isteyen incelemeler tedaviye yanit vermeyen veya birincil hastalik nedeniyle etkenin mutlak bilinmesi gerektigi durumlarda uygulanmaktadir (37). Seri halde alinan endotrakeal aspirat kültürü: Hastada VIP bulgusu olmadan 2-3 gün aralikla yapilan seri trakeal aspirat kültürlerinde üremeler, VIP ortaya çiktiginda ampirik antibiyotik baslanmasinda yol gösterici olabilir (37).
Invaziv örneklerde, %1in üzerinde epitel hücresinin varligi durumunda %10un altinda nötrofil var ise orofaringeal kontaminasyon oldugu düsünülür. Nonbronkoskopik yöntemle orofarengeal sekresyondan kontamine olmayan örneklerin alinmasi zordur (37).
5.5.6. Tedavi VIP, potansiyel siddetli bir enfeksiyondur. Patojenlere duyarli antibiyotik ler kullanilsa bile etkinligi sinirlidir. Antibiyotik lerin baslanma zamani, hastaligin dogal seyri sirasinda kritik öneme sahiptir. VIP süphesi olan hastalara 12 saat içinde antibiyotik tedavisi baslanmalidir. Haemophilus influenzae ve Staphylococcus aureus için 7-14 günlük tedavi yeterli iken, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumanni, gram (-) nekrotizan pnömoni, kavitasyon vakalari, multilober pnömoni ve malnütrisyonda, 14-21 gün antibiyotik tedavisi önerilmektedir (37). Pseudomonas aeruginosanin etken oldugu VIP, yüksek oranda ölümcüldür. Pseudomonas aeruginosa için monoterapi direnç gelisimine neden olur ve kombinasyon tedavisinden daha fazla mortalite gözlenir. Bu nedenle ampirik tedavi rejimi 2li antibiyotik içermelidir. Metisilin dirençli Staphylococcus aureusun endemik görüldügü yerlerde vankomisin tek tercih olabilir (37). Acinetobacter baumanninin etken oldugu VIP, antibiyoterapiye yüksek rezistans gösterir, %97 vakada florokinolonlara, %70 vakada aminoglikozidlere, sefalosporinlere ve laktamlara direnç gösterir. Imipeneme dirençli türlerde, en iyi antibiyotik tedavisi sulbaktam veya karbapenem tarafindan saglanir (37). Nosokomiyal pnömonili vakalarin %35inde, anaeroblar etken olarak bulunurken, VIPde izolasyonu oldukça düsüktür (%1.1-3.5). Izolasyonun düsük olmasinin nedeni ise kullanilan tanisal tekniklerin yeterli olmamasidir. Anaeroblarin izolasyonu için, örnek alindiktan sonraki 30 dk içinde laboratuvara ulastirilmasi ve kültürünün yapilmasi gereklidir (37). Candida spp, antibiyotik terapisi alan hastalarin solunum yolu örneklerinde oldukça sik saptanmistir. Candida spp, nötropenik hastalar hariç VIPe neden olmaz.
3536. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sağlık çalışanlarının el yıkama alışkanlıklarını geliştirtirmede precede modelinin kullanımı - Sayfa 36
ventilasyonun sıklıkla uygulanıyor olmasıdır. YBÜ'lerinde gelişen hastane enfeksiyonlardan sıklıkla soyutlanan mikroorganizmalar arasında Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter spp, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, koagulaz negatif stafilokoklar (KNS) ve enterokoklar bulunmaktadır YBÜ'sinde gözlenen enfeksiyonlardan S.aureus, KNS, enterokok türleri ...
Entübasyon tüpü kaf basınçlarının alt ve üst sınırda tutulmasının ventilatör ilişkili pnömoni insidansına etkisi - Sayfa 21
12 2.7 VİP Etkenleri VİP’de etkenler pnömonin başlangıç zamanına göre sınıflandırılmakta; ilk dört günde oluşan pnömoniler erken dönem VİP, dört günden sonra oluşan pnömoniler geç dönem VİP olarak sınıflanmaktadır. Erken ve geç dönem arasındaki en önemli farklar etken patojen, klinik seyir ve prognozdur (7). Erken dönem VİP’de başlıca etkenler Haemophilus influenzae, Metisiline duyarlı Staphyloc...

36. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

direnç
aeruginosa
staphylococcus
pseudomonas
aureus
gram


36. SAYFA ICERIGI

isteyen incelemeler tedaviye yanit vermeyen veya birincil hastalik nedeniyle etkenin mutlak bilinmesi gerektigi durumlarda uygulanmaktadir (37). Seri halde alinan endotrakeal aspirat kültürü: Hastada VIP bulgusu olmadan 2-3 gün aralikla yapilan seri trakeal aspirat kültürlerinde üremeler, VIP ortaya çiktiginda ampirik antibiyotik baslanmasinda yol gösterici olabilir (37).
Invaziv örneklerde, %1in üzerinde epitel hücresinin varligi durumunda %10un altinda nötrofil var ise orofaringeal kontaminasyon oldugu düsünülür. Nonbronkoskopik yöntemle orofarengeal sekresyondan kontamine olmayan örneklerin alinmasi zordur (37).
5.5.6. Tedavi VIP, potansiyel siddetli bir enfeksiyondur. Patojenlere duyarli antibiyotik ler kullanilsa bile etkinligi sinirlidir. Antibiyotik lerin baslanma zamani, hastaligin dogal seyri sirasinda kritik öneme sahiptir. VIP süphesi olan hastalara 12 saat içinde antibiyotik tedavisi baslanmalidir. Haemophilus influenzae ve Staphylococcus aureus için 7-14 günlük tedavi yeterli iken, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumanni, gram (-) nekrotizan pnömoni, kavitasyon vakalari, multilober pnömoni ve malnütrisyonda, 14-21 gün antibiyotik tedavisi önerilmektedir (37). Pseudomonas aeruginosanin etken oldugu VIP, yüksek oranda ölümcüldür. Pseudomonas aeruginosa için monoterapi direnç gelisimine neden olur ve kombinasyon tedavisinden daha fazla mortalite gözlenir. Bu nedenle ampirik tedavi rejimi 2li antibiyotik içermelidir. Metisilin dirençli Staphylococcus aureusun endemik görüldügü yerlerde vankomisin tek tercih olabilir (37). Acinetobacter baumanninin etken oldugu VIP, antibiyoterapiye yüksek rezistans gösterir, %97 vakada florokinolonlara, %70 vakada aminoglikozidlere, sefalosporinlere ve laktamlara direnç gösterir. Imipeneme dirençli türlerde, en iyi antibiyotik tedavisi sulbaktam veya karbapenem tarafindan saglanir (37). Nosokomiyal pnömonili vakalarin %35inde, anaeroblar etken olarak bulunurken, VIPde izolasyonu oldukça düsüktür (%1.1-3.5). Izolasyonun düsük olmasinin nedeni ise kullanilan tanisal tekniklerin yeterli olmamasidir. Anaeroblarin izolasyonu için, örnek alindiktan sonraki 30 dk içinde laboratuvara ulastirilmasi ve kültürünün yapilmasi gereklidir (37). Candida spp, antibiyotik terapisi alan hastalarin solunum yolu örneklerinde oldukça sik saptanmistir. Candida spp, nötropenik hastalar hariç VIPe neden olmaz.
35

single.php