Vücut organlarına hedefleme amacıyla hazırlanan Mitomisin-C yüklü taşıyıcı sistemlerin organizmada biyodağılımının incelenmesiT.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
VÜCUT ORGANLARINA HEDEFLEME AMACIYLA HAZIRLANAN MİTOMİSİNC YÜKLÜ TAŞIYICI SİSTEMLERİN ORGANİZMADA BİYODAĞILIMININ İNCELENMESİ
Farmasötik Biyoteknoloji Programı Yüksek Lisans Tezi
Eczacı Mustafa KOTMAKCHIEV
DANIŞMAN Doç. Dr. Gülten Kantarcı
İZMİR 20091. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
VÜCUT ORGANLARINA HEDEFLEME AMACIYLA HAZIRLANAN MİTOMİSİNC YÜKLÜ TAŞIYICI SİSTEMLERİN ORGANİZMADA BİYODAĞILIMININ İNCELENMESİ
Farmasötik Biyoteknoloji Programı Yüksek Lisans Tezi
Eczacı Mustafa KOTMAKCHIEV
DANIŞMAN Doç. Dr. Gülten Kantarcı
İZMİR 2009
single.php