6. GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalisma Yüzüncü Yil Üniversitesi Tip Fakültesi Anestezioloji ve Reanimasyon ünitesinde 01-02-2005/30-10-2005 tarihleri arasinda yapildi. Yüzüncü Yil Üniversitesi Tip Fakültesi Etik Kurul Onayi ve hasta yakinlarinin rizasi alindiktan sonra, yaslari 18-65 arasinda degisen, en az 7 gün mekanik ventilasyon destegi alan, 60 hasta çalismaya dahil edildi. Çocuk hasta, beyin ölümü varligi, akciger enfeksiyonu, kronik obstrüktif akciger hastaligi, ARDS, aspirasyon öyküsü olan hastalar ve yogun bakim ünitesine kabulünde VIP tani kriterlerine sahip olan olgular çalisma disi tutuldu.
Hastalar yogun bakima kabul edildikten sonra, 7 French üç yollu santral venöz kataterle, internal juguler venden santral venöz kataterizasyon, radial arterden 20 Gauge intraketle arter kanülasyonu yapildi. 18 Inch nazogastrik sonda ve idrar sondasi takildi.
Hastalar gelis sirasina göre rastgele 3 gruba ayrildi. Günlük kalori ihtiyaci 25-30 kcal/kg olacak sekilde, %45 karbonhidrat, %35 lipid ve %20 protein olarak planlandi. Birinci gruba enteral beslenme solusyonlari, ikinci gruba TPN, üçüncü gruba ise TPN karisimina eklenen 40 gr/gün glutamin verildi. Çalisma süresince TPN alan diger 2 gruba da barsak beslenmesi için 10 mL /saat enteral beslenme solusyonu verildi.
Enteral beslenme solusyonu olarak 1 kcal/ml içeren uygun enteral solusyonlardan, hesaplanan günlük ihtiyaca göre infüzyon pompasi ile verildi.
TPN hazirlanirken, hastalara 1 mL/kcal olacak sekilde %20-30 dekstroz, %20 lipid ve %5.4-10 protein içeren aminoasit solusyonlari kullanildi. Hastanin klinik durumuna göre karbonhidrat, lipid ve protein içerigi degistirildi. Beslenme ekibi üyesi personel tarafindan tek torbada TPN karisimi hazirlandi. Hastalarin kan sekerine göre karisim insülinle tamponize edildi. Hastanin elektrolitlerine göre replasman tedavisi yapildi. Beslenmeye, planlanan günlük kalori ihtiyacinin 1/3ü ile basland i. 3. gün tam doza ulasildi.
Yogun bakima alinan hastalara rutin olarak ampisilin/sulbaktam 3×1 gr, H2 reseptör blokörü 4×50 mg, asetilsistein 3×300 mg baslandi. Tam doz beslenmeye geçildikten sonra, enteral grubundaki hastalara sukralfat ve asetilsisteinin oral formlarina geçildi.
Çalisma süresince hastanin yogun bakima kabulünden sonraki gün ve 4. gün olmak üzere derin trakeal aspiratla alinan solunum yolu örneklerinde gram boyama ile lökosit ve mikroorganizma bakildi ve kültür gönderildi. Gram yaymada lökositler numerik ile : Lökosit yok ya da tek tük lökosit varsa: 0 Lökosit 2-6 arasi ise: 1 Bol lökosit varsa: 2
3738. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Beslenmenin kanserli hastaların ağrı tedavisine etkileri Nutritionel factors in - Sayfa 31
31 4.4. Parenteral beslenme desteği: Malnütrisyonlu hastalar için parenteral beslenme enteral beslenmeye alternatif olarak kullanılabilecek güvenilir bir yoldur. Total parenteral nütrisyon (TPN); orta dereceli anoreksi ve kusma gibi tedavi siklusları ile ilişki gösteren yakınmaları olan hastalarda ve bazal metabolik durumu nispeten iyi olan düşük risk grubundaki hastalarda endike değildir. Malnü...
Malnütrisyona bağlı postoperatif komplikasyonlarda hemşirelik bakımı hakkında hemşirelerin bilgi düzeyi - Sayfa 32
90'dır. 2.Beslenme yetersizliği olan ve enteral yolların uygun olmadığı kaşektik hastaların ameliyata hazırlanması. 3. Ağır travma, sepsis ve yanıklar (gastrointestinal sistem fonksiyonları paralitik ileus nedeniyle yeterli olmayan hastalar). 4. Kısa barsak sendromu (enteral beslenmeyi tolere edemeyen ileri derece kısa barsaklı (<100cm) hastalar). 5. İnflamatuar bağırsak hastalıkları (Crohn ha...

38. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hasta
beslenme
enteral
hastalar
kalori
olan


38. SAYFA ICERIGI

6. GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalisma Yüzüncü Yil Üniversitesi Tip Fakültesi Anestezioloji ve Reanimasyon ünitesinde 01-02-2005/30-10-2005 tarihleri arasinda yapildi. Yüzüncü Yil Üniversitesi Tip Fakültesi Etik Kurul Onayi ve hasta yakinlarinin rizasi alindiktan sonra, yaslari 18-65 arasinda degisen, en az 7 gün mekanik ventilasyon destegi alan, 60 hasta çalismaya dahil edildi. Çocuk hasta, beyin ölümü varligi, akciger enfeksiyonu, kronik obstrüktif akciger hastaligi, ARDS, aspirasyon öyküsü olan hastalar ve yogun bakim ünitesine kabulünde VIP tani kriterlerine sahip olan olgular çalisma disi tutuldu.
Hastalar yogun bakima kabul edildikten sonra, 7 French üç yollu santral venöz kataterle, internal juguler venden santral venöz kataterizasyon, radial arterden 20 Gauge intraketle arter kanülasyonu yapildi. 18 Inch nazogastrik sonda ve idrar sondasi takildi.
Hastalar gelis sirasina göre rastgele 3 gruba ayrildi. Günlük kalori ihtiyaci 25-30 kcal/kg olacak sekilde, %45 karbonhidrat, %35 lipid ve %20 protein olarak planlandi. Birinci gruba enteral beslenme solusyonlari, ikinci gruba TPN, üçüncü gruba ise TPN karisimina eklenen 40 gr/gün glutamin verildi. Çalisma süresince TPN alan diger 2 gruba da barsak beslenmesi için 10 mL /saat enteral beslenme solusyonu verildi.
Enteral beslenme solusyonu olarak 1 kcal/ml içeren uygun enteral solusyonlardan, hesaplanan günlük ihtiyaca göre infüzyon pompasi ile verildi.
TPN hazirlanirken, hastalara 1 mL/kcal olacak sekilde %20-30 dekstroz, %20 lipid ve %5.4-10 protein içeren aminoasit solusyonlari kullanildi. Hastanin klinik durumuna göre karbonhidrat, lipid ve protein içerigi degistirildi. Beslenme ekibi üyesi personel tarafindan tek torbada TPN karisimi hazirlandi. Hastalarin kan sekerine göre karisim insülinle tamponize edildi. Hastanin elektrolitlerine göre replasman tedavisi yapildi. Beslenmeye, planlanan günlük kalori ihtiyacinin 1/3ü ile basland i. 3. gün tam doza ulasildi.
Yogun bakima alinan hastalara rutin olarak ampisilin/sulbaktam 3×1 gr, H2 reseptör blokörü 4×50 mg, asetilsistein 3×300 mg baslandi. Tam doz beslenmeye geçildikten sonra, enteral grubundaki hastalara sukralfat ve asetilsisteinin oral formlarina geçildi.
Çalisma süresince hastanin yogun bakima kabulünden sonraki gün ve 4. gün olmak üzere derin trakeal aspiratla alinan solunum yolu örneklerinde gram boyama ile lökosit ve mikroorganizma bakildi ve kültür gönderildi. Gram yaymada lökositler numerik ile : Lökosit yok ya da tek tük lökosit varsa: 0 Lökosit 2-6 arasi ise: 1 Bol lökosit varsa: 2
37

single.php