Solunum yollarindaki sekresyondan gram boyamasi ve kültür: Trakeal aspiratin mikroskobik incelemesinde bol lökosit ve lökosit içinde bakteri görülmesi VIP tanisinda kullanilmaktadir. Ancak bu incelemenin özgüllük ve duyarliligi düsüktür. Gram boyamada lökosit ve bakteri görülmemesi VIP tanisini dislamaz. Yine, intraselüler veya gram (+) zincirli bakterilerin varligi, antibiyotik rejiminin baslanmasina yardimci olabilir ama pnömoni tanisi koydurmaz. Gram boyamasi ancak diger klinik ve labarotuvar bulgularinin varliginda kisitli bilgi veren bir inceleme yöntemidir (36,37).
Trakeal aspirat kültürlerinde etken üremesi her zaman VIP varligini göstermez. VIP varliginda bile, trakeal aspirat kültüründe üreyen ajan her zaman gerçek etkeni göstermez. Ayrica koloni sayisinin yüksek bulunmasida tani için delil degildir. Endotrakel tüp takilirken ne kadar dikkat edilirse edilsin agizbogaz florasi bakterileri trakeaya tasinir. Agiz ve bogazda olan sekresyonlar tüp kenarindan alt solunum yollarina dogru aspire edilir. Bu nedenle bogazda bulunan normal flora bakterileri ve bogazda kolonizasyon yapmis mikroorganizmalar enfeksiyon bulunmamasi durumunda bile trakeal aspirat kültüründe ürer. Bu nedenle direkt aspirasyon sondasi ile yapilan kültürlerde üreyen etkenler gerçek patojeni göstermeyebilir (36,37).
Alt hava yollarinda, entübasyondan sonraki birkaç saat içinde mikroorganizmala r kolonize olur. Bununla birlikte, Acinetobacter baumanni, Pseudomonas aeruginosa ve metisilin dirençli Staphylococcus aureus varligi, artmis mortalitenin açik bir delilidir. Bu bakterilerin neden oldugu VIPli hastalarda mikrobiolojik incelemenin yapilmasi faydalidir. Ayrica mikrobiolojik testler baslangiç antibiyotik seçiminin saptanmasinda kullanilmalidir (37).
Respiratuar örneklerin direkt alinmasi, hastalarin baslangiç degerlendirilmesinin bir parçasi olarak kullanilmalidir. VIP tanisi için sensitivite %100 degildir. Bu nedenle tani, baslangiç tani kriterlerine göre yeni bir pulmoner opasite görülmesine ya da baslangiç degerlerinden birinin gerilemesine göre konulur. Antibiyotik ve steroid kullanimi, tani tekniklerinin sensitivitesini azaltarak yanlis negatif sonuçlara neden olabilir. VIP süphesi durumunda, invaziv örnekler ve trakeal aspiratla birlikte direk boyamanin degerlendirilmesi uygundur. Örneklerde gram boyama sonuçlari negatif olsa bile, kültür sonuçlari beklenmeden genis spektrumlu antibiyotik baslanmalidir (37). Bronkoalveoler lavaj (BAL) ve korumali firçalama (PSB) ile alinan örnekler: Gerçek patojenleri kolonize olmus mikroorganizmalardan ayirmak için daha güvenilir olan örnek alma yöntemleridir. BAL incelemesi veya akciger aspirasyonu gibi invazif ve teknik ekipman
3435. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ventilatör ilişki pnömoni tanısında kullanılan endotrakeal aspirat kültürü ile mini-bal kültürünün karşılaştırılması - Sayfa 27
tanıda başka enfeksiyon odağı elimine edilmelidir. Balgamın direkt bakısı ve kültür incelemeleri Mycobacterium tuberculosis ve Legionella spp. gibi sınırlı mikroorganizmalar için güvenilir sonuç verebilir. Ancak diğer mikroorganizmalar için tanı değeri sınırlıdır. Plevra sıvısı varlığında rutin biyokimyasal ve mikrobiyolojik tetkikler yapılmalıdır. Solunum yolu örneklerinin niteliği son derece ön...

35. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kültür
trakeal
hastalarda
aspirat
neden
antibiyotik


35. SAYFA ICERIGI

Solunum yollarindaki sekresyondan gram boyamasi ve kültür: Trakeal aspiratin mikroskobik incelemesinde bol lökosit ve lökosit içinde bakteri görülmesi VIP tanisinda kullanilmaktadir. Ancak bu incelemenin özgüllük ve duyarliligi düsüktür. Gram boyamada lökosit ve bakteri görülmemesi VIP tanisini dislamaz. Yine, intraselüler veya gram (+) zincirli bakterilerin varligi, antibiyotik rejiminin baslanmasina yardimci olabilir ama pnömoni tanisi koydurmaz. Gram boyamasi ancak diger klinik ve labarotuvar bulgularinin varliginda kisitli bilgi veren bir inceleme yöntemidir (36,37).
Trakeal aspirat kültürlerinde etken üremesi her zaman VIP varligini göstermez. VIP varliginda bile, trakeal aspirat kültüründe üreyen ajan her zaman gerçek etkeni göstermez. Ayrica koloni sayisinin yüksek bulunmasida tani için delil degildir. Endotrakel tüp takilirken ne kadar dikkat edilirse edilsin agizbogaz florasi bakterileri trakeaya tasinir. Agiz ve bogazda olan sekresyonlar tüp kenarindan alt solunum yollarina dogru aspire edilir. Bu nedenle bogazda bulunan normal flora bakterileri ve bogazda kolonizasyon yapmis mikroorganizmalar enfeksiyon bulunmamasi durumunda bile trakeal aspirat kültüründe ürer. Bu nedenle direkt aspirasyon sondasi ile yapilan kültürlerde üreyen etkenler gerçek patojeni göstermeyebilir (36,37).
Alt hava yollarinda, entübasyondan sonraki birkaç saat içinde mikroorganizmala r kolonize olur. Bununla birlikte, Acinetobacter baumanni, Pseudomonas aeruginosa ve metisilin dirençli Staphylococcus aureus varligi, artmis mortalitenin açik bir delilidir. Bu bakterilerin neden oldugu VIPli hastalarda mikrobiolojik incelemenin yapilmasi faydalidir. Ayrica mikrobiolojik testler baslangiç antibiyotik seçiminin saptanmasinda kullanilmalidir (37).
Respiratuar örneklerin direkt alinmasi, hastalarin baslangiç degerlendirilmesinin bir parçasi olarak kullanilmalidir. VIP tanisi için sensitivite %100 degildir. Bu nedenle tani, baslangiç tani kriterlerine göre yeni bir pulmoner opasite görülmesine ya da baslangiç degerlerinden birinin gerilemesine göre konulur. Antibiyotik ve steroid kullanimi, tani tekniklerinin sensitivitesini azaltarak yanlis negatif sonuçlara neden olabilir. VIP süphesi durumunda, invaziv örnekler ve trakeal aspiratla birlikte direk boyamanin degerlendirilmesi uygundur. Örneklerde gram boyama sonuçlari negatif olsa bile, kültür sonuçlari beklenmeden genis spektrumlu antibiyotik baslanmalidir (37). Bronkoalveoler lavaj (BAL) ve korumali firçalama (PSB) ile alinan örnekler: Gerçek patojenleri kolonize olmus mikroorganizmalardan ayirmak için daha güvenilir olan örnek alma yöntemleridir. BAL incelemesi veya akciger aspirasyonu gibi invazif ve teknik ekipman
34

single.php