Tablo 8: Gruplarin kronik hastalik, steroid tedavisi ve gögüs tüpü varligina göre hasta dagilimi

Gruplarin Özellikleri

Kronik Hastalik Steroid Tedavisi Gögüs Tüpü Varligi

Yok Var Yok Var Yok Var

Grup I (n=20) 15 5 5 15 16 4

Grup II (n=20) Grup III (n=20) p degeri 11 10 0.23 9 10 5 7 0.72 15 13 17 19 0.36 31

7.4. Ates Ates yönünden gruplar karsilastirildiginda istatistiksel olarak anlamli fark saptanmadi (Tablo 9) (p>0.80). Birinci grupta, birinci gün atesle ikinci, üçüncü gün CRP (r=0.46, p>0.03 ve r=0.61, p>0.004) ve ikinci gün sedimentasyon (r=0.55, p>0.01) arasinda pozitif korelasyon bulunurken, diger parametrelerle korelasyon bulunmadi. Ikinci grupta, birinci gün ates ile ikinci gün CRP (r=0.62, p>0.003) arasinda pozitif korelasyon görülürken, diger parametreler arasinda bir korelasyon gösterilemedi. Üçüncü grupta ise birinci gün ates ile diger parametreler arasinda korelasyon bulunmadi.

7.5. Lökosit Lökosit sayilari açisindan gruplar karsilastirildiginda istatistiksel olarak anlamli fark saptanmadi (Tablo 9). Birinci grupta, birinci gün lökosit degeri ile üçüncü ve altinci gün lökosit degerleri arasinda pozitif korelasyon (r=0.65, p>0.002 ve r=0.70, p>0.001) bulunurken, diger parametreler ile korelasyon görülmedi. Ikinci ve üçüncü grupta ise, birinci gün lökosit degeri ile diger parametreler arasinda bir korelasyon bulunmadi.

7.6. Sekresyon Artisi, Ral, O2 Ihtiyacinda Artis ve Akciger Infiltrasyonu Gelisimi Gruplar arasinda, sekresyon artisi, ral gelismesi, O2 ihtiyacinda artis ve akciger infiltrasyonu gelismesi açisindan istatistiksel olarak anlamli fark saptanmadi (Tablo 9). Hiçbir hastada bronsiyal ses duyulmadi ve lökopeni görülmedi.

4142. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

grup
gruplar
arasinda
birinci
anlamli
bulunmadi


42. SAYFA ICERIGI

Tablo 8: Gruplarin kronik hastalik, steroid tedavisi ve gögüs tüpü varligina göre hasta dagilimi

Gruplarin Özellikleri

Kronik Hastalik Steroid Tedavisi Gögüs Tüpü Varligi

Yok Var Yok Var Yok Var

Grup I (n=20) 15 5 5 15 16 4

Grup II (n=20) Grup III (n=20) p degeri 11 10 0.23 9 10 5 7 0.72 15 13 17 19 0.36 31

7.4. Ates Ates yönünden gruplar karsilastirildiginda istatistiksel olarak anlamli fark saptanmadi (Tablo 9) (p>0.80). Birinci grupta, birinci gün atesle ikinci, üçüncü gün CRP (r=0.46, p>0.03 ve r=0.61, p>0.004) ve ikinci gün sedimentasyon (r=0.55, p>0.01) arasinda pozitif korelasyon bulunurken, diger parametrelerle korelasyon bulunmadi. Ikinci grupta, birinci gün ates ile ikinci gün CRP (r=0.62, p>0.003) arasinda pozitif korelasyon görülürken, diger parametreler arasinda bir korelasyon gösterilemedi. Üçüncü grupta ise birinci gün ates ile diger parametreler arasinda korelasyon bulunmadi.

7.5. Lökosit Lökosit sayilari açisindan gruplar karsilastirildiginda istatistiksel olarak anlamli fark saptanmadi (Tablo 9). Birinci grupta, birinci gün lökosit degeri ile üçüncü ve altinci gün lökosit degerleri arasinda pozitif korelasyon (r=0.65, p>0.002 ve r=0.70, p>0.001) bulunurken, diger parametreler ile korelasyon görülmedi. Ikinci ve üçüncü grupta ise, birinci gün lökosit degeri ile diger parametreler arasinda bir korelasyon bulunmadi.

7.6. Sekresyon Artisi, Ral, O2 Ihtiyacinda Artis ve Akciger Infiltrasyonu Gelisimi Gruplar arasinda, sekresyon artisi, ral gelismesi, O2 ihtiyacinda artis ve akciger infiltrasyonu gelismesi açisindan istatistiksel olarak anlamli fark saptanmadi (Tablo 9). Hiçbir hastada bronsiyal ses duyulmadi ve lökopeni görülmedi.

41

single.php