Tablo 11: Gruplarin gram yaymada mikroorganizma görülmesine, derin trakeal aspirattan yapilan kültürlerde ve kan kültürlerinde üremeye göre hasta dagilimi

Gruplarin Özellikleri Grup I (n=20)

Gram Boyamada Yok

13

24. saat m.org. Var

Gram Boyamada Yok

120. saat m.org. Var

DTA Kültür 24. Yok

saat üreme

Var

DTA Kültür 120. Yok

saat üreme

Var

Kan Kültüründe Yok

Üreme

Var

m.org: mikroorganizma

DTA: Derin Trakeal Aspirat

7 6 14 18 2 10 10 18 2

Grup II (n=20) Grup III (n=20) 67 14 13 56 15 14 18 17 23 9 11 11 9 20 19 01

p degeri 0 .05 0.92 0.85 0.81 0.34

7.12. VIP gelisimi: VIP gelisimi açisindan karsilastirildiginda, gruplar arasindaki fark istatistiksel olarak anlamli bulunmadi (Tablo 12) (p>0.62). Tablo 12: VIP gelisimine göre gruplarin hasta dagilimi

VIP Gelisimi Grup I (n=20) Yok 11 (%55) Var 9 (%45) VIP: Ventilatör Iliskili Pnömoni

Grup II (n=20) Grup III (n=20)

10 (%50)

13 (%65)

10 (%50)

7 (%35)

4445. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

aspirat
hasta
trakeal
kültür
üreme
gram


45. SAYFA ICERIGI

Tablo 11: Gruplarin gram yaymada mikroorganizma görülmesine, derin trakeal aspirattan yapilan kültürlerde ve kan kültürlerinde üremeye göre hasta dagilimi

Gruplarin Özellikleri Grup I (n=20)

Gram Boyamada Yok

13

24. saat m.org. Var

Gram Boyamada Yok

120. saat m.org. Var

DTA Kültür 24. Yok

saat üreme

Var

DTA Kültür 120. Yok

saat üreme

Var

Kan Kültüründe Yok

Üreme

Var

m.org: mikroorganizma

DTA: Derin Trakeal Aspirat

7 6 14 18 2 10 10 18 2

Grup II (n=20) Grup III (n=20) 67 14 13 56 15 14 18 17 23 9 11 11 9 20 19 01

p degeri 0 .05 0.92 0.85 0.81 0.34

7.12. VIP gelisimi: VIP gelisimi açisindan karsilastirildiginda, gruplar arasindaki fark istatistiksel olarak anlamli bulunmadi (Tablo 12) (p>0.62). Tablo 12: VIP gelisimine göre gruplarin hasta dagilimi

VIP Gelisimi Grup I (n=20) Yok 11 (%55) Var 9 (%45) VIP: Ventilatör Iliskili Pnömoni

Grup II (n=20) Grup III (n=20)

10 (%50)

13 (%65)

10 (%50)

7 (%35)

44

single.php