Web kullanım madenciliğinde birliktelik kurallarının uygulanması
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
WEB KULLANIM MADENCİLİĞİNDE BİRLİKTELİK KURALLARININ UYGULANMASI
Bilgisayar Müh. Hikmet Mukadder OKTAY
FBE Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Programında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Songül ALBAYRAK
İSTANBUL, 20091. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İlköğretimde çalışan öğretmenlerin bilgisayara karşı tutumları ve bilgisayar kaygı düzeyleri - Sayfa 4
IV YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU DÖKÜMANTASYON MERKEZİ TEZ VERİ FORMU Tez No: Konu Kodu: Üniv. Kodu: Tezin Yazarının Soyadı: USLU Adı: Öner Tezin Türkçe Adı: İlköğretimde Çalışan Öğretmenlerin Bilgisayara Karşı Tutumları Ve Bilgisayar Kaygı Düzeyleri Tezin Yabancı Dildeki Adı: Primary School Teachers’ Attitudes Towards Computer and Computer Anxiety Tezin Yapıldığı Üniversite: DOKUZ EY...
Türk dili ve edebiyatı öğretiminde bilgisayar kullanımı - Sayfa 23
8 Bilgisayar Destekli Eğitim Yaklaşımları Açısından Değerlendirilmesi, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Yök Tez No: 20932) Say, Rıdvan (1992). Bilgisayar Destekli Kimya Eğitimi Uygulamaları, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. (Yök Tez No: 24097) Ozan, Köksal (1993). Bilgisayar Destekli Biyoloji Öğreti...
Türk dili ve edebiyatı öğretiminde bilgisayar kullanımı - Sayfa 20
5 II. BÖLÜM İLGİLİ YAYIN VE ARAŞTIRMALAR Abouelnasr Elboghdadi, Zaki (2007). Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde Bilgisayar Kullanımı, Yayımlanmış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. (Yök Tez No: 207082) Alyaz, Yunus (1997). Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretiminde Bilgisayar Kullanımı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. (Yök...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bilimleri
tezi
lisans
yüksek
bilgisayar
enstitüsü


1. SAYFA ICERIGI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
WEB KULLANIM MADENCİLİĞİNDE BİRLİKTELİK KURALLARININ UYGULANMASI
Bilgisayar Müh. Hikmet Mukadder OKTAY
FBE Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Programında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Songül ALBAYRAK
İSTANBUL, 2009

İlgili Kaynaklarsingle.php