığı ve çok miktarda glukoz verilmek zorunda kalınan hastalarda görülür. Ancak hiperglisemi nedeniyle TPN programını kesmek zorunda kalınan durumlar pek azdır. Gerektiğinde perfüzör aracılığıyla veya torbaya katılarak insülin verilebilir. Hipoglisemi daha çok TPN solüs...
Sepsisli hastalarda omega-3 yağ asidi ile desteklenmiş total parenteral beslenmenin biyokimyasal ve inflamatuar parametrelere etkisi - Sayfa 26
15 Çok şişeli sistemin kullanılması şişelerin, infüzyon setleri ve adaptörlerin sık sık değişmesi neticesinde infüzyon hızlarının kontrolünü zorlaştırdığı gibi enfektif komplikasyon riskini de artırır. Son zamanlarda her hasta için planlanmış günlük formülde bulunması gereken tüm besinlerin tek torbada karıştırılarak kullanılması yöntemi TPN’de önemli bir aşama olmuş, enfektif ve metabolik kompli...

29. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

beslenme
kateter
metabolik
neden
uzun
infüzyon


29. SAYFA ICERIGI

Hiperglisemi açisindan en duyarli grup diabetli hastalardir. Bu hastalarda dekstroz infüzyon hizi 4 mg/kg/dk sinirinin üzerine çikarilmamalidir (18). 5. Asiri CO2 üretimi, 6. Hipoglisemi: TPN solüsyonu aniden kesildiginde hastaya baska glukoz kaynaklari da verilemiyorsa ortaya çikabilen bir komplikasyondur. Bu nedenle infüzyon tedricen azaltilarak sona erdirilir ve bu sirada hastanin enteral yoldan beslenmesi saglanir. 7. Metabolik asidoz veya alkaloz, 8. Hipernatremi, 9. Hiperkalemi, 10. Hipokalemi, 11. Hipokalsemi, 12. Hipofosfatemi, 13. Hiperlipidemi, 14. Pankreatit, 15. Yag embolisi sendromu, 16. Anemi, 17. Vitamin-D eksikligi, Vitamin-K eksikligi, 18. Esansiyel yag asitleri eksikligi, 19. Hipervitaminoz-A, hipervitaminoz-D Metabolik komplikasyonlardan korunmak için hastanin kliniginin ve laboratuvar parametrelerinin yakindan takib i gerekir (18).
C. Septik komplikasyonlar: TPN’ye gereksinimi olan hastalarin genellikle malign etyolojiye sahip olmasi, malnütrisyonun immun cevabi azaltmasi, verilen sivilarin hipertonik olmasi nedeniyle çesitli mikroorganizmalarin üremesine uygun olmasi ve kateterin uzun süre kalmasi TPN sirasinda enfektif komplikasyonlarin görülmesine neden olabilir. Kateter sepsisi %2.5-19 arasinda görülür ve sorumlu mikroorganizmalar çogunlukla Candida albicans, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus ve Streptococcusdur. TPN alan bir hastanin atesinin aniden yükselmesi halinde torba ve ara setler degistirilerek kültüre gönderilirken, atese neden olabilecek diger kaynaklar da arastirilmalidir. Baska bir odak saptanamamasi ve atesin 24 saatten uzun süre devam etmesi halinde ise kateter çikarilarak kültüre gönderilmelidir (18).
TPN sirasinda görülebilecek önemli sorunlarda biri de refeeding sendromu gelismesidir. Olay hala tam olarak açiklanamasa da gereksinimlerin üzerinde beslenme ile
28

single.php