Video destekli poliklinik hizmetiT.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ
ASKERİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
VİDEO DESTEKLİ POLİKLİNİK HİZMETİ
Bülent ATİK j. Tbp. Yzb.
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesinin
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Programı İçin Öngördüğü
TIPTA UZMANLIK TEZİ olarak hazırlanmıştır.
TEZ DANIŞMANI Ercan KURT
Prof. Tbp. Kd. Alb.
ANKARA 2009
GATA Askeri Tıp Fakültesi Dekanlığına1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ketamin ve tramadolün postoperatif kateter kaynaklı mesane rahatsızlığı üzerine etkilerinin karşılaştırılması - Sayfa 1
T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ ASKERİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI KETAMİN VE TRAMADOLÜN POSTOPERATİF KATETER KAYNAKLI MESANE RAHATSIZLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI İlker SOLMAZ Dz. Tbp. Bnb. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi’ nin Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Programı İçin Öngördüğü TIPTA UZMAN...
Pediatrik olgularda premedikasyon yöntemlerinin preoperatif ve postoperatif anksiyete üzerine etkinliğinin incelenmesi - Sayfa 1
T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ ASKERİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI PEDİATRİK OLGULARDA PREMEDİKASYON YÖNTEMLERİNİN PREOPERATİF VE POSTOPERATİF ANKSİYETE ÜZERİNE ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ Mehmet Burak EŞKİN Dz. Tbp. Yzb. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi’nin Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Programı İçin Öngördüğü...
Diz ve diz altı ekstremite cerrahisinde psoas kompartman bloğu uygulanan hastalarda levobupivakain ile bupivakainin klinik etkilerinin karşılaştırılması - Sayfa 1
T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ ASKERİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI DİZ VE DİZ ALTI EKSTREMİTE CERRAHİSİNDE PSOAS KOMPARTMAN BLOĞU UYGULANAN HASTALARDA LEVOBUPİVAKAİN İLE BUPİVAKAİNİN KLİNİK ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI İlker ÇOMAK Hv. Tbp. Yzb. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi’nin Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

genelkurmay
tıpta
hazırlanmıştır
danışmanı
uzmanlık
dalı


1. SAYFA ICERIGI

T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ
ASKERİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI
VİDEO DESTEKLİ POLİKLİNİK HİZMETİ
Bülent ATİK j. Tbp. Yzb.
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesinin
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Programı İçin Öngördüğü
TIPTA UZMANLIK TEZİ olarak hazırlanmıştır.
TEZ DANIŞMANI Ercan KURT
Prof. Tbp. Kd. Alb.
ANKARA 2009
GATA Askeri Tıp Fakültesi Dekanlığına

İlgili Kaynaklarsingle.php