7.2.Olgularin Klinik Tanilari: Çalismaya alinan hastalarin klinik tanilari, Tablo 7 de gösterilmistir.

TANI Elektrik çarpmasi SAK+serebellar hematom Hipoksik ensefalopati Preeklampsi Opere özefagus Ca Kafa travmasi Hellp sendromu AC kontüzyonu Postop mandibula fraktürü Subdural hematom Intoksikasyon Subklavian arter kesisi SAK Beyin ödemi Postop strongüle herni Guillan Barre sendromu Serebral infakt Dilate kardiomiyopati Ponsta kanama Opere GIS kanama Fulminant hepatit Serebellar hematom Femoral arter kesisi Epidural hematom Diabetik ketoasidoz Opere volvulus Intraserebral hematom Özefagoaortik fistül Ventriküler fibrilasyon Atesli silah yaralanmasi Apendektomi sonrasi kardiak arrest Opere kolon Ca TOPLAM

Grup I 2 1 2 1 1 4 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

Grup II 0 0 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20

Grup III 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 20

TOPLAM 2 1 3 1 2 7 2 2 1 6 3 1 3 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 60

7.3. Kronik Hastalik, Steroid Tedavisi ve Gögüs Tüpü: Gruplar arasinda kronik hastalik, steroid tedavisi ve gögüs tüpü takilmasi açisindan istatistiksel olarak anlamli fark saptanmadi (Tablo 8).

4041. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Serebellar infarktta etyoloji, lokalizasyon ve prognoz - Sayfa 27
Rezonans Görüntülemenin (MRG) pratiğe girmesiyle, hastaları erken dönemde tanıma ve prognozları hakkında önceden karar verebilme ve tedaviyi yönlendirmede büyük gelişmeler olmuştur. Serebellar kanamalar genellikle dentat nükleus etrafında olur ve kanama superior serebellar arterin distal dallarından veya posterior inferior serebellar arterden kaynaklanır (53). Serebellar hematomlarda beyin sapı k...
Spontan serebellar hematomlar - Sayfa 77
Opere olan 31 hastanın 1. yıl sonunda ex olan 15 tanesinin hacim ortalaması 27,007 cm3, 1. yıl sonunda yaşayan 16 tanesinin hacim ortalaması 21,050 cm3 olarak bulundu. Yaptığımız çalışmada opere edilmiş olan hastaların preop kranial görüntülemelerinde hesaplanmış olan hacim değerleriyle 1. yıl sonundaki mortalite oranları karşılaştırılarak analiz edildiğinde hematom hacim değerlerindeki fazlalıkla...

41. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hematom
klinik
serebellar
tanı
fark
tedavisi


41. SAYFA ICERIGI

7.2.Olgularin Klinik Tanilari: Çalismaya alinan hastalarin klinik tanilari, Tablo 7 de gösterilmistir.

TANI Elektrik çarpmasi SAK+serebellar hematom Hipoksik ensefalopati Preeklampsi Opere özefagus Ca Kafa travmasi Hellp sendromu AC kontüzyonu Postop mandibula fraktürü Subdural hematom Intoksikasyon Subklavian arter kesisi SAK Beyin ödemi Postop strongüle herni Guillan Barre sendromu Serebral infakt Dilate kardiomiyopati Ponsta kanama Opere GIS kanama Fulminant hepatit Serebellar hematom Femoral arter kesisi Epidural hematom Diabetik ketoasidoz Opere volvulus Intraserebral hematom Özefagoaortik fistül Ventriküler fibrilasyon Atesli silah yaralanmasi Apendektomi sonrasi kardiak arrest Opere kolon Ca TOPLAM

Grup I 2 1 2 1 1 4 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

Grup II 0 0 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 20

Grup III 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 20

TOPLAM 2 1 3 1 2 7 2 2 1 6 3 1 3 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 60

7.3. Kronik Hastalik, Steroid Tedavisi ve Gögüs Tüpü: Gruplar arasinda kronik hastalik, steroid tedavisi ve gögüs tüpü takilmasi açisindan istatistiksel olarak anlamli fark saptanmadi (Tablo 8).

40

single.php