pnömoni orani, diger hastalardan %6-21 kat daha fazladir. Sikligi hastanin yattigi yogun bakim biriminin bakim kosullari, yatak sayisi, ventilatör destek tedavisinin süresine ve altta yatan hastaliga bagli olarak degisiklik gösterir. VIP sikligini belirleyen en önemli faktör destek tedavisinin süresidir. Destek tedavisinin süresi uzadikça her gün %1-3 artar. Mortalite riski, VIPli hastalarda 2-10 kat daha yüksektir (36-38). Ayrica travma hastalarinda VIP, akut AC hasari (ALI) gelisimi için açik bir risk faktörüdür ve artmis mortalite ve morbidite ile birliktedir (37).
5.5.1. VIP türleri ve mikrobiolojik etiyoloji VIPin mikrobiolojik etiyolojisi, enfeksiyonun basladigi güne göre çesitlidir (37). Erken baslangiçli VIP: Mekanik ventilasyon uygulamaya baslandiktan sonraki ilk 4 günde gelisir. Neden olan mikroorganizmalar toplumsal kazanilmis pnömonideki gibi Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae ve Moraxella catarrhalisdir. Tedavileride benzerdir (40). Geç baslangiçli VIP: Mekanik ventilasyonun baslamasindan sonraki 5 ya da daha sonraki günlerde baslar. Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumanni, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae ve Enterobacteriaceae türleri en sik etkenlerdir. Bu patojenler antibiyotik lere rezistans patojenlerdir. Tedavide daha güçlü antibiyotik ler ve antibiyotik kombinasyonlari gerekebilir (40).
5.5.2. Patogenez Yogun bakim hastasinda pnömo ni gelisimi patogenezinde baslica 3 asama sözkonusudur. Patojen mikroorganizma ile kolonizasyon, defans mekanizmalarinin bozulmasi ve virulansi yüksek mikroorganizmalarin varligi bunlar arasinda sayilabilir (41). Mikroorganizma alt solunum yoluna üç yolla girmektedir (36):
A. Üst solunum sistemi ve gastrointestinal sistem salgilarinin aspirasyonu, B. Ventilatör devresi içinden inhalasyon ve aspirasyon sirasinda inokülasyon, C. Hematojen yol. Hasta bakimi veren kisilerin elleriyle ve hasta bakiminda kullanilan aletlerin kontaminasyonu sonucu patojenleri hastaya tasimasi VIPte temel bulas yolunu olusturur. Solunum destek tedavisinde kullanilan ventilatör devreleri, nemlendiriciler ve kullanilan aspirasyon sondalari gerek çevreden gerekse islemi yapan personelin elleri araciligi ile kontamine olabilir. Ventilatör devreleri içinde biriken su, özellikle bakteri gelisimi için çok uygun bir ortamdir. Bu nedenle ventilatör devrelerinin özellikle ilk 10 gün içinde en fazla üç
3132. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Mekanik ventilatör ile ilişkili pnömoninin önlenmesinde devamlı subglottik aspirasyonun etkisi - Sayfa 9
yaklaşık % 25-40’ı mide kaynaklıdır. Mide mekanik ventilasyon uygulanan yoğun bakım hastalarında patojenler için bir rezervuar olabilir (30). VİP, daha nadir olarak mide içeriğinin makroaspirasyonu, ventilatör devrelerinde kondanse olan sıvının hastanın havayoluna drene olması, devrelerin doğru olmayan şekilde manipülasyonu, kontamine gereçlerle manuel ventilasyon ve trakeal aspirasyon, nebulizer...
Solunum cihazına bağlı pnömonili hastalarda soluk havasındaki nitrik oksit ve hidrojen peroksitin tanısal değerleri - Sayfa 30
Solunum cihazının destek süresi uzadıkça solunum cihazı ilintili pnömoni riski artmaktadır. Chastre ve arkadaşlarının (92), yaptığı bir çalışmada VIP insidansı, %8-28 arasında tespit edilmiştir. Solunum cihazına bağlı hastalarda ilk günlerde pnömoni riski daha fazladır. Solunum cihazına bağlı ilk 5 günde her gün için risk %5, 5-10 günlük solunum cihazı destek süresi için risk her gün için %2 ve 10...

32. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

pnömoni
mekanik
ventilasyon
pnömo
hasta
aspirasyon


32. SAYFA ICERIGI

pnömoni orani, diger hastalardan %6-21 kat daha fazladir. Sikligi hastanin yattigi yogun bakim biriminin bakim kosullari, yatak sayisi, ventilatör destek tedavisinin süresine ve altta yatan hastaliga bagli olarak degisiklik gösterir. VIP sikligini belirleyen en önemli faktör destek tedavisinin süresidir. Destek tedavisinin süresi uzadikça her gün %1-3 artar. Mortalite riski, VIPli hastalarda 2-10 kat daha yüksektir (36-38). Ayrica travma hastalarinda VIP, akut AC hasari (ALI) gelisimi için açik bir risk faktörüdür ve artmis mortalite ve morbidite ile birliktedir (37).
5.5.1. VIP türleri ve mikrobiolojik etiyoloji VIPin mikrobiolojik etiyolojisi, enfeksiyonun basladigi güne göre çesitlidir (37). Erken baslangiçli VIP: Mekanik ventilasyon uygulamaya baslandiktan sonraki ilk 4 günde gelisir. Neden olan mikroorganizmalar toplumsal kazanilmis pnömonideki gibi Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae ve Moraxella catarrhalisdir. Tedavileride benzerdir (40). Geç baslangiçli VIP: Mekanik ventilasyonun baslamasindan sonraki 5 ya da daha sonraki günlerde baslar. Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumanni, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae ve Enterobacteriaceae türleri en sik etkenlerdir. Bu patojenler antibiyotik lere rezistans patojenlerdir. Tedavide daha güçlü antibiyotik ler ve antibiyotik kombinasyonlari gerekebilir (40).
5.5.2. Patogenez Yogun bakim hastasinda pnömo ni gelisimi patogenezinde baslica 3 asama sözkonusudur. Patojen mikroorganizma ile kolonizasyon, defans mekanizmalarinin bozulmasi ve virulansi yüksek mikroorganizmalarin varligi bunlar arasinda sayilabilir (41). Mikroorganizma alt solunum yoluna üç yolla girmektedir (36):
A. Üst solunum sistemi ve gastrointestinal sistem salgilarinin aspirasyonu, B. Ventilatör devresi içinden inhalasyon ve aspirasyon sirasinda inokülasyon, C. Hematojen yol. Hasta bakimi veren kisilerin elleriyle ve hasta bakiminda kullanilan aletlerin kontaminasyonu sonucu patojenleri hastaya tasimasi VIPte temel bulas yolunu olusturur. Solunum destek tedavisinde kullanilan ventilatör devreleri, nemlendiriciler ve kullanilan aspirasyon sondalari gerek çevreden gerekse islemi yapan personelin elleri araciligi ile kontamine olabilir. Ventilatör devreleri içinde biriken su, özellikle bakteri gelisimi için çok uygun bir ortamdir. Bu nedenle ventilatör devrelerinin özellikle ilk 10 gün içinde en fazla üç
31

single.php