1. ÖZET Bu çalismada, mekanik ventilatör destegi saglanan hastalarda, ventilatör iliskili pnömoni gelisimini önlemede, glutamin destekli total parenteral beslenme nin (TPN), enteral ve total parenteral beslenmeye bir üstünlügü olup olmadiginin arastirilmasi amaçlandi. Mekanik ventilatör destegine ihtiyaci olan, yogun bakim ünitesine alinan 60 olgu, rastgele 3 gruba ayrildi. Birinci gruba enteral, ikinci gruba TPN, üçüncü gruba ise glutamin destekli TPN baslandi. Hastalarda 7 gün boyunca ventilatör iliskili pnömoni gelisip gelismedigi takip edildi. Gruplar arasinda demografik veriler, kronik hastalik, steroid tedavisi, gögüs tüpü varligi, derin trakeal aspirat kültürleri ve kan kültüründe üreme, gram yaymada mikroorganizma ve lökosit görülmesi, ates, lökositoz, sekresyon artisi, ral, O2 ihtiyacinda artis, akciger infiltrasyonu ve VIP gelisimi açisindan istatistiksel olarak fark bulunmadi. Ates, lökositoz, CRP ve sedimentasyon degerleri arasinda herhangi bir korelasyon görülmedi. Sonuç olarak VIP, glutamin destekli TPN grubunda daha az gelismesine karsilik, gruplar arasindaki farklilik istatistiksel olarak anlamli bulunmadi. Glutamin destekli TPN nin, VIP gelisimin önlemede, enteral beslenme ve tek TPNye bir üstünlügü olmadigi kanisina varildi. Bu konuda daha ileri çalismalar yapilmasina ihtiyaç vardir.
34. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

enteral
pnömoni
glutamin
destekli
beslenme
olan


4. SAYFA ICERIGI

1. ÖZET Bu çalismada, mekanik ventilatör destegi saglanan hastalarda, ventilatör iliskili pnömoni gelisimini önlemede, glutamin destekli total parenteral beslenme nin (TPN), enteral ve total parenteral beslenmeye bir üstünlügü olup olmadiginin arastirilmasi amaçlandi. Mekanik ventilatör destegine ihtiyaci olan, yogun bakim ünitesine alinan 60 olgu, rastgele 3 gruba ayrildi. Birinci gruba enteral, ikinci gruba TPN, üçüncü gruba ise glutamin destekli TPN baslandi. Hastalarda 7 gün boyunca ventilatör iliskili pnömoni gelisip gelismedigi takip edildi. Gruplar arasinda demografik veriler, kronik hastalik, steroid tedavisi, gögüs tüpü varligi, derin trakeal aspirat kültürleri ve kan kültüründe üreme, gram yaymada mikroorganizma ve lökosit görülmesi, ates, lökositoz, sekresyon artisi, ral, O2 ihtiyacinda artis, akciger infiltrasyonu ve VIP gelisimi açisindan istatistiksel olarak fark bulunmadi. Ates, lökositoz, CRP ve sedimentasyon degerleri arasinda herhangi bir korelasyon görülmedi. Sonuç olarak VIP, glutamin destekli TPN grubunda daha az gelismesine karsilik, gruplar arasindaki farklilik istatistiksel olarak anlamli bulunmadi. Glutamin destekli TPN nin, VIP gelisimin önlemede, enteral beslenme ve tek TPNye bir üstünlügü olmadigi kanisina varildi. Bu konuda daha ileri çalismalar yapilmasina ihtiyaç vardir.
3

single.php