Mikroorganizma yoksa: 0 Mikroorganizma varsa:1 olarak degerlendirildi.
Günlük lökosit takib i yapildi. 10000 mm3ün üzeri lökositoz, 4000mm3ün alti lökopeni olarak kabul edildi. 7 günlük sürede 3 kez CRP, 2 kez sedimentasyon takibi yapildi. Günlük sürekli ates kontrolü yapildi. 38 0Cnin üzeri ates kabul edildi. Ates 39 0Cnin üzerine çiktigi zaman kan kültürü gönderildi. Hastalarin günlük akciger grafisi ile infiltrasyon gelisip gelismedigi kontrol edildi. Yeni gelisen pürülan sekresyon olup olmadigi, sekresyon miktarinda artis, sekresyonlarin karakterinde degisiklik olup olmadigi veya derin trakeal aspirasyon ihtiyacinin artip artmadigi takip edildi. Günlük rutin 4×1 arteriyel kan gazi bakildi. Her gün akcigerleri dinlenerek yeni ral ya da bronsiyal solunum sesleri gelisip gelismedigi takip edildi.
Elde edilen verilerin istatistiksel anlamliligi; ki-kare testi ile degerlendirildi. Gruplar arasi ve grup içi karsilastirmalar için korelasyon testi uygulandi.
p>0.05 anlamsiz, p< 0.05 anlamli, p<0.01 ileri derecede anlamli, p<0.001 çok ileri derecede anlamli olarak kabul edildi. 3839. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Perioperatif magnezyum sülfat uygulamasının desfluranın minimal alveolar konsantrasyon değeri üzerine etkilerinin bispektral indeks monitorizasyonu ile araştırılması - Sayfa 43
Remifentanil 0,15 µg/kg/dk infüzyon seklinde verildi. BIS degeri 45-55 arasinda oldugu halde, analjezinin yetersiz oldugu anlasildiginda (kalp atimi ve ortalama arter basincinin baz degerinden %20 arttigi durumlarda) remifentanil dozu tedricen artirildi. Ayni sekilde hipotansiyon gelistiginde (kalp atimi ve ortalama arter basincinin baz degerinden %20 azaldigi veya sistolik arter basincinin 90 mmH...

39. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

edildi
grup
anlamli
arasi
istatistiksel
gruplar


39. SAYFA ICERIGI

Mikroorganizma yoksa: 0 Mikroorganizma varsa:1 olarak degerlendirildi.
Günlük lökosit takib i yapildi. 10000 mm3ün üzeri lökositoz, 4000mm3ün alti lökopeni olarak kabul edildi. 7 günlük sürede 3 kez CRP, 2 kez sedimentasyon takibi yapildi. Günlük sürekli ates kontrolü yapildi. 38 0Cnin üzeri ates kabul edildi. Ates 39 0Cnin üzerine çiktigi zaman kan kültürü gönderildi. Hastalarin günlük akciger grafisi ile infiltrasyon gelisip gelismedigi kontrol edildi. Yeni gelisen pürülan sekresyon olup olmadigi, sekresyon miktarinda artis, sekresyonlarin karakterinde degisiklik olup olmadigi veya derin trakeal aspirasyon ihtiyacinin artip artmadigi takip edildi. Günlük rutin 4×1 arteriyel kan gazi bakildi. Her gün akcigerleri dinlenerek yeni ral ya da bronsiyal solunum sesleri gelisip gelismedigi takip edildi.
Elde edilen verilerin istatistiksel anlamliligi; ki-kare testi ile degerlendirildi. Gruplar arasi ve grup içi karsilastirmalar için korelasyon testi uygulandi.
p>0.05 anlamsiz, p< 0.05 anlamli, p<0.01 ileri derecede anlamli, p<0.001 çok ileri derecede anlamli olarak kabul edildi. 38

single.php